header-bg.jpg

AGRICULTURA EUROPEANĂ

Cifre

Terenuri

Terenurile agricole (inclusiv pășunile naturale) constituie aproape jumătate din teritoriul european (48%).

Politica agricolă comună

Fermele profesionale de familie (5-250 de hectare), care gestionează 67% din suprafețele agricole, primesc 71% din sumele totale ale ajutoarelor directe.

Dimensiunea exploatațiilor

În medie, fermele din UE-28 aveau 16 hectare de suprafață agricolă în 2013.

Producția agricolă economică

În 2017, industria agricolă UE producea în valoare de 427 miliarde €, din care 50% veneau din culturi, 40% de la animale iar restul din activități secundare.

Veniturile agricultorilor

În comparație cu salariul mediu pe economie, venitul întreprinderii pe unitatea de lucru familială ajungea pe la 46% în 2017.

Diversificarea

Unul din trei agricultori își diversifică activitățile, 77% dintre aceștia petrec mai mult timp întreprinzând alte activități profitabile decât munca agricolă.

Demografia agricolă

Doar 5.6% dintre fermele europene sunt gestionate de agricultori mai tineri de 35 de ani, în timp ce 31% dintre agricultori au mai mult de 65 de ani.

Productivitatea sectorului agricol

Productivitatea totală a sectorului agricol a crescut în timp - în 2017 a ajuns la 109,5% din nivelul atins în 2005.

Forța de muncă

Din totalul de locuri de muncă, agricultura asigură în jur de 4%, adică 20,5 de milioane de locuri de muncă, normă întreagă și parțială.

Piața unică

În 2016, 72,7% din exporturile statelor membre UE de produse agroalimentare erau livrată celorlalți vecini UE care aparțin de piața unică.

Practici ecologice

O mare parte din suprafața agricolă din UE este exploatată conform practicilor ecologice. În 2018, 80% din suprafața agricolă UE era supusă cel puțin unei obligații de ecologizare PAC.

Exporturi agroalimentare

În 2018, valoarea comerțului de produse agroalimentare UE (exporturi și importuri) a atins 253,1 miliarde €, reprezentând 1/3 din balanța comercială netă a UE.

Sechestrarea carbonului

Emisiile de gaze cu efect de seră din agricultură au scăzut cu 24% în ultimii 30 de ani. Sectorul silviculturii UE absoarbe echivalentul a aproape 10% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE în fiecare an.

Cooperarea agricultorilor

În UE există peste 41.000 de organizații de producători (OP), dintre care peste 22.000 sunt cooperative.

10 Provocări cheie

Din anii 1960, Copa-Cogeca a lucrat neîncetat pentru a proteja interesele agricultorilor europeni, hrănind viitorul Uniunii Europene prin asigurarea unor alimente sigure și nutritive, protejând clima și deschizând drumul prin dezvoltarea unei bioeconomii durabile.

  • Asigurarea unui standard corect de viață pentru agricultorii europeni, protejând totodată modelul nostru agricol bazat pe familie;
  • Sprijinirea serviciilor pentru biodiversitate și ecosisteme, hrănind totodatăo jumătate de miliard de oameni;
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac, crescând totodată stocarea și sechestrarea carbonului;
  • Transformarea agricultorilor, proprietarilor de păduri și cooperativelor lor în actori centrali în economia circulară și bioeconomie;
  • Creșterea productivității în contextul adaptării și atenuării schimbărilor climatice;
  • Facilitarea accesului la inovații digitale, tehnologice, biologice și sociale pentru agricultura UE;
  • Conservarea zonelor rurale dinamice și garantarea reînnoirii generaționale necesare pentru a evita decalajul tot mai crescut între urban și rural;
  • Dezvoltarea unor politici de piață corecte și durabile care ne promovează și sprijină investițiile continue în standarde agricole înalte;
  • Abordarea volatilității lanțului agroalimentar și garantarea unui lanț de distribuție alimentar mai echitabil, mai transparent și mai eficient.
  • Încurajarea apariției și dezvoltării cooperativelor agricole și a organizațiilor de producători;

O cronologie a agriculturii UE

Cogeca a lucrat neîncetat pentru a proteja interesele agricultorilor europeni, hrănind viitorul Uniunii Europene prin asigurarea unor alimente sigure și nutritive, protejând clima și deschizând drumul prin dezvoltarea unei bioeconomii durabile.


Intrarea în vigoare a PAC 


Prezentarea planului lui Mansholt 


Intrarea în vigoare a directivei privind păsările 


Introducerea cotelor de lapte și reducerea prețurilor de sprijin pentru gestiunea supraproducției 


Lansarea Rundei Uruguay 


acordul Blair House între SUA și UE privind subvențiile la export/interne

Lansarea directivei europene privind habitatele, crearea „Natura 2000”

Aplicarea primei legislații privind IG-urile

Reforma Mac Sharry asupra PAC

Declarația Cork Acordul de la Marrakesh finalizează Runda Uruguay


Crearea OMCAprobarea Protolului de la Kyoto  


Agenda 2000 și crearea celui de-al doilea pilon PAC  


Introducerea sistemului de trasabilitate a bovinelor

Directiva-cadru privind apa  


Legislația generală în domeniul alimentar și instituirea EFSA  


Reforma PAC cu decuplarea ajutoarelor directe de producție și resurse suplimentare pentru dezvoltarea rurală  


Prima directivă privind energia regenerabilă  


Lansarea strategiei privind bioeconomia  


Reforma PAC ce introduce ecologizarea ajutoarelor directe

Concluzionarea CETA între UE și Canada

Etichetarea obligatorie pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de porcine, ovine, caprine și pasăre


 


Intrarea în vigoare a reformei PAC și eliminarea treptată a sistemului de cote pentru lactate

Agenda ONU pentru 2030 și obiectivele de dezvoltarea durabilă

Adoptarea de către Comisia UE a Planului de acțiune pentru economia circulară

Acordul de la Paris privind schimbările climatice (COP21)  


Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative pentru PAC după 2020

Planul de acțiune privind finanțele durabile  


Adoptarea directivei privind practicile comerciale neloiale

Concluzionarea acordurilor comerciale UE-Mercosur/UE-Japonia  

Prezentarea Pactului verde european  


Acordul de retragere a Marii Britanii din UE  

Viziunea noastră

Europa nu poate fi puternică fără o agricultură și silvicultură puternice. Provocările cu care ne confruntăm și aspirațiile pe care le avem sunt strâns interconectate. Vom putea hrăni Uniunea Europeană în viitor, nu doar prin asigurarea unor alimente nutritive și sigure, ci și prin rolul nostru ca apărători ai climei, lideri ai bioeconomiei și gardieni ai satului. Faptul că jucăm aceste roluri nu trebuie luat de bun și trebuie recunoscut și sprijinit pe deplin.