pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top
Top
Top
Top

Ostatnie komunikaty prasowe Click on the name of the document to download it in PDF or any other format if PDF is not available. Data
Komunikat prasowy: Podmioty łańcucha rolno-spożywczego z krajów UE-28 wystąpiły ze wspólnymi propozycjami do Michela Barniera w ramach przygotowań na wypadek brexitu bez umowy 2019-02-08
Copa i Cogeca wzywają Komisję do tego, aby przyglądała się umowie o zobowiązaniu cenowym w zakresie biopaliw importowanych z Argentyny i odstąpiła od niej przy pierwszym stwierdzonym niedotrzymaniu jej postanowień. 2019-02-01
Wdrażanie RED II – Copa i Cogeca obawiają się możliwej luki prawnej w obszarze biopaliw o niskim ryzyku ILUC 2019-01-31
Nieuczciwe praktyki handlowe – świętujemy historyczne porozumienie polityczne i wzywamy do szybkiego wdrożenia 2019-01-31
Komunikat prasowy - Copa-Cogeca spotkały się z Prezydencją Rumuńską 2019-01-30
Kluczowe broszury Komitetów Copa-Cogeca : kliknij na ponizsze zdjecie, aby je przeczytac:
     
 
 
 
 
 

 

 

   
     

 

English Français 

 

  

REPORT              

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Copa-Cogeca on Facebook
 
Copa-Cogeca videos