header-bg.jpg

Wspólnie wyżywimy Europę jutra!

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie dbamy o to, aby rolnictwo europejskie było zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom osób w Europie. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

WOKRING PARTY ON FISH

Congratulations to Mr. Bernhard Feneis (Deutscher Bauernverband) who was elected as Chair during the meeting of the Working Party on Fish on 24th of February. Congratulations also to Mr. Pier Antonio Salvador (Confagricoltura) and Mr. Béla Halasi-Kovacs, (Hungarian Chamber of Agriculture) for being elected as Vice-Chairs! Copa-Cogeca look forward to your work for European aquaculture and fisheries farmers and cooperatives!

24/02/2021

5

najważniejszych wydarzeń

Polityka

Rolnictwo jest jednym z najbardziej zintegrowanych sektorów na szczeblu europejskim, leżącym u podstaw wielu inicjatyw instytucji unijnych. Copa i Cogeca powstały, by odpowiedzieć na wyzwania i pytania zadawane przez europejskich decydentów politycznych, by w ten sposób europejscy rolnicy i ich spółdzielnie mogły prezentować swoje opinie i propozycje dotyczące szeregu zagadnień bezpośrednio dotyczących rolników bez względu na to, jaki rodzaj działalności rolnej prowadzą. W poniższych dwunastu kategoriach znajdziesz nasze stanowiska w sprawie kluczowych kwestii, które mają wpływ na przyszłość europejskiego rolnictwa.

mln sztuk zwierząt gospodarskich

w Europie


mln rolników

w Europie


ha to średni rozmiar gospodarstwa

W Europie

Nasza wizja - We Farm 4 EU

Nadchodząca dekada będzie kluczowa dla rolnictwa UE. Stoi przed nami wiele wyzwań. Będziemy musieli wziąć udział w trudnych dyskusjach na temat zastępowalności pokoleń, niskich dochodów gospodarstw, niestabilności rynku oraz zmian klimatu. Jako europejscy rolnicy i spółdzielnie mamy świadomość trudności tych kwestii i jesteśmy gotowi je podjąć oraz stawić czoła zachodzącym zmianom. Staramy się stworzyć rolnictwo, jakiego oczekują i wymagają nasi współobywatele; rolnictwo, które zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego, wysokie standardy jakości, dobrostanu, zrównoważoności oraz ochrony środowiska naturalnego. Zobowiązaliśmy się do tego wobec Europy! W zamian oczekujemy od jej przywódców ram politycznych, które będą budować naszą przyszłość.  

Dowiedz się więcej

Copa-Cogeca TV

UMOWA UE-MERCOSUR Czy naprawdę chcesz sprowadzać produkty rolne, których nie chcemy w Europie?

Sześć minut, by poznać trzy główne powody, dla których unijni rolnicy sprzeciwiają się umowie handlowej z Mercosurem w jej obecnej formie i zrozumieć, dlaczego jest ona niesprawiedliwa dla rolników i konsumentów.

Nie, propozycja w sprawie WPR nie jest pseudoekologiczną kampanią!

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa (23.10.20 r.)

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

słowa zachęty od Lotty Folkesson (15.10.20 r.)

Zrównoważona gospodarka leśna na rzecz biorożnorodności leśnej

Celem kampanii napędzanej przez sektor leśny i sektory związane z leśnictwem jest wgląd w to jaki wkład ma zrównoważona gospodarka leśna w poprawę bioróżnorodności leśnej (12.10.2020 r.)


mln rolników
i ich rodzin


spółdzielni rolniczych


członków


organizacji
partnerskich