pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top

Europejską Nagrodę za Innowację Spółdzielczą

 

 

 

„Europejska nagroda dla innowacji spółdzielczej” to inicjatywa Cogeca mająca na celu rozpoznanie i promowanie innowacyjnych praktyk w spółdzielniach rolniczych.

 

Nagroda ma na celu promocję praktyk i innowacyjnych rozwiązań zaprojektowanych przez europejskie spółdzielnie oraz udostępnianie ich osiągnięć członkom sektora oraz politykom. 

 

 

 

KATEGORIACH

       

Procesy związane z obróbką żywności

       

Innowacje obejmujące modele biznesowe

 

Innowacje w zakresie zarządzania i usług świadczonych członkom

 

Innowacyjne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)/ cyfryzacja

opracowanie i/lub usprawnianie zrównoważonych procesów produkcji żywności dodających wartości produkcji pierwotnej, przyczyniających się do lepszego odżywiania i samopoczucia ludzi
 
opracowanie procesów i/lub strategii organizacyjnych zwiększających wydajność spółdzielni
 
wszelkie działania (w tym struktury finansowe, przedsiębiorczość społeczna i komunikacja) mające na celu poprawę procesu podejmowania decyzji i stosunków z członkami spółdzielni
 
design, opracowanie, ocena i wprowadzenie innowacyjnych zastosowań dla TIK w rolnictwie, a także nowych możliwości analitycznych pozwalających spółdzielniom rolniczym i ich członkom na maksymalizację wydajności

 

 

                                                           

 
O Nagrodę mogą ubiegać się wszystkie spółdzielnie z sektorów rolnictwa, leśnictwa, rolno-spożywczego, biogospodarki i rybołówstwa, będące członkami pełnoprawnych organizacji członkowskich, organizacji automatycznie stowarzyszonych oraz organizacji stowarzyszonych przez przyjęcie należących do Cogeca.
Zainteresowani kandydaci przygotowują dossier złożone z następujących dokumentów:
•    Formularz zgłoszeniowy;
•    Deklaracja organizacji członkowskiej Cogeca (pełnoprawnej, stowarzyszonej na pełnych prawach lub stowarzyszonej) poświadczająca, że kandydująca do Nagrody spółdzielnia jest członkiem tej organizacji;
 
Termin składania zgłoszeń: 23 czerwca 2017 r., godz. 12:00
 
Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na tej stronie:
 
- Regulamin P(13)8813 (rev.5);
- Formularz zgłoszeniowy  P(13)8811 (rev.5) (Microsoft WORD doc. P(13)8811 (rev.6) );

- Deklaracja P(13)8812 (rev.2) (Microsoft WORD doc. P(13)8812 (rev.3) ).