pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top

Kampania unijnych rolników i spółdzielni rolniczych na rzecz branży hodowlanej 2016-17.

Na czym ona polega?

 

Unijna branża hodowlana - przede wszystkim sektor wieprzowiny, mleka, wołowiny, owiec i kóz oraz drobiu i jaj - zmaga się z coraz poważniejszymi wyzwaniami, wahającymi się od kosztownych przyszłych zmian w polityce w zakresie zmian klimatu, poprzez kwestie zdrowotne, ograniczenia związane z dobrostanem zwierząt, kwestie handlowe, aż po spadek konsumpcji mięsa w UE jaki prawdopodobnie nastąpi w 2025 r. A jednak wołowina, cielęcina, jagnięcina, drób, mięso kóz i wieprzowina stanowią wartościowe źródło białek w jadłospisie. Witamina B12 jest szczególnie ważna, a produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, ryby, nabiał i jaja to jej główne naturalne źródła, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci. Mięso będzie miało również istotny udział w wyżywieniu ludności na świecie, której liczba ma wzrosnąć o 60% do roku 2050 oraz w rozwiązaniu problemu głodu i niedożywienia. Coraz częściej organizowane są różne wydarzenia oraz dni otwarte w gospodarstwach w całej UE, którym towarzyszą warsztaty kuchenne pozwalające na nawiązanie bliższych kontaktów z obywatelami i wzmocnienie kontaktu konsumentów z rolnictwem, żywnością i obszarami wiejskimi. Prowadzone są również obozy żywieniowe dla dzieci, których celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w trybie życia i walka z otyłością. Celem tej kampanii jest podniesienie świadomości na temat tych działań i ukazanie korzyści wynikających ze spożywania mięsa w nowym świetle, przedstawienie nowych, łatwych do przyrządzenia przepisów, omówienie wysokich norm produkcji stosowanych przez rolników, a także zaprezentowanie działań podejmowanych przez rolników w kontekście nowych wyzwań, do których należy oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i zapewnienie wyższego poziomu zrównoważoności sektora w przyszłości. Przedstawione zostaną również nowe dane i liczby podkreślające znaczenie branży hodowlanej dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz dynamiki gospodarki i atrakcyjności obszarów wiejskich.

 

Nasze konta na Twitterze: @COPACOGECA @COPACOGECAMEAT @COPACOGECAFOOD  @COPACOGECAMILK #livestockcounts #enjoyagrifood

 

Nasza strona internetowa: www.copa-cogeca.eu

 

Nasz Facebook: https://www.facebook.com/Copa-Cogeca-1555712338031047/

 

Zbliżające się wydarzenia i działania Copa i Cogeca (PDF EN) (PDF DE) (PDF ES) (PDF IT) (PDF PL)

 

Europejscy rolnicy i ich spółdzielnie otwierają swoje podwoje w 2017 r.