header-bg.jpg

Domenii de politică

Pactul Verde, lanțul alimentar & PAC

Din cauza noului model de producție din Pactul Verde European, gestionarea terenurilor și a pădurilor a intrat în lumina reflectoarelor ca domeniu cheie ce contribuie la realizarea acestuia. Prin urmare, agricultorii și cooperativele lor devin actori principali și parteneri în asigurarea punerii în aplicare a pactului pe teren. Politica agricolă comună (PAC) este unul dintre domeniile cheie de politică ce trebuie să faciliteze implementarea, rămânând o primă prioritate a organizației Copa-Cogeca. Politica PAC reprezintă coloana vertebrală a agriculturii europene și unul dintre motoarele principale ale durabilității și competitivității sale. Plățile directe (Pilonul 1), împreună cu politica de dezvoltare rurală (Pilonul 2) vin în sprijinul agricultorilor, al proprietarilor de păduri și al cooperativelor acestora pentru a produce alimente sigure, de înaltă calitate și nutritive pentru consumatori. Această politică ajută, de asemenea, agricultorii să gestioneze în mod durabil resursele naturale, să protejeze mediul și să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice. Garantarea unui mediu corect de-a lungul întregului lanț alimentar este una dintre prioritățile noastre concrete. Obiectivul nostru este acela de a asigura lanțuri de valoare eficiente, cât și competitivitatea sectorului. Împreună cu membrii noștri, oferim decidenților informații relevante în mod constant, direct de la sursă, ”de pe teren”, privind toate aceste subiecte semnificative. Le aducem la cunoștință nevoile agricultorilor și ale cooperativelor, modul în care aceștia contribuie la realizarea PAC, precum și detaliile privind funcționarea lanțului de aprovizionare alimentar și poziționarea agricultorilor în interiorul acestuia. Mai presus de orice, cerem o politică PAC mai integrată și mai simplă, dar și un lanț de aprovizionare alimentar mai echilibrat și mai transparent.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Producția de animale, pește & culturi

Copa-Cogeca și membrii săi urmăresc zilnic cu atenție piețele de mărfuri. Suntem la curent cu discuțiile actuale sau viitoare privind impactul legislației asupra unei game mari de mărfuri, precum produsele animale (carnea de vită, de porc, de pasăre, cai, carnea de oaie, pește, miere, ouă și lapte), uleiul de măsline, vinul, hameiul și băuturile spirtoase, precum și culturile arabile, produsele de horticultură, printre care fructele, legumele și florile. Dat fiind că producția acestor mărfuri trebuie să țină cont de mulți factori variați de producție (produse de protecția a plantelor, îngrășăminte, echipamente mecanice, etc.), jucăm un rol activ, împreună cu membrii noștri, în găsirea de soluții pentru îmbunătățirea metodelor agricole. Aducerea fluxului de informații privind diverse mărfuri de pe teren până la nivelul decidenților din Bruxelles, constituie un factor cheie ce asigură funcționarea corectă a piețelor, a intervențiilor și a acțiunilor adecvate pentru a ajuta agricultorii și cooperativele agricole, atunci când acest lucru se impune.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Alimente & furaje

Ca primi producători de alimente, agricultorii joacă un rol crucial în a asigura disponibilitatea unei hrane de înaltă calitate, nutritive și la un preț accesibil pentru consumatori. Siguranța alimentară este prioritatea principală a membrilor Copa - Cogeca. Urmărim îndeaproape evoluțiile în materie de siguranță a alimentelor și a nutrețurilor pentru a ne asigura că produsele introduse pe piață de membrii noștri îndeplinesc standardele comunitare de siguranță alimentară. Deciziile din acest domeniu trebuie să se bazeze pe date științifice, iar cadrul de reglementare trebuie să promoveze inovarea pentru a continua să garantăm o agricultură europeană durabilă, modernă și competitivă. Din acest motiv, în calitate de principali actori în lanțul de aprovizionare alimentar, monitorizăm cu atenție și participăm la lucrările întreprinse de EFSA și DG SANTE. Produsele agricole sunt o sursă esențială de substanțe nutritive necesare pentru o stare bună de sănătate. Prin urmare, nutriția, împreună cu acțiunile de promovare a unui regim alimentar echilibrat se află și ele pe lista noastră de priorități. În acest sens, politica comunitară de promovare a produselor agricole este un instrument eficient de sensibilizare cu privire la sectorul agricol din Europa și la produsele europene de înaltă calitate. Credem că bogăția patrimoniului culinar europene trebuie sărbătorită și protejată.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Sănătatea și bunăstarea & plantelor/animalelor

Garantarea unor alimente sigure, sănătoase și nutritive, cât și o bună gestionare a resurselor naturale sunt esențiale pentru agricultori și cooperativele agricole. Prin urmare, sănătatea plantelor și animalelor și bunăstarea animală ocupă un prim rang în producția agricolă, fiind reglementate de legislația europeană. Copa - Cogeca, împreună cu membrii săi, a contribuit mereu la elaborarea legislației din acest domeniu, fiind promotorul unor standarde europene ridicate. Aspectul fitosanitar este esențial pentru cultivatorii europeni (de cereale, fructe și legume, de struguri, etc.), permițându-le să utilizeze produse și metode prin care se previne pierderea culturilor din cauza dăunătorilor și a bolilor care afectează de multe ori aceste producții. În aceeași măsură, sănătatea și bunăstarea animalelor sunt vitale pentru crescătorii de animale (atât în sectorul lactatelor, cât și al cărnii), asigurând hrana îndestulătoare și starea de sănătate a animalelor, prevenind bolile asociate și tratându-le atunci când acestea apar. Agricultorii au nevoie de acces la un set bine pus la punct de instrumente (printre care măsuri, produse și tehnologii) care să îi ajute să își gestioneze producția în mod durabil și să asigure siguranța și securitatea alimentară. Este esențial pentru Copa-Cogeca și pentru membrii săi ca toate deciziile din acest domeniu să fie luate pe baze științifice solide. Din acest motiv Copa-Cogeca întreține o legătură strânsă și, în calitate de parte interesată, contribuie la eforturile agențiilor și autorităților europene, precum EFSA, ECDC, etc.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Cooperativele agricole

Cooperativele agricole europene sunt un actor important în sectorul agroalimentar și cel al silviculturii. Peste 22 000 de cooperative agricole reprezintă 7 milioane de membrii. Membrii agricultori și proprietarii de păduri dețin direct sau controlează aceste cooperative care au fost înființate pentru a satisface nevoile de piață, sociale și de mediu prin activități ce creează valoare și prin economii de scară. Cogeca, împreună cu comitetul său special de coordonare, se asigură că rolul cooperativelor agricole și contribuția acestora la construirea unei agriculturi europene mai competitive și durabile sunt recunoscute și sprijinite. Reprezentanții cooperativelor agricole din Europa contribuie la munca depusă de grupurile de lucru Copa-Cogeca atât în domeniul mărfurilor, cât și pe chestiuni transversale, accentul punându-se pe anumite aspecte specifice cooperativelor care necesită o atenție și analiză sporită. În plus, Cogeca reprezintă o platformă de schimb de opinii între membri pe noutățile critice și strategice. Datorită forumurilor de business organizate de conducerea Cogeca, reprezentanții cooperativelor comunică și discută strategii de business sectoriale și transversale. Deoarece inovația este motorul principal al creării de valoare economică, socială și ecologică pentru membrii cooperativelor agricole, Cogeca marchează de trei ori pe an cele mai bune inovații la nivel de cooperativă, decernând premiul european pentru inovare dedicat cooperativelor.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Mediu & climă

Asigurarea durabilității mediului și consolidarea rezilienței în fața schimbărilor climatice reprezintă o mare prioritate pentru membrii Copa-Cogeca. Depunem eforturi împreună pentru a îmbunătăți gestionarea terenurilor și pentru a adapta practicile agricole pentru a proteja mai bine biodiversitatea și mediul, contribuind astfel la realizarea obiectivelor din Pactul Verde European. Reducând emisiile și intensificând absorbțiile, urmărim, de asemenea, să îmbunătățim bilanțul emisiilor de carbon din sectorul producției agricole. Evenimentele de vreme extremă (secetă, furtuni și inundații) pun presiune asupra agricultorilor și au un impact negativ asupra ecosistemelor de care depind aceștia pentru a produce alimente de înaltă calitate și nutritivă destinată unei populații globale în creștere. Credem că agricultura și silvicultura joacă un rol principal în atenuarea schimbărilor climatice: ambele sectoare depun deja eforturi consistente pentru a crește eficiența utilizării resurselor, fără a sacrifica producția alimentară, confruntându-se în același timp cu o vreme în schimbare și o concurență acerbă. Prin urmare, Copa-Cogeca și membrii săi investesc mai multe resurse în abordarea acestor probleme, prin schimburi de bune practici la nivel comunitar, studii de cercetare, inovații și prin colaborarea cu alți actori implicați.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Metode de producție

Atunci când se produc mărfuri agricole pentru hrana oamenilor sau în alt scop, se utilizează foarte multe metode diferite de producție. Copa-Cogeca sprijină și reprezintă o largă varietate de metode de producție și de producători. În ultimii zeci de ani și mai ales datorită atenției crescute acordate acestui subiect, Copa-Cogeca a urmărit îndeaproape elaborarea legislației privind producția ecologică, la care a și luat parte, precum și dezvoltarea unor noi tehnici de creștere a animalelor. Pentru că reprezintă un număr mare de producători de produse ecologice, din sectorul zootehnic sau vegetal, Copa-Cogeca și grupul său de lucru ”Agricultura ecologică”, împreună cu grupurile de lucru ce vizează diverse mărfuri și aspecte transversale, cum ar fi protecția plantelor sau bunăstarea animalelor, au venit cu o abordare coerentă și coordonată care să permită membrilor să urmărească evoluțiile ce au loc în diverse domenii și să evalueze impactul și oportunitățile create de politici și legi, cu scopul de a ajuta agricultorii în procesul de producție și de decizie.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Bioeconomie, energie regenerabilă & silvicultură

Agricultorii și pădurarii europeni joacă un rol cheie în promovarea bioeconomiei, a dezvoltării energiei din resurse regenerabile și a unei buni gestionări a pădurilor. Silvicultura este o parte integrală a agriculturii europene și a politicilor de dezvoltare rurală, cât și a economiei și a societății europene în general. Deoarece pădurile și alte suprafețe împădurite reprezintă aproximativ 43% din suprafața Uniunii (Eurostat, 2016), acestea sunt plămânii verzi ai Europei, care transformă dioxidul de carbon în oxigen, conservă biodiversitatea, punându-ne la dispoziție, în același timp, lemn, plută, fructe și ciuperci. Biomasa forestieră este o sursă importantă de materii prime regenerabile, contribuind la tranziția către o economie mai circulară. Pădurile joacă un rol important în stimularea bioeconomiei și în îndeplinirea obiectivelor Pactului Verde European. Silvicultura și agricultura sunt esențiale pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale și pentru asigurarea dezvoltării și a ocupării în zonele rurale. Împreună cu membrii noștri acționăm să promovăm o gestionare durabilă a pădurilor, dar și rolul multifuncțional al acestora. Pădurile stau la baza multor produse și oferă avantaje economice, de mediu și culturale importante. Depunem eforturi, împreună cu membrii noștri, în sensul creșterii producției și a utilizării energiei din surse regenerabile la nivel de fermă, explorând noi oportunități și abordând barierele.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Inovație, cercetare & tehnologie

Agricultorii și cooperativele agricole din Europa consideră că investițiile în inovare, cercetare și tehnologie, sprijinite pe un sistem AKIS (Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură) robust sunt esențiale pentru a perfecționa și a moderniza sectorul agricol și silvic. Împreună cu membrii noștri, urmărim evoluția agendei europene în materie de inovare, cercetare și digitalizare, cât și toate inițiativele ce privesc în special sectorul agricol, precum inițiativa Smart Villages (Sate inteligente). Promovăm o abordare proactivă, scopul nostru fiind transformarea sectorului într-un pionier în domeniul economiei bazate pe date și al noilor tehnologii pentru o eficiență sporită a utilizării resurselor. Agricultorii și cooperativele ar trebui să fie parteneri principali în studiile de cercetare agricole. Din acest motiv încurajăm membrii să participe la proiectele cu finanțare europeană, la care luăm și noi parte.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Analiza economică, juridică & socială

În colaborare cu membrii săi, Copa-Cogeca urmărește ultimele tendințe economice ce au loc în domeniul agricol, axându-se în principal pe evoluția prețurilor la produsele agricole. Efectuăm analize pornind de la cele mai recente date disponibile privind sectorul agricol, dar și plățile directe. Colectăm anual date și publicăm barometrul agricol european, o anchetă privind gradul de încredere în rândul agricultorilor europeni. Compilăm toate cifrele cu relevanță pentru agricultura europeană (număr de agricultori, tipuri de fermă, sex, vârstă, statistici privind mărfurile, etc.) Aceste date statistice stau la baza liniilor noastre de politică și demonstrează gradul de reprezentativitate pe care îl avem. Împreună cu membrii noștri, Copa-Cogeca lucrează neîncetat pe toate dosarele sociale și de ocupare a forței de muncă care au legătură cu agricultura. Prin intermediul Geopa (grupul angajatorilor din organizația Copa) sau prin intermediul altor grupuri de lucru și comisii, ne luptăm activ să îmbunătățim bunăstarea și condițiile de muncă a tuturor celor implicați în mod activ în producția agricolă a Uniunii. Ne aplecăm cu atenție și asupra chestiunilor fiscale și juridice care ar putea prezenta interes pentru membrii noștri, precum și asupra aspectelor în materie de concurență, inclusiv problemelor legate de ajutoarele de stat.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Aspecte internaționale

Agricultorii și cooperativele agricole europene sunt prezente pe piețele internaționale, iar produsele lor de înaltă calitate sunt apreciate în întreaga lume. Copa-Cogeca, împreună cu membrii săi, urmărește îndeaproape și contribuie la negocierile și punerea în aplicare a acordurilor bilaterale și multilaterale de liber schimb și promovează produsele europene în străinătate. De asemenea, încurajăm fără rezerve și cerem membrilor noștri să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Avem o strânsă colaborare cu Organizația Mondială a Fermierilor și participăm activ la lucrările organizațiilor internaționale (OCDE, ONU, OMC), cât și la realizarea angajamentelor luate prin Acordul de la Paris. Pe o piață din ce în ce mai globalizată, asigurarea unor schimburi comerciale corecte și echilibrate, cât și a unei poziții competitive a agriculturii europene sunt esențiale pentru Copa-Cogeca și membrii săi.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE

Femeile din sectorul agricol

Egalitatea de gen și o mai mare autonomie a femeilor sunt importante pentru sectorul agricol, iar Copa-Cogeca, împreună cu membrii săi, sunt activi pe acest subiect prin intermediul Comitetului Femeilor, cu o lungă tradiție. Comitetul, care întrunește femei lider în agricultură din întreaga Uniune, are drept misiune asigurarea unei poziții mai bune a femeilor în acest sector, recunoașterea deplină a contribuției acestora în cadrul fermei, și a rolului pe care îl joacă în impulsionarea agriculturii europene. De asemenea, femeile au o capacitate enormă de inovare, motiv pentru care proiectul de suflet al Comitetului Femeilor este decernarea bianuală a Premiului de inovare dedicat femeilor din agricultura europeană de recunoaștere a contribuției femeilor în agricultură și a inovațiilor acestora pentru un sector mai durabil.

CONSULTAȚI ULTIMA NOASTRĂ LUARE DE POZIȚIE