pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top


 
 
 
 
GEOPA-COPA jest grupa pracodawców rolnych organizacji zawodowych Unii Europejskiej. 
HISTORIA
Wspólny Komitet Doradczy ds. Problemów Spolecznych Pracowników Rolnych zostal utworzony w 1963 roku przez Komisje Europejska w ramach WPR.
Porozumienie w sprawie polityki spolecznej z Maastricht (1992), potwierdzone traktatem z Amsterdamu (1997), utworzylo procedure konsultacji partnerów spolecznych reprezentujacych pracodawców i pracowników na poziomie europejskim i przyznalo im rzeczywiste uprawnienia do negocjowania zbiorowych umów pracy. Te przepisy (art. 137 & 138) pozostaly od tego czasu niezmienione i sa ustanowione w artykulach 154 & 155 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
 
W konsekwencji:
  • Grupa pracodawców Komitetu COPA, zwana GEOPA-COPA, zostala utworzona w 1993 roku. Czlonkami organizacji GEOPA-COPA sa krajowe organizacje rolne, czlonkowie Komitetu COPA lub  organizacje majace zezwolenie Komitetu COPA do przystapienia do organizacji GEOPA-COPA, które sa  uprawnione do podjecia negocjacji krajowych w zakresie ukladów i umów zbiorowych. Komisja Europejska uznala reprezentatywnosc GEOPA-COPA dla pracodawców w sektorze rolnym.
  • Komitet sektorowego dialogu spolecznego w rolnictwie zostal utworzony w 1999 roku w celu zastapienia Wspólnego Komitetu Doradczego. W sklad tego Komitetu wchodza GEOPA-COPA, EFFAT, Europejska Federacja zwiazków zawodowych pracowników rolnych, czlonek Europejskiej Konfederacji zwiazków zawodowych. Komitet ten jest animowany przez Dyrekcje Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Spolecznych i Wlaczenia Spolecznego Komisji Europejskiej.
 
MISJA
Statut Komitetu COPA udziela mandatu organizacji GEOPA-COPA w celu reprezentowania pracodawców pracowników rolnych przed wladzami wspólnotowymi oraz organizacji pracowników rolnych w zakresie wszystkich kwestii zwiazanych z ochrona konkretnych interesów pracodawców w dziedzinie spolecznej. GEOPA okresla swoja polityke przy okazji spotkan oraz seminariów. GEOPA przedstawia raporty okresowe Prezydium Komitetu COPA. Komitet COPA moze odmówic przyjecia decyzji organizacji GEOPA-COPA jedynie w przypadku, kiedy wychodzi to poza mandat, który zostal jej powierzony.
Zgodnie z procedura konsultacyjna przewidziana przez traktatTFUE, GEOPA przekazuje Komisji opinie w sprawie projektów rozporzadzen i dyrektywy dotyczace polityki spolecznej. W miare potrzeby, GEOPA-COPA przekazuje ocene skutków przed pojawieniem sie propozycji w zakresie polityki. Moze ona równiez przeslac Komisji rezolucje przyjete wspólnie z EFFAT.
Zgodnie z procedura negocjacyjna przewidziana przez traktat TFUE, GEOPA podpisala z EFFAT trzy europejskie umowy na zlecenie: w 1997 roku w sprawie warunków pracy, w 2002 roku w sprawie szkolen zawodowych i w 2005 roku w sprawie zapobiegania schorzeniom miesniowo-szkieletowym. W 1999 roku, GEOPA-COPA równiez uczestniczyla w negocjacjach, prowadzonych przez UNICE – Businesseurope, miedzysektorowego porozumienia w sprawie umów o prace na czas okreslony. Od grudnia 2011, GEOPA bierze udzial w negocjacjach prowadzonych przez Businesseurope w temacie „Dyrektywy w sprawie czasu pracy”.
Ponadto, GEOPA-COPA uczestniczy w przygotowywaniu Trójstronnego Szczytu Spolecznego, który zbiera sie przed wiosennym szczytem rady Europejskiej.
 
W celu uzyskania szczególowych informacji, prosimy o kontakt:

Manuel DELGADO, Policy Advisor, tel: +32 2 287 27 28
e-mail: manuel.delgadoATcopa-cogeca.eu

 

 
 
 
Geopa-Copa's Response to the "Second phase consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on a possible action addressing the challenges related to fair minimum wages".[PDF]
 
 
Cross-sectoral EU employers organisations’ Joint Statement on Economic Recovery and Job Creation.
 
 
 
 
 
 
WSPÓLNA DEKLARACJA
EUROPEJSKICH PARTNERÓW SEKTORA ROLNICTWA – GEOPA-COPA i EFFAT –
w sprawie WPROWADZANIA PRACOWNIKÓW Z KRAJÓW EUROPEJSKICH W UE
 
 [PL]
 
 
GEOPA-COPA Report on Labour Costs in Agriculture
 
 
Interactive presentation [EN]
 
 
 
 
 
 
Final report: « Social dialogue as the most effective means of combating social dumping and undeclared work in the agriculture sector : the shift toward sustainable and high quality jobs ».
 
  [EN]  [FR]  [DE]  [ES]  [IT]  [PL]
 
 
 
 
 

Geopa-Copa seminar on Labour costs in agriculture, Warsaw (PL) 19 to 21/05/2019

 

Programme [EN] [FR] [DE] [ES] [IT] [PL]

 

  • Presentation Agriculture200519_slides Joe Rieff- DG EMPL [PDF]
  • Presentation on CAP rural employment-Radoslaw Lewandowski Lepak- Researcher - Agricultural policy analytical team of the MEP Czeslaw SIEKIERSKI (ZAPR) [PDF]
  • Presentation Waltteri Katajamäki, ILO [PDF]

 

 
 
 
 
 
 
 

Geopa-Copa seminar on Labour costs in agriculture, Copenhagen (DK), 18-20 October 2018

 

 

 

 

Programme of the Geopa-Copa Seminar on “Labour Organisation in Agriculture: cross country comparative analysis – Labour Costs”, Copenhagen (DK) 18th – 20th October 2018           PDF [EN]  [FR]  [DE]  [ES]  [IT]  [PL]

 

 

 

 

 

  • EA(18)7775 (rev.1)         Danish presentation - Geopa-Copa Seminar on “Labour Organisation in Agriculture: cross country comparative analysis – Labour Costs”, Copenhagen (DK) 18th – 20th October 2018
  • EA(18)7774 (rev.1)                         Italian presentation: "Collective labor agreements in the agricultural sectorin Italy" - Geopa-Copa Seminar on “Labour Organisation in Agriculture: cross country comparative analysis – Labour Costs”, Copenhagen (DK) 18th – 20th October 2018
  • EA(18)7773 (rev.1)         Presentation by Veli-Matti Rekola - Geopa-Copa Seminar on “Labour Organisation in Agriculture: cross country comparative analysis – Labour Costs”, Copenhagen (DK) 18th – 20th October 2018
  • EA(18)7772 (rev.1)                         Presentation by Đurđica Mostarčić Geopa-Copa Seminar on “Labour Organisation in Agriculture: cross country comparative analysis – Labour Costs”, Copenhagen (DK) 18th – 20th October 2018
 
 
 
 
 

Geopa-Copa seminar on Labour costs in agriculture, Vienna (AT) from 17th – 19th May 2018

 

 

Programme (PDF) [EN]  [FR]  [DE]  [ES]  [IT]  [PL]

 

Presentation by SLA (SE)  (PDF)
Presentation by Rogier van den Brink  (PDF)

Presentation by Pierluigi Londero  (PDF)
Presentation by Karolien Lenaerts and Matthias Busse  (PDF)
Presentation by Carla Henry  (PDF)

 
 
 
Geopa-Copa Seminar, Amsterdam, 19-20 May 2016
 

Promowanie prostszych i bardziej przejrzystych zasad regularnej pracy w celu rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej, pracy nielegalnej i dumpingu socjalnego w rolnictwie
- wspólnym celem dla Europy, partnerów społecznych i państw członkowskich.(PDF PL)

 

Presentation by Davide Venturi: Overview on the main results of the entire Project (PDF EN)

 
 
 
 
 
Seminarium,Bruksela (Belgia) 28 - 30 maja 2015r.
 
Nierejestrowana i nielegalna praca w rolnictwie: definicje prawne, inspekcja pracy oraz skuteczne
sankcje
 
Program  EA(15)4016  [EN], [FR], [DE], [ES], [IT], [PL] (pdf)
 
Prezentacje mówców w Brukseli

•    Ludo Beck (Advisor General - Belgian Government) EA(15)4574
•    Davide Venturi (ADAPT) "Setting and Comparing Legal Definitions" EA(15)4575
•    Davide Venturi (ADAPT) "Undeclared Work and Labour Inspection" EA(15)4576
•    Gabriele Gamberini (ADAPT) EA(15)4623
•    MTA (FI) EA(15)4577
•    FNSEA (FR) EA(15)4578
•    Bauernverband Schleswig Holstein (DE) EA(15)4579
•    Confagricoltura (IT) EA(15)4580
•    LUS (LT) EA(15)4581
•    LTO (NL) EA(15)4582
•    CAP (PT) EA(15)4583
•    ASAJA (ES) EA(15)4584
•    NFU (UK) EA(15)4585
 
 
 
Geopa-Copa Seminar - Kaunas (LT) from 26 - 28 November 2013
 
EUROPEAN AGRICULTURAL LABOR MARKET: LABOR COSTS, FLEXIBILITY AND CONTRACTUAL ASPECTS
 
Programme (pdf) EN
 
Speeches
 
 
Geopa-Copa Seminar - Maastricht (NL) from 7June - 10 June 2012
The reduction of workers exposure to the risk of work-related musculo-skeletal disorders in agriculture
 
        Speakers' presentations in Maastricht

        

Photos
  • Seminar - Maastricht (NL) from 7June - 10 June 2012
 
 
 
 
 
Full members
Austria
Landwirtschaftskammer Österreich - LKÖ - Geopa (Austrian Chamber of Agriculture)
Head Office
Schauflergasse 6
1014 Wien
Austria
Telephone: +43 (0) 1 53 44 1 85 83
Fax: +43 (0) 1 53 44 18 529
E-mail: office lk oe at
Website: www.lk-oe.at

Representative: Ulrike ÖSTERREICHER
Belgium
Boerenbond (BB) - Geopa
Head Office
40, Diestsevest
3 000 LEUVEN
Belgium
Telephone: +32 (0)16 28 66 21
Fax: +32 (0) 16 28 66 09
E-mail: chris_botterman boerenbond be
Website: www.boerenbond.be

Representative: Chris BOTTERMAN
 
Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA) Geopa
Head Office
47, chaussée de Namur
5030 5030 GEMBLOUX
Belgium
Telephone: +32 (0)81 60 00 60
Fax: + 32 (0)81 60 04 46
E-mail: fwa fwa be
Website: www.fwa.be
Bulgaria
Co-ordination Council of Bulgarian Agricultural Organisations (CCBUL) (Conseil des organisations agricoles bulgares )
Head Office
55, Hristo Botev blvd
1 000 SOFIA
Bulgaria
Telephone: +359 2 989 04 51
Fax: +359 2 989 04 52
E-mail: ltodorovabg gmail com

Representative: Ludmilla TODOROVA
Croatia
Hrvatska poljoprivredna komora - GEOPA HPK (Croatian Chamber of Agriculture)
Head Office
Head Office Ulica Grada Vukovara 78
1000 Zagreb
Croatia
Telephone: +385 91 4882 714
Telephone: +385 1 6109 260, 109
Fax: +385 1 6109 810
E-mail: komora komora hr
E-mail: tajana radic komora hr
Website: www.komora.hr
Cyprus
Panagrotikos Farmers' Union (PANAGROTIKOS)
Head Office
P.O.BOX 23987
1687 NICOSIA
Cyprus
Telephone: +357 22 42 28 09 / +357 22 42 32 67
Fax: +357 22 42 33 58
E-mail: panagrotikos panagrotikos org cy
Website: www.panagrotikos.org.cy
Czech Republic
Czech and Moravian Agricultural Union (CZMAU) - Geopa (Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (CMSZP))
Head Office
Slezská 7
120 00 Praha 2
Czech Republic
Telephone: +420 2 72652280
E-mail: novopacky cmszp cz
E-mail: info cmszp cz
E-mail: menclova cmszp cz
Website: www.cmszp.cz

Representative: František WINTER
Representative: Karolina MENCLOVÁ
Denmark
Landbrug & Fødevarer - Geopa- (Danish Agriculture and Food Council)
Head Office
Axelborg, Axeltorv 3
1609 KØBENHAVN V
Denmark
Telephone: +45 33 39 46 33
Fax: +45 33 39 41 41
E-mail: cj lf dk
Website: www.lf.dk

Representative: Charlotte DRACHMANN JØRGENSEN
Finland
Maaseudun Työnantajaliitto (MTA) - Geopa (MTL)
Head Office
Annankatu 31-33 C48
00100 Helsinki
Finland
Telephone: +358 972 50 45 00
Fax: +358 972 50 45 11
E-mail: info tyonantajat fi
Website: www.tyonantajat.fi
France
Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) - Geopa
Head Office
11, rue de La Baume
75 008 PARIS
France
Telephone: +33 (0)1 53 83 47 47
Fax: +33 (0)1 53 83 48 48
E-mail: natacha marquet fnsea fr
Website: www.fnsea.fr

Representative: Natacha MARQUET
Representative: Joseph LECHNER
Representative: Pierre MARIN
Hungary
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) - Geopa - (National Federation of Hungarian Agriculture Cooperators and Producers)
Head Office
59-61, Istenhegyi út
1 125 BUDAPEST
Hungary
Telephone: +36 1 224-7404
Fax: +36 1 224-7402
E-mail: csizmadia mosz agrar hu
Website: www.mosz.agrar.hu

Representative: Máté CSIZMADIA
Ireland
Irish Farmer's Association (IFA) - Geopa
Head Office
The Irish Farm Center Bluebell
12 Dublin
Ireland
Telephone: +32 2 230 31 37 / +32 2 230 04 57
Fax: +32 2 231 06 98
E-mail: mail ifabrussels be

Representative: Gerry GUNNING
Italy
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA) - Geopa
Head Office
101, Corso Vittorio Emanuele II
00 186 Roma
Italy
Telephone: +39 06 685 21 200
Fax: +39 06 6852477
E-mail: sindical confagricoltura it
Website: www.confagricoltura.it

Representative: Tania PAGANO
 
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) - Geopa
Head Office
20, Via Mariano Fortuny
00 196 Roma
Italy
Telephone: +39 06 32 68 74 36
E-mail: ufficiointernationale cia it
Website: www.cia.it

Representative: Claudia MERLINO
 
Confederazione Nazionale Coldiretti (COLDIRETTI) - Geopa
Head Office
43, Via XXIV Maggio
00187 Roma
Italy

Representative: Romano MAGRINI
Latvia
Latvijas Zemnieku Federācija - LZF (Latvian Farmer's Federation) - Geopa
Head Office
2, Republikas sq.
1010 Riga
Latvia
Telephone: +371 28 37 47 41
Telephone: +371 20 02 38 13
E-mail: info lzf lv
Lithuania
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga - LUS (Lithuanian Farmer's Union) - Geopa
Head Office
K. Donelaičio st. 2
44213 Kaunas
Lithuania

Representative: Jovita MOTIEJUNIENE
Poland
Federacja Związków Pracodawców, Dzierzawców I Wlascicieli Rolnych - FZPR - Geopa (Federation of the Union of Agricultural Employers and Tenants and Land Owners)
Head Office
Maintain c’est Ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa
Poland
Telephone: +48 602 72 22 48, +48 515 228 901
E-mail: prezes pgrbrodno pl

Representative: Waldemar ROLEWSKI
 
Krajowa Rada Izb Rolniczych KRIR (National Council of Agricultural Chambers) (GEOPA)
Head Office
Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24 lok.15
00-515 WARSZAWA
Poland
Telephone: + 48 22 821 92 65
Fax: +48 22 821 92 65
E-mail: sekretariat krir pl
Website: http://www.krir.pl
Portugal
Confederaçao dos Agricultores de Portugal (CAP) - Geopa
Head Office
Av. do Colégio Militar, Lote 1786
1500 Lisboa
Portugal
Telephone: +351 21 710 00 00
Fax: +351 21 710 00 12
E-mail: cap cap pt

Representative: Cristina MORAIS
Slovenia
Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije - KGZS - Geopa ((Chamber for Agriculture and Forestry of Slovenia))
Head Office
135, Celovška
1 000 LJUBLJANA
Slovenia
Telephone: +386 1 51 36 694
Telephone: +386 31 875 572
Fax: +386 1 51 36 650
E-mail: sasa hocevar kgzs si
Website: www.kgzs.si

Representative: Ciril SMRKOLJ
Representative: Igor HROVATIČ
Spain
Asociacion Agraria - Jovenes Agricultores (ASAJA) - Geopa
Head Office
c/. Agustin de Betancourt 17 - 2.a planta
28 003 MADRID
Spain

Representative: Ignacio LOPEZ GARCIA-ASENJO
Representative: Jose BOHORQUEZ
Sweden
Gröna arbetsgivare Gröna arbetsgivare (Swedish Federation of Green Employers)
Head Office
Box 55525 Storgatan 19
102 04 Stockholm
Sweden
Telephone: +46 87627257
Fax: +46 86 11 09 69
E-mail: info grona org
Website: www.grona.org

Representative: Emma TERANDER