pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top
Opinie
Aktualne opinie Click on the name of the document to download it in PDF or any other format if PDF is not available. Data
STANOWISKO COPA I COGECA W SPRAWIE ZRÓWNOWAŻONEJ OCHRONY ROŚLIN, listopada 2019 r. 2020-02-28
DOKUMENT INFORMACYJNY: Lasy i zmiany klimatyczne 2019-11-21
DOKUMENT INFORMACYJNY: Lasy i zmiany klimatyczne 2019-11-21
[EC] : Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 89788 (MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych 2019-11-15
[EC] : Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie, trzy, cztery lub pięć modyfikacji Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21 i produktów składających się z 2019-11-15


       


Horizontal issues : IP - Information programmes on CAP


Processing request...