pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top

Konkursie na innowację dla rolniczek

 

Konkursie na innowację dla rolniczek 2018

 

 

 

Copa ogłosiła piątą edycję nagrody za innowacje dla rolniczek zatytułowaną „Innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rolnictwa”.

 

Celem tej inicjatywy Copa jest uwidocznienie innowacyjnej działalności i projektów prowadzonych przez kobiety zaangażowane w rolnictwo i leśnictwo w całej UE. Projekty zgłaszane przez te kobiety ukazują ich zdolność do znajdowania nowych rozwiązań dla wyzwań, przed jakimi stają sektor rolny i leśny oraz podkreślają ich znaczenie dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań zwiększających zrównoważoność ich gospodarstw (ekonomiczną, środowiskową i społeczną).

 

Aplikacje muszą skupiać się na innowacyjnych umiejętnościach, metodach lub nowych rozwiązaniach technologicznych w danej branży czy na danym obszarze; transferze innowacji, zrównoważoności  innowacyjnego rozwiązania zarówno na poziomie gospodarczym jak i środowiskowym; a także/ oraz na nowoczesnych metodach komunikacji.

 

Wszystkie kobiety należące do organizacji członkowskich Copa mogą zgłosić się do 17 kwietnia 2018 r., wysyłając aplikację mailem na adres general affairs copa cogeca eu z potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na adres Rue de Trèves 61, 1040, Bruksela, Belgia w kopercie opatrzonej adnotacjami „Formularz zgłoszeniowy [nazwa organizacji] do nagrody za innowacje dla rolniczek” oraz „Nie otwierać”. Aplikacja powinna także posiadać deklarację poparcia organizacji członkowskiej COPA. Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.

 

W skład Jury przyznającego nagrodę za innowację wejdą eksperci z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej,  Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca  Komisji Kobiet i sekretarz generalny Copa i Cogeca.

 

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w tygodniu 15-19 października 2018 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich.

 

Aby otrzymać więcej informacji, proszę skontaktować się z sekretariatem: general affairs copa cogeca eu , Tel.: + 32 (0) 2 287 27 28

 

 

 

 

DEKLARACJA POPARCIA - NAGRODA ZA INNOWACJE DLA ROLNICZEK 2018 (pdf)

 

REGULAMIN - NAGRODA ZA INNOWACJE DLA ROLNICZEK Rolniczki motorem innowacji (pdf)

 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY NAGRODA ZA INNOWACJE DLA ROLNICZEK - 2018 (pdf)