header-bg.jpg

Wspólnie wyżywimy Europę jutra!

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie dbamy o to, aby rolnictwo europejskie było zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom osób w Europie. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

WYBORY DO GRUPY ROBOCZEJ DS. TYTONIU

Gratulujemy panu Dionisiowi Sanchezowi Pulidowi (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - ASAJA) wyboru na stanowisko przewodniczącego grupy roboczej „Tytoń” w dn. 7 maja! Gratulujemy również Eleni Skentrou (Gaia Epicheirein) oraz Ryszardowi Piątkowi (Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych - FBZPR) ponownego wyboru na stanowiska wiceprzewodniczących! Priorytety na przyszłość uwzględniają dalszą obronę ważnego dla obszarów wiejskich sektora oraz przygotowania do publikacji nowych przepisów podczas kolejnej kadencji Komisji Europejskiej, co pomoże nam wzmocnić ochronę naszego sektora.

07/05/2024

9

najważniejszych wydarzeń

Polityka

Rolnictwo jest jednym z najbardziej zintegrowanych sektorów na szczeblu europejskim, leżącym u podstaw wielu inicjatyw instytucji unijnych. Copa i Cogeca powstały, by odpowiedzieć na wyzwania i pytania zadawane przez europejskich decydentów politycznych, by w ten sposób europejscy rolnicy i ich spółdzielnie mogły prezentować swoje opinie i propozycje dotyczące szeregu zagadnień bezpośrednio dotyczących rolników bez względu na to, jaki rodzaj działalności rolnej prowadzą. W poniższych dwunastu kategoriach znajdziesz nasze stanowiska w sprawie kluczowych kwestii, które mają wpływ na przyszłość europejskiego rolnictwa.

mln sztuk zwierząt gospodarskich

w Europie


mln rolników

w Europie


ha to średni rozmiar gospodarstwa

W Europie

Nasza wizja - We Farm 4 EU

Nadchodząca dekada będzie kluczowa dla rolnictwa UE. Stoi przed nami wiele wyzwań. Będziemy musieli wziąć udział w trudnych dyskusjach na temat zastępowalności pokoleń, niskich dochodów gospodarstw, niestabilności rynku oraz zmian klimatu. Jako europejscy rolnicy i spółdzielnie mamy świadomość trudności tych kwestii i jesteśmy gotowi je podjąć oraz stawić czoła zachodzącym zmianom. Staramy się stworzyć rolnictwo, jakiego oczekują i wymagają nasi współobywatele; rolnictwo, które zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego, wysokie standardy jakości, dobrostanu, zrównoważoności oraz ochrony środowiska naturalnego. Zobowiązaliśmy się do tego wobec Europy! W zamian oczekujemy od jej przywódców ram politycznych, które będą budować naszą przyszłość.  

Dowiedz się więcej

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

EU–China trade tensions: Agri-food sector caught in the crossfire

Following the already launched investigation into the EU brandy production, Chinese authorities have today announced the launch of an anti-dumping investigation into EU’s pork exports. The move follows last week’s conclusion of the European Commission’s investigation into imports of Chinese electric vehicles.

17.06.2024 #STATEMENT

Council’s General Approach on food waste presents a balanced compromise

The Ministers of Environment adopted today a general approach on the Commission’s Proposal for the revision of the Directive on waste. Copa and Cogeca welcome the compromise reached, which builds on the ambition to prevent food waste and to achieve a more circular economy, as proportionate to the challenges and attentive to national specificities.

17.06.2024 #STATEMENT

EU Council adopts a more pragmatic position on the Soil Monitoring and Resilience Law

The Soil Monitoring and Resilience Law General Approach was approved today in the Environment Council, with definitive changes to the fundamental structure of the proposal made by the European Commission in the Summer of 2023.

17.06.2024 #STATEMENT

Green Claims - A general approach that is a step in the right direction for Copa and Cogeca

Following the adoption of the Council’s General Approach by the Ministers of Environment on 17th June, Copa and Cogeca congratulate the work done in the Council in the past months that led to the adoption of a balanced text. The General Approach takes into consideration the reality on the farms and gives the right flexibility to the use of carbon credits in the voluntary market. Copa and Cogeca hope to see these improvements defended during the upcoming institutional trilogue negotiations.

17.06.2024 #STATEMENT

The law on the restoration of nature passes, but its application dead-ends remain

This morning, the Environment Council voted to approve the Nature Restoration Law (NRL), with the slimmest majority possible, and one which was defined by the individual voices of ministers and not the positions of national governments! This course, deriving from a flawed proposal, will cause legal battles at regional, national, and European levels, with the future unclear as to how or when this law will be implemented.

17.06.2024 #STATEMENT

Potrzeba europejskiego planu przeciwdziałania zarazie ziemniaczanej!

Wiodące europejskie organizacje sektorowe biją na alarm - w związku z ponownym pojawieniem zarazy ziemniaczanej produkcja ziemniaka w Europie jest zagrożona. Dlatego też najważniejsze podmioty z sektora przedstawiły dzisiaj w Brukseli plan działania. Zaraza ziemniaczana jest najbardziej wyniszczającą chorobą ziemniaka - to ona wywołała Wielki głód w Irlandii w XIX w. Roczne straty w UE szacuje się na ok. 900 mln euro.

30.05.2024 #Oświadczenie

Dzień Europy - mobilizacja społeczności rolniczych i wiejskich ma kluczowe znaczenie w związku z czerwcowymi wyborami!

W tym roku obchodzimy Dzień Europy w wyjątkowych okolicznościach - pod koniec kadencji, którą zdominowały kryzysy i na początku kampanii wyborczej. 6-9 czerwca 400 mln europejskich wyborców zadecyduje o naszej wspólnej przyszłości. 9 maja jest wiec okazją do podsumowania ostatniej kadencji i wyjaśnienia, dlaczego następnych kilka lat będzie tak ważnych w Brukseli, zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa.

08.05.2024 #FELIETON

Spotkanie Copa i Cogeca z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen

Dziś rano przewodniczący i wiceprzewodniczący Copa i Cogeca spotkali się z przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen, by podsumować sytuację pod koniec kadencji 2019-2024, a także omówić przywrócenie rolnictwu strategicznego znaczenia w centrum polityk europejskich, w oparciu o manifest dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego.

26.04.2024 #Oświadczenie

Copa-Cogeca and IBMA Joint letter to the EU Commission asking to ensure biocontrol solutions are made available to farmers without unnecessary delays

Since 2011, farmers across Europe have been strongly committed in reducing their use of chemical Plant Protection Products (PPPs) but, at the same time, they are facing lack of sufficient access to effective, economically viable and safe alternatives such as biocontrol. This gap in our farmers’ toolbox endangers their ability to fight against pests and diseases and remain productive, contributing to farmers’ distress at the source of their recent protests.

24.04.2024 #JOINTOPENLETTER

Nieuczciwe praktyki handlowe - Komisja publikuje pierwsze sprawozdanie z realizacji, pokazujące jak duże znaczenie ma zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych oraz przeprowadzenie dalszych działań UE

W rolnictwie ceny i inne warunki określone w kontraktach są kluczową kwestią, na którą nieuczciwe praktyki handlowe (z ang. UTP) mogą mieć ogromny wpływ. W związku z tym Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują raport oceniający przedstawiony wczoraj przez Komisję Europejską w sprawie wdrożenia dyrektywy z 2019 r. mającej na celu zwalczanie tych praktyk handlowych. Jednym ze zidentyfikowanych ograniczeń nadal jest brak wiedzy na temat tych nowych mechanizmów w państwach członkowskich, dlatego ważne jest, aby tę kwestię podkreślić.

24.04.2024 #KOMUNIKATPRASOWY

Podczas ostatniej sesji plenarnej Parlament Europejski zatwierdził środki upraszczające WPR

W tym tygodniu w Strasburgu Parlament Europejski przyjął dwa wnioski Komisji dotyczące pakietu uproszczeń WPR w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Pierwszy pakiet, nad którym głosowano we wtorek, koncentruje się na zmianach w GAEC 1, dających państwom członkowskim niezbędną elastyczność w kwestii uwzględnienia wyjątkowych zmian strukturalnych w przekształcaniu trwałych użytków zielonych. Drugi z zatwierdzonych właśnie dzisiaj pakietów dotyczy w szczególności wymogów warunkowości, GAEC 6, 7 i 8, zapewniając większą swobodę we wdrażaniu WPR z uwzględnieniem warunków klimatycznych, geopolitycznych i lokalnych oraz zabezpieczając transformację na bardziej zrównoważone rolnictwo.

24.04.2024 #Oświadczenie

Raport Parlamentu Europejskiego w sprawie materiału rozmnożeniowego roślin to niepokojący krok wstecz dla przyszłości rolnictwa w UE

Raport Komisji ds. Środowiska w sprawie materiału rozmnożeniowego roślin został przyjęty podczas sesji plenarnej 431 głosami za (104 głosów przeciw i 82 głosów wstrzymujących się).

24.04.2024 #Oświadczenie

Oficjalne przyjęcie ATM dla Ukrainy - instytucje UE będą musiały się bardziej postarać podczas przeglądu umowy stowarzyszeniowej!

Dzisiaj 428 głosami za Parlament Europejski oficjalnie zatwierdził kompromis w sprawie odnowienia środków handlowych dla Ukrainy, wypracowany przez instytucje 8 kwietnia (131 głosów przeciw, 44 posłów wstrzymało się od głosu). Mimo że porozumienie to jest lepsze od wcześniejszych ATM, nadal będzie trudne dla unijnych producentów i wytwórców, którzy będą dokładnie obserwować jego odpowiednie wdrożenie. Trzeba teraz skupić się na przeglądzie umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE, która będzie regulować nasze stosunki handlowe po 6 czerwca 2025 r. Unijni producenci i wytwórcy będą musieli wziąć udział w dyskusjach i trzeba będzie zrealizować ich postulaty, by zapewnić wyważony wynik.

23.04.2024 #Wspólneoświadczenie

Copa i Cogeca zwracają się z prośbą do negocjatorów o znalezienie możliwego do zrealizowania porozumienia w sprawie opakowań dla sektora owoców i warzyw

Nadchodzące tygodnie będą kluczowe jeśli chodzi o postępy w pracach nad rozporządzeniem w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), ponieważ oczekuje się, że Parlament Europejski zagłosuje nad wstępnym porozumieniem podczas sesji plenarnej 24 kwietnia, podczas gdy głosowanie w Radzie Ministrów Środowiska odbędzie się na jednym z dwóch posiedzeń, które pozostały do czerwca.

22.04.2024 #KOMUNIKATPRASOWY

Najnowsze porozumienie dotyczące ATM dla Ukrainy - ograniczone postępy, które nie odzwierciedlają stanowiska z sesji plenarnej PE

Trzy unijne instytucje wypracowały wczoraj nowy kompromis dotyczący środków handlowych dla Ukrainy - dodając pół roku do okresu odniesienia, ale nieuwzględniając pszenicy i jęczmienia. Nowy kompromis, przegłosowany dzisiaj w Komisji INTA, który cieszy się poparciem większości posłów do PE, ma być poddany ostatecznemu głosowaniu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w tym miesiącu.

22.04.2024 #Wspólneoświadczenie

Przywrócenie rolnictwu strategicznego znaczenia w Europie! Copa i Cogeca prezentują wyborczą mapę drogową

Unia Europejska przygotowuje się do wyborów, które odbędą się w dniach 6-9 czerwca. W związku z tym Copa i Cogeca przedstawiły na dzisiejszym walnym zgromadzeniu w obecności przedstawicieli wszystkich wiodących europejskich grup politycznych swój manifest dotyczący wyborów europejskich. Manifest, opracowany w oparciu o wnioski wyciągnięte po kadencji 2019-2024, mający na celu przywrócenie rolnictwu strategicznego miejsca w UE, nakreśla siedem głównych priorytetów na kolejną kadencję Komisji Europejskiej oraz zawiera cztery czynniki wspomagające, które mają postawić rolnictwo na nogi.

18.04.2024 #KOMUNIKATPRASOWY

Kompromis Rady w sprawie ATM dla Ukrainy - zaledwie pół kroku w dobrą stronę

Unijni ambasadorzy przyjęli wczoraj nowy kompromis dotyczący rozszerzenia środków handlowych dla Ukrainy - niespodziewane podejście, które zdaniem rolników i producentów nie rozwiązuje naprawdę najważniejszych problemów powstałych w wyniku negocjacji trójstronnych. Kompromis zostanie teraz przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu.

28.03.2024 #Wspólneoświadczenie

Rada wysyła pozytywny sygnał co do pakietu w zakresie uproszczenia. Teraz kolej na Parlament Europejski

Przedstawiciele państw członkowskich wysłali dzisiaj rano na posiedzeniu Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa (SCA) pozytywny sygnał, aprobując środki w zakresie uproszczenia zaproponowane przez Komisję Europejską. Copa i Cogeca powtórzyły, że popierają pakiet w zakresie uproszczenia i pochwaliły inicjatywę Komisji Europejskiej, która jest wyrazem zrozumienia dla trudności odczuwanych w terenie.

26.03.2024 #Oświadczenie

Dynamiczny koniec tygodnia w Brukseli poprzedza decyzyjny moment dla rolnictwa

Podczas gdy Komisja Europejska oraz COREPER wydały pewne kluczowe oświadczenia, głowy państw UE spotkały się w Brukseli aby omówić przyszły strategiczny kierunek dla Europy, w tym autonomiczne środki handlowe dla Ukrainy, środki odwetowe odnośnie Rosji, uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz odroczenie głosowania nad prawem o odbudowie zasobów przyrodniczych. Są to jedne z kluczowych elementów, które powinny być tematem dalszych rozmów na posiedzeniu Rady AGRIFISH w przyszłym tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że posiedzenie to będzie kluczowe.

22.03.2024 #Oświadczenie

Pismo Copa-Cogeca zaadresowane do ministrów rolnictwa

Jako że ministrowie rolnictwa spotkają się w Brukseli we wtorek 26 marca, aby omówić, między innymi, pilne sprawy oraz możliwe rozwiązania „aktualnych problemów sektorze rolnym”, Copa i Cogeca wysłały pismo, aby zająć stanowisko w sprawie zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) przedstawione pod koniec ubiegłego tygodnia.

22.03.2024 #Oświadczenie

ATM dla Ukrainy - kompromis zawarty podczas negocjacji trójstronnych nie rozwiewa obaw rolników i wytwórców

Mimo uzasadnionych obaw i protestów, decydenci polityczni uczestniczący wczoraj wieczorem w negocjacjach trójstronnych na temat odnowienia ATM dla Ukrainy zignorowali główne obawy naszych producentów. Utrzymując okres odniesienia, który narazi UE na wysoki poziom importu i odrzucając dodanie pszenicy, negocjatorzy nie przyjęli najważniejszych zmian zaproponowanych przez Parlament, które zagwarantowałyby naszym producentom i wytwórcom wystarczającą ochronę.

20.03.2024 #Wspólneoświadczenie

Projekt raportu na temat materiału rozmnożeniowego roślin powodem do obaw o przyszłość rolnictwa w UE

Projekt sprawozdania Herberta Dorfmanna (EPL, IT) w sprawie materiału rozmnożeniowego roślin (PRM) został dziś przyjęty podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 głosami za, 2 przeciw i 17 wstrzymującymi się.

19.03.2024 #Oświadczenie

WPR - Komisja proponuje uproszczenia które ochronią transformację rolnictwa.

Aby „dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości”, jak powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen, należało przeprowadzić szybką analizę sytuacji i zaproponować konkretne dostosowania w celu zwiększenia skuteczności wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Komisja Europejska dokonała tego bardzo szybko. Copa i Cogeca podzielają analizę Komisji i popierają te środki upraszczające, które nie utrudniają transformacji rolnictwa.

16.03.2024 #Oświadczenie

ATM dla Ukrainy - posłowie do PE popierają postulaty unijnych rolników dotyczące poprawy wniosku Komisji

Dziś na sesji plenarnej członkowie Parlamentu Europejskiego w końcu postanowili wykazać zrozumienie dla dotkniętych unijnych producentów i wytwórców, przyjmując ograniczone, jednak niezbędne poprawki do wniosku Komisji dotyczącego ATM dla Ukrainy.

13.03.2024 #Wspólneoświadczenie

Rozmowy trójstronne dotyczące GSP - Przyszłość uprawy ryżu leży w Europie w rękach posłów do Parlamentu Europejskiego

Jeśli Coreper II zatwierdzi dziś nowy zmieniony tekst w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP), rozmowy trójstronne zostaną wznowione jutro, 14 marca w Brukseli. Copa i Cogeca wzywają negocjatorów do poparcia długotrwałego stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie art. 29 dotyczącego automatycznych mechanizmów ochronnych w imporcie. Wsparcie tego przepisu ma kluczowe znaczenie dla przetrwania sektora ryżu w Europie.

13.03.2024 #Oświadczenie

Oświadczenia środowiskowe: Czy posłowie do PE chcą naprawdę ograniczyć rolnictwo węglowe?

W przyjętym dzisiaj stanowisku Parlamentu Europejskiego bardzo ograniczono jednostki kompensacji emisji, co zniechęca do wprowadzania praktyk rolnictwa węglowego.

12.03.2024 #Oświadczenie

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych: 7 głosów niweczy nadzieje europejskich rolników na sprawiedliwą decyzję Parlamentu Europejskiego

Podczas gdy organizacje rolnicze należące do Copa i Cogeca demonstrowały dziś rano przed Parlamentem Europejskim, posłowie do PE po raz ostatni głosowali nad kompromisem wynikającym z rozmów trójstronnych w sprawie dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED). Mimo że decyzje podjęte w wyniku negocjacji trójstronnych cieszą się zazwyczaj szerokim poparciem, to gdyby zaledwie 7 posłów zagłosowało inaczej i poparło ostatnią serię poprawek, to dyrektywa IED mogłaby w końcu stać się rozsądnym rozwiązaniem dla wszystkich modeli rolnictwa.

12.03.2024 #Oświadczenie

Coreper oraz COMENVI przyjęły wstępne porozumienie w sprawie ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

Komisja ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego głosowała dzisiaj nad wstępnym porozumieniem w sprawie ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, które przyjęto zdecydowaną większością głosów (56 posłów głosowało za, 19 przeciw i 5 wstrzymało się od głosu). Po głosowaniu dokument został przyjęty w Coreperze, co miało miejsce w piątek, 8 marca. Teraz obie instytucje będą musiały oficjalnie przyjąć dokument (na sesji plenarnej oraz w Radzie), po weryfikacji prawników lingwistów, zanim zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, a następnie wejdzie w życie.

11.03.2024 #Oświadczenie

Eurodeputowani z Komisji INTA zawiedli unijnych producentów odrzucając potencjalne poprawki do autonomicznych środków handlowych (ATM) dla Ukrainy

Komisja INTA głosowała dzisiaj nad odnowieniem ATM dla Ukrainy. Mimo uzasadnionych obaw i protestów, eurodeputowani nie poparli nawet ograniczonych poprawek, które uczyniłyby z tej propozycji prawdziwy kompromis. Zaledwie kilka tygodni po tym jak wszystkie partie polityczne UE zabrały głos, aby dać wyraz uznania i wsparcia dla europejskiego rolnictwa, odbyło się głosowanie, którego wynik nie odzwierciedla prawdziwej troski o nasze rolnictwo!

07.03.2024 #Wspólneoświadczenie

Copa i Cogeca zwracają się do negocjatorów biorących udział w rozmowach trójstronnych na temat opakowań o wypracowanie porozumienia, które będzie realistyczne dla rolników

Po ponad roku od kiedy Komisja przedstawiła propozycję rozporządzenia w spawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), Parlament i Rada chcą osiągnąć międzyinstytucjonalne porozumienie w tej kwestii 4 marca. Przed tym decydującym dniem Copa i Cogeca uroczyście proszą negocjatorów o to, aby znaleźli zrównoważony kompromis, który pozwoli wszystkim sektorom rolnym na wdrożenie tego przeglądu.

01.03.2024 #Oświadczenie

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych: poglądy sektora rolnego nie zostały odzwierciedlone w poprawkach Parlamentu Europejskiego!

Copa i Cogeca wyrażają ubolewanie po dzisiejszym głosowaniu na sesji plenarnej w sprawie prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych, z powodu jego wyniku: 329 posłów głosowało za, 275 przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu.

27.02.2024 #Oświadczenie

Głosowanie w Komisji AGRI jest dowodem, że możliwe jest osiągnięcie kompromisu w kwestii autonomicznych środków handlowych dla Ukrainy - to powinno być inspiracją dla Komisji INTA

Wczorajsze głosowanie w Komisji AGRI dotyczące autonomicznych środków handlowych dla Ukrainy przyniosło dobre wiadomości dla unijnych rolników. Decyzja Komisji dotycząca włączenia zbóż, roślin oleistych i miodu do systemu automatycznych środków zabezpieczających, której towarzyszyć będzie lepsze dostosowanie tego systemu, wprowadzenie okresów referencyjnych oraz zastosowanie opóźnień - wszystko to stanowi znaczące wzmocnienie dla sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości unijnych rolników.

27.02.2024 #Wspólneoświadczenie

Rada ds. rolnictwa i rybołówstwa - głos rolników w sprawie uproszczeń wreszcie został wysłuchany, teraz muszą za tym pójść działania

Dziś w Brukseli, w samym środku trwających rolniczych protestów, przed posiedzeniem Komisji ds. rolnictwa i rybołówstwa delegacja Copa i Cogeca, na której czele stali p. Christiane Lambert i p. Lennart Nilsson, spotkała się z p. Davidem Clainvalem przedstawicielem prezydencji belgijskiej. Copa-Cogeca miała okazję także spotkać w z komisarzem Wojciechowskim i przeprowadzić z nim wymianę poglądów.

26.02.2024 #Oświadczenie

Chwila prawdy jutro w Parlamencie Europejskim: kto poprze rolników w ostatecznym głosowaniu nad prawem o odbudowie zasobów przyrodniczych?

Podczas gdy trwają demonstracje rolnicze w Brukseli, jutro Parlament Europejski w Strasburgu będzie musiał podjąć decyzję o swoim ostatecznym stanowisku w sprawie prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych. Kompromisowa propozycja będąca rezultatem rozmów trójstronnych zignorowała początkowe stanowisko Parlamentu, uwzględniając w rozporządzeniu wiele nierealistycznych i nieprzewidzianych w budżecie przepisów. Żaden poseł głosujący jutro nad tym dokumentem nie będzie mógł powiedzieć, że nie był świadomy wpływu takiej propozycji na sektor rolny!

26.02.2024 #Oświadczenie

For the EU to effectively address historic farm protests, it must put agriculture back at the core of its strategy

Agriculture and forestry have traditionally served as the cornerstone of the European project due to their strategic significance. Our sectors produce a wide range of commodities essential to all and are key players in ensuring food security for 450 million EU consumers as the world’s largest exporters of food and agricultural goods. Farmers are the first to feel the consequences of extreme weather events while contributing to the green transition by reducing emissions and storing carbon, being the custodians of rural areas and biodiversity. Furthermore, we actively engage in climate-smart and sustainable agriculture and forestry initiatives across our regions.

23.02.2024 #OPENLETTER

Skumulowana ocena skutków wykazuje ograniczoną poprawę sytuacji odnośnie eksportu unijnych produktów rolno-spożywczych i podtrzymuje obawy dotyczące wrażliwych sektorów.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało wczoraj długo oczekiwane badanie dotyczące skumulowanego wpływu gospodarczego przyszłych umów handlowych na rolnictwo UE. Badanie nie przekazuje żadnych ważnych wiadomości, wręcz przeciwnie, przedstawia niewielką możliwość poprawy wyników naszego eksportu i pogłębia obawy dotyczące wrażliwych sektorów.

23.02.2024 #Oświadczenie

Rada postanowiła zignorować obawy rolników dotyczące autonomicznych środków tymczasowych dla Ukrainy. Nadszedł czas, aby Parlament Europejski podjął działania.

Pomimo manifestacji oraz dowodów rzeczowych, Coreper II Rady podjął wczoraj decyzję o tym, aby nie wprowadzać poprawek do proponowanego przez Komisję tekstu dotyczącego autonomicznych środków handlowych dla Ukrainy. Jeśli dokument zaproponowany przez Komisję nie zostanie poprawiony przez Parlament Europejski, to zagrozi to zrównoważoności gospodarczej unijnych sektorów drobiu, jaj, cukru, zbóż i miodu.

22.02.2024 #Wspólneoświadczenie

Po orzeczeniu WTO Copa i Cogeca wzywają USA do natychmiastowego zniesienia nieuzasadnionych ceł nałożonych na hiszpańskie czarne oliwki

W sporze między USA a UE dotyczącym ceł nałożonych na czarne oliwki z Hiszpanii Światowa Organizacja Handlu (WTO) wydała w dniu wczorajszym orzeczenie na korzyść UE. W orzeczeniu zapisano, że USA nie zastosowały się do pierwszego sprawozdania zespołu orzekającego, w którym orzeczono, że cła nie mieszczą się w zasadach WTO. Mimo tego, że zarówno WTO jak i UE dały Stanom wystarczająco dużo czasu, to te nie wdrożyły w sposób odpowiedni przepisów WTO.

21.02.2024 #Oświadczenie

Wnioski z rozmów trójstronnych na temat rolnictwa węglowego: porozumienie osiągnięte kosztem sektora hodowlanego

W nocy negocjatorzy reprezentujący Radę i Parlament Europejski osiągnęli prowizoryczne porozumienie polityczne w kwestii rozporządzenia mającego wprowadzić na poziomie unijnym ramy certyfikacji usuwania emisji dwutlenku węgla. Od momentu uruchomienia tej inicjatywy przez Komisję, Copa i Cogeca wspierały powstanie tego pionierskiego rozwiązania. Jednak osiągnięty kompromis jest niedoskonały, zwłaszcza z punktu widzenia sektora hodowlanego

20.02.2024 #Oświadczenie

UE na rozdrożu z powodu problemów z ukraińskim rolnictwem

Rada Europejska i Parlament debatują w tej chwili nad propozycją Komisji dotyczącą odnowienia autonomicznego środka handlowego dla Ukrainy. W Brukseli od tygodni panuje wszechobecna niepewność w zakresie możliwego rozwiązania problemu. Jeśli dokument zaproponowany przez Komisję pozostanie niezmieniony, to ucierpi na tym unijny sektor drobiu, jaj, cukru i miodu.

15.02.2024 #Wspólneoświadczenie

Twierdzenia dotyczące ekologiczności: podwójne wysiłki weryfikacji mogą prowadzić do podwójnych kar na poziomie gospodarstw

Jako że przyjęto wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie twierdzeń dotyczących ekologiczności znaczną większością głosów, osiągniętą podczas wspólnego głosowania dwóch Komisji, rolnicy, którzy chcą informować o swoich praktykach środowiskowych, będą musieli przejść podwójny proces weryfikacji, co sprawi, że zastanowią się dwa razy, zanim zastosują którąkolwiek z tych praktyk.

15.02.2024 #Oświadczenie

Green Claims: double verification efforts could lead to double penalty at farm-level

With the text adopted, by a high majority, by the joint Committees vote on the Green Claims Directive proposal, farmers who want to communicate on their environmental practices will be required to go through a double verification process, making them think twice before applying any of these practices.

14.02.2024 #STATEMENT

Dzień pod znakiem nowych technik genomicznych: Parlament Europejski wspiera naukę i daje rolnikom nowe perspektywy

Parlament Europejski zatwierdził projekt sprawozdania Jessiki Polfjärd (EPL, Szwecja) w sprawie nowych technik genomicznych (NGT) 307 głosami za, przy 41 głosach wstrzymujących się i 263 głosach przeciw. Społeczność rolna UE postrzega wynik głosowania jako krok we właściwym kierunku.

07.02.2024 #Oświadczenie

Komunikaty w sprawie celu klimatycznego UE na 2040 r. i w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle. W końcu zdecydowano się rozpocząć dialog z rolnikami!

W dniu dzisiejszym Komisja ogłosiła publikację dwóch komunikatów dotyczących europejskiej drogi ku redukcji emisji gazów cieplarnianych: w sprawie celu klimatycznego UE na 2040 r. oraz w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują decyzję o rozpoczęciu dialogu oraz pragmatyczne wsparcie Komisji Europejskiej.

06.02.2024 #Oświadczenie

Pierwsze wrażenia Copa i Cogeca po dzisiejszym spotkaniu z przewodniczącą Ursulą von der Leyen i premierami Alexanderem De Croo i Markiem Rutte

Dziś niektóre z organizacji członkowskich Copa i Cogeca przybyły na protest do Brukseli. Dziś popołudniu Fédération Wallonne de l’Agriculture, Boerenbond oraz delegacja Copa i Cogeca spotkały się z przewodniczącą Ursulą von der Leyen i premierem Markiem Rutte z inicjatywy premiera Alexandra De Croo przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej.

01.02.2024 #Oświadczeniewideo

Autonomiczne środki handlowe dla Ukrainy - nowy wniosek Komisji Europejskiej nie odciąży w wystarczającym stopniu dotkniętych unijnych producentów

Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj przedłużenie aktualnej liberalizacji importu z Ukrainy o rok, z dodatkowymi zabezpieczeniami. Mimo że jesteśmy zadowoleni z wprowadzenia mechanizmów chroniących producentów z UE przed skutkami coraz większego importu, to sześć organizacji reprezentujących sektory zbóż, roślin oleistych, drobiu, jaj i cukru uważa, że nie będą one wystarczającym odciążeniem.

31.01.2024 #Wspólneoświadczenie

odnośnie ogłoszenia przez Komisję odstępstwa od niektórych przepisów rolnych

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ekstremalne zjawiska pogodowe i zakłócenia w handlu związane z rosyjską inwazją na Ukrainę w głębokim stopniu dotknęły rolników w całej UE, co miało poważny wpływ na działalność rolniczą i łańcuch dostaw żywności.

31.01.2024 #Oświadczenie

„Dyrektywy śniadaniowe”- wstępne porozumienie toruje drogę ku lepszemu zwalczaniu fałszowania miodu

Wczoraj w nocy Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie „dyrektyw śniadaniowych”. Będzie ono gwarantowało identyfikowalność, jakość i przejrzystość dla konsumentów w zakresie miodu, soków owocowych, dżemów i odwodnionego mleka. Mimo że wynik porozumienia nie spełnia ambitnego stanowiska Parlamentu Europejskiego, jest to bardzo potrzebny i długo oczekiwany krok naprzód.

31.01.2024 #Oświadczenie

Protesty rolników w połowie państw członkowskich - UE musi zareagować w tej nadzwyczajnej sytuacji!

Szanowna Pani Przewodnicząca, Trzeba dziś zareagować na głosy, które odbijają się echem na europejskiej wsi, od wschodu do zachodu. Społeczności rolnicze uginają się pod ogromną presją i stają przed niesamowitymi wyzwaniami, które kumulują się od lat.

31.01.2024 #listotwarty

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, przechodzi do fińskiej administracji rolnictwa

1 lutego Pekka Pesonen, po siedemnastu latach pełnienia funkcji sekretarza generalnego Copa-Cogeca, dołączy do fińskiej administracji rolnictwa

30.01.2024 #Oświadczenie

Początek strategicznego dialogu: europejskie organizacje rolnicze są zmotywowane do znalezienia rozwiązań i przywrócenia strategicznej wizji rolnictwa

Przewodniczący Copa i Cogeca wzięli udział w inauguracji strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa w Brukseli na zaproszenie przewodniczącej Komisji Europejskiej.

25.01.2024 #Oświadczenie

Komisja ENVI daje zielone światło dla nowych technik genomicznych (NGT)

W dniu dzisiejszym Komisja ENVI przyjęła projekt sprawozdania eurodeputowanej Jessiki Polfjärd (EPL, Szwecja) w sprawie NGT większością głosów (57 głosów za, 31 przeciw oraz 4 głosów wstrzymujących się). Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęła wyniki tego kluczowego głosowania, które przybliża unijną społeczność rolną do ustalenia stanowiska odnośnie wykorzystania nowych technik genomicznych przez Parlament Europejski.

24.01.2024 #Oświadczenie

Uzasadnianie oświadczeń środowiskowych - w głosowaniu w Komisji ds. Rolnictwa zwrócono uwagę na zrównoważone praktyki realizowane w gospodarstwach

Komisja ds. Rolnictwa zatwierdziła opinię na temat wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie uzasadniania oświadczeń środowiskowych. Zwrócono uwagę na wysiłki podejmowane w gospodarstwach, opowiedziano się za potencjałem rolnictwa węglowego i złagodzono jej wdrażanie.

24.01.2024 #Oświadczenie

Copa i Cogeca wzywają Komisję Europejską, aby doprecyzowała zakres dialogu strategicznego dotyczącego przyszłości rolnictwa

Europę zalała fala niezadowolenia, widoczna w sektorze rolnictwa w ostatnich tygodniach. Napędzają ją rosnące koszty środków produkcji, ekstremalne warunki pogodowe, a także niepewność gospodarcza i administracyjna. Rolnicy, którzy stawiają czoła tym wyzwaniom, wyrażają głęboką obawę oraz wszechogarniające poczucie braku zrozumienia.

19.01.2024 #KOMUNIKATPRASOWY

Agricultural sector must not become a reason for wavering support to Ukraine – Commission needs to find constructive solutions to address the impacts of trade liberalisation

Today, our six associations representing producers and manufacturers from the sugar, cereals/oilseeds, poultry meat and eggs sectors met with Commissioner Wojciechowski to express their strong concerns regarding the unlimited imports from Ukraine, and to suggest possible constructive solutions for managing the flows in the future.

10.01.2024 #JOINTSTATEMENT

Europejskie spółdzielnie rolno-spożywcze i leśne podpisują Manifest z Tarragony, by wspierać nowe pokolenia rolników, właścicieli lasów i spółdzielców

Członkowie Cogeca - organizacji reprezentującej 22 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych działających w sektorach rolno-spożywczym i leśnym - skonsultowali się z młodymi spółdzielcami, ich przedsiębiorstwami spółdzielczymi i zainteresowanymi stronami, by przewidzieć, jakie tendencje wystąpią w sektorach rolnym i leśnym i zdobyć narzędzia pozwalające im stawić czoła poważnemu wyzwaniu, przed którym stają europejskie rolnictwo i obszary wiejskie, a mianowicie zastępowalności pokoleń.

18.12.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

COM AGRI okazuje zrozumienie dla znaczenia i złożoności dossier NGT - COM ENVI powinna pójść za jej przykładem

Wczoraj wieczorem COM AGRI Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt opinii posłanki do PE Veroniki Vrecionovej (EKR, CZ) dużą większością głosów (34 posłów głosowało za, 11 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu).

12.12.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Dyrektywa miodowa - europejscy pszczelarze są zadowoleni z wyników głosowania na sesji plenarnej - jest to moment przełomowy w ochronie sektora

Dzisiaj Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie przeglądu „dyrektyw śniadaniowych”. Przegłosowana opinia poprawia wniosek Komisji i poprawia kluczowe elementy sprawozdania COM ENVI dotyczące miodu w odniesieniu do identyfikowalności, jakości i przejrzystości względem konsumentów. Europejscy pszczelarze są usatysfakcjonowani wolą Parlamentu Europejskiego do posunięcia się jeszcze dalej niż zrobiła to Rada w swoim przyjętym w poniedziałek stanowisku.

12.12.2023 #Oświadczenie

Nowe przepisy dotyczące transportu zwierząt - wyraźna potrzeba wprowadzenia usprawnień przez współustawodawców w celu uniknięcia zakłóceń i dyskryminacji

Komisja Europejska opublikowała dziś długo oczekiwane zmienione przepisy dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu. Niektóre ulepszenia techniczne zostały podważone przez arbitralne i restrykcyjne przepisy, które są dyskryminujące dla niektórych państw członkowskich i mogą zakłócać jednolity rynek.

08.12.2023 #Oświadczenie

Nowe przepisy dotyczące transportu zwierząt - wyraźna potrzeba wprowadzenia usprawnień przez współustawodawców w celu uniknięcia zakłóceń i dyskryminacji

Komisja Europejska opublikowała dziś długo oczekiwane zmienione przepisy dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu. Niektóre ulepszenia techniczne zostały podważone przez arbitralne i restrykcyjne przepisy, które są dyskryminujące dla niektórych państw członkowskich i mogą zakłócać jednolity rynek.

07.12.2023 #Oświadczenie

DG ds. Żywności w Komisji? Błędna reakcja na prawdziwy problem polityczny!

Kampania przed Eurowyborami jeszcze nawet się nie zaczęła, a po Brukseli już krążą pomysły na kolejną kadencję. Na pierwszy rzut oka plan stworzenia szerokiej DG ds. Żywności, która zastąpiłaby DG ds. Rolnictwa i przejęła kompetencje innych części Komisji niektórym wydaje się atrakcyjny. Ich zdaniem strategia „od pola do stołu” nie była przekonująca, gdyż związane z nią kompetencje w UE były zbyt rozproszone, podczas gdy w strategii ds. rolnictwa znalazła się globalna wizja przyszłej transformacji. Z tego punktu widzenia stworzenie DG ds. Żywności byłoby instytucjonalną odpowiedzią, gromadzącą wszystkich na mostku kapitańskim, ułatwiającą proces podejmowania decyzji i rozciągnięcie agendy „od pola do stołu” na kolejną kadencję.

05.12.2023 #FELIETON

Cogeca wybiera nowego przewodniczącego - Lennarta Nilssona

Europejska organizacja spółdzielni rolniczych - Cogeca - przeprowadziła dzisiaj wybory w Brukseli. Lennart Nilsson ze szwedzkiej organizacji LRF został wybrany na lidera organizacji reprezentującej ponad 22 000 spółdzielni rolniczych z całej UE. Lennart Nilsson od stycznia zastąpi ustępującego po czterech latach przewodniczącego z Hiszpanii, Ramona Armengola (Cooperativas Agro-alimentarias).

30.11.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Zakończenie negocjacji trójstronnych w sprawie IED: kompromis, który niepokoi europejskich hodowców

Wcześnie rano negocjatorzy wypracowali kompromis odnośnie do wniosku Komisji dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Zamiast poczucia ulgi dzisiejszy kompromis budzi poczucie braku zrozumienia i niepokój wśród wielu hodowców.

29.11.2023 #Oświadczenie

Ramy monitorowania lasów - kropla, która przelała czarę europejskich leśników!

Ze względu na prace nad licznymi politykami dotyczącymi rolnictwa w Brukseli przedstawienie prawa o monitorowaniu lasów nie odbije się echem w prasie. A szkoda, gdyż wszystkie podmioty zawodowo zajmujące się lasami jednogłośnie podważają ten nowy wniosek Komisji, który dla wielu będzie kroplą, która przeleje czarę. To kolejny dokument, w którym nie uwzględniono opinii osób najbardziej nim zainteresowanych i z którymi nie przeprowadzono konsultacji.

22.11.2023 #Oświadczenie

SUR - sprzeciw Parlamentu Europejskiego unieważnia ideologiczne podejście Komisji do środków ochrony roślin

Odrzucając na sesji plenarnej wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR) posłowie do PE wysłali zdecydowany sygnał: koniec z brakiem dialogu, odgórnym narzucaniem celów, odmową oceny skutków i brakiem finansowania wniosków dotyczących rolnictwa!

22.11.2023 #Oświadczenie

Rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych - rolnicy i spółdzielnie mogą odetchnąć z ulgą po głosowaniu na sesji plenarnej

Dziś w Strasbourgu posłowie do PE głosowali nad rozporządzeniem w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych - 426 posłów zagłosowało za, 125 przeciw, a 74 wstrzymało się od głosu. Copa i Cogeca zwróciły uwagę na poprawki do wstępnego wniosku, które uwzględniły cechy charakterystyczne i rzeczywistość sektorów rolnych.

22.11.2023 #Oświadczenie

Rada zatwierdza kluczowe konkluzje dotyczące długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE

Copa i Cogeca popierają zatwierdzone 20 listopada konkluzje Rady dotyczące długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE i pragną podkreślić, że rolnicy, właściciele lasów i spółdzielnie rolnicze już w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów ustanowionych w wizji.

21.11.2023 #Oświadczenie

Znaczne postępy we właściwym kierunku w obszarze europejskich ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

Parlament Europejski przyjął dzisiaj swoje ostatnie sprawozdanie dotyczące propozycji w sprawie ustanowienia pierwszych unijnych ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Oznacza to, że Europa robi w tym zakresie znaczne postępy, zmierzając we właściwym kierunku. Rada również przyjęła swoje mandaty negocjacyjne w zeszłym tygodniu, co oznacza że negocjacje trójstronne rozpoczną się w nadchodzących tygodniach i będą ukierunkowane na właściwe tory.

21.11.2023 #Oświadczenie

Dyrektywy śniadaniowe - Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego wprowadza pożądane zmiany do kultowych produktów

Dzisiaj Komisja AGRI jednogłośnie zatwierdziła projekt opinii w sprawie przeglądu tzw. dyrektyw śniadaniowych. Przegłosowana opinia poprawia wniosek Komisji dotyczący miodu, soków i dżemów w odniesieniu do identyfikowalności, jakości i przejrzystości względem konsumentów. Copa i Cogeca wzywają Komisję ENVI do naśladowania poprawek kompromisowych Komisji AGRI.

16.11.2023 #Oświadczenie

Ponowne zatwierdzenie glifosatu - państwa członkowskie przerzucają odpowiedzialność na Komisję Europejską

Jak można się było spodziewać, przedstawiciele państw członkowskich w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (Komitet PAFF) po raz kolejny nie byli w stanie wypracować stanowiska i opowiedzieć się kwalifikowaną większością głosów za przedłużeniem zatwierdzenia glifosatu lub przeciw niemu, w następstwie przedstawienia wniosku przez Komisję. Komisja Europejska podejmie więc ostateczną decyzję co do okresu, na jaki herbicyd ten zostanie ponownie zatwierdzony.

16.11.2023 #Oświadczenie

Negocjator PE w Nature Restoration nie uszanował swojego mandatu i spróbował swoich sił w trójstronnym pokerze!

Europejska społeczność rolnicza jest dziś rano przerażona i bardzo zaniepokojona porozumieniem osiągniętym wczoraj wieczorem przez negocjatorów w rozmowach trójstronnych w sprawie odbudowy przyrody. Pomimo kilku złagodzeń, ogólny ostateczny kompromis powraca do całkowicie nierealistycznej propozycji dla rolników i właścicieli lasów. Co gorsza, poprzez ponowne wprowadzenie ekosystemów rolniczych do propozycji, nieobecnych w jego mandacie negocjacyjnym, główny negocjator César Luena (S&D, ES) próbował swoich sił w pokerze, zmuszając Parlament do zmiany stanowiska w sprawie całej propozycji.

10.11.2023 #Oświadczenie

Forum Biznesu Prezydencji Cogeca 2023: W jaki sposób spółdzielnie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nowego pokolenia młodych rolników?

Dziś w Tarragonie w Hiszpanii młodzi rolnicy i przedstawiciele spółdzielni rolnych zebrali się, aby wymienić poglądy na temat roli spółdzielni rolnych w podejmowaniu wyzwań związanych z wymienialnością pokoleń, przed którymi stoi europejskie rolnictwo.

09.11.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Winobranie 2023 - prawdopodobny ogólny spadek plonów z kilkoma wyjątkami

Jak powiedziano dzisiaj na dorocznej konferencji Copa i Cogeca na temat winobrania, zbiory winogron w UE w 2023 r. wskazują na ciągły spadek produkcji w krajach będących głównymi producentami: Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Odnotowano jednak wzrost we Francji i Portugalii, przez co kraje te trafiły do czołówki producentów w tym roku.

25.10.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

SUR - Komisja ds. Środowiska opowiada się za bezkompromisowym, nierealistycznym podejściem, nie proponując żadnych prawdziwych rozwiązań

Jeszcze przed głosowaniem nad SUR wiadomo było, jaki będzie jego wynik - tekst, który został przegłosowany posuwa się jeszcze dalej niż wstępny wniosek Komisji, który już był całkowicie oderwany od realiów produkcji rolnej. Propozycja Komisji ds. Środowiska zostanie przedstawiona na sesji plenarnej. Zawiera ona jednak nierealistyczne cele i niepraktyczne zapisy, np. dotyczące obszarów wrażliwych, a także bardzo niewiele konkretnych rozwiązań w obszarach, gdzie kompromis byłby możliwy.

24.10.2023 #Oświadczenie

Wyniki głosowania nad opakowaniami w Komisji ds. Środowiska nie zawierają wystarczających wyjaśnień dla wielu sektorów rolnych

Dzisiaj posłowie do PE z Komisji ds. Środowiska przyjęli sprawozdanie autorstwa Frédérique’a Riesa (Renew, BE) dotyczące rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Sprawozdanie to miało złagodzić wniosek Komisji, niektóre sektory jednak nadal są w stanie zawieszenia.

24.10.2023 #Oświadczenie

O jeden krok bliżej do ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla i rolnictwa węglowego

Posłowie z Komisji Środowiska zagłosowali dzisiaj zdecydowaną większością głosów za przyjęciem unijnych ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla i rolnictwa węglowego, w tym magazynowania dwutlenku węgla w produktach oraz redukcji emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych. Wybrano natomiast podejście „kija” odnośnie dodatkowych korzyści i wymogów zrównoważoności.

24.10.2023 #Oświadczenie

Sprawozdanie dotyczące wymienialności pokoleń - Parlament Europejski stawia właściwą diagnozę i proponuje pierwsze rozwiązania

Podczas sesji plenarnej, która odbyła się w Strasburgu, posłowie do PE zagłosowali za przyjęciem sprawozdania z inicjatywy własnej Isabeli Carvalhais (S&D, PT) dotyczącego wymienialności pokoleń w rolnictwie. Wymienialność pokoleń to coraz bardziej palący temat, który będzie warunkował wszystkie inne zmiany w rolnictwie, a zwłaszcza przyszłość obszarów wiejskich. W związku z tym Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują wszelkie inicjatywy w tej sprawie na szczeblu UE, a w szczególności to proaktywne sprawozdanie.

19.10.2023 #Oświadczenie

Parlament Europejski nakreśla kurs strategii proteinowej, którego Komisja powinna się trzymać!

Na dzisiejszej sesji plenarnej w Strasbourgu posłowie do PE postanowili poprzeć sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii w zakresie białka autorstwa Emmy Wiesner (Renew, SE), które opiera się na atutach unijnego rolnictwa i nie popada w zbytnio uproszczone przeciwieństwa. Copa i Cogeca popierają propozycje przedstawione w tym sprawozdaniu i wzywają Komisję do ich uwzględnienia.

19.10.2023 #Oświadczenie

Państwa członkowskie nie wypracowały stanowiska na temat przedłużenia zatwierdzenia glifosatu - Co dalej?

Jak można się było spodziewać, przedstawiciele państw członkowskich w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (Komitet PAFF) nie byli w stanie wypracować stanowiska i opowiedzieć się kwalifikowaną większością głosów za przedłużeniem zatwierdzenia glifosatu lub przeciw niemu, w następstwie przedstawienia wniosku przez Komisję. Z tego względu procedura zostanie kontynuowana w nadchodzących tygodniach za pośrednictwem odwołania się. Copa i Cogeca odnotowują wynik tego głosowania oraz wzywają państwa członkowskie do wywiązania się ze swoich obowiązków.

13.10.2023 #Oświadczenie

Plantatorzy zrzeszeni w Copa i Cogeca biją na alarm ze względu na liczbę partii importowanych owoców cytrusowych, w których wykryto szkodniki

Liczba ta niepokoi cały europejski sektor uprawy owoców cytrusowych: od stycznia do sierpnia 2023 r. służby celne UE wykryły 33 partie owoców cytrusowych pochodzących z RPA zakażone plamistością czarną (Phyllosticta Citricarpa). Równocześnie w czterech partiach mandarynek i grejpfrutów pochodzących z RPA i Izraela wykryto obecność Thaumatotibia leucotreta. Szkodnik ten stanowi poważne zagrożenie dla unijnej produkcji i powinien skłonić europejskie władze do podjęcia jeszcze szerzej zakrojonych działań.

11.10.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

SUR - Komisja Agri przyjęła zrównoważoną opinię, którą Komisja ENVI musi teraz uwzględnić

9 października, Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowaną większością głosów (26 członków zagłosowało za, 9 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu) przyjęła opinię przedstawioną przez Clarę Aguilerę (S&D, ES) na temat zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR). Przyjęta propozycja stanowi akceptowalny kompromis. Copa i Cogeca wzywają Komisję ENVI, która jest odpowiedzialna za ten dokument, do uwzględnienia przyjętej dzisiaj opinii.

09.10.2023 #Oświadczenie

Nagroda za innowacje dla rolniczek 2023 - święto kobiet na czele zrównoważonych obszarów rolnych

Copa i Cogeca wraz z Corteva Agriscience 9 października zorganizowały 7. edycję Nagrody za innowacje dla rolniczek Ta prestiżowa nagroda jest wyrazem uznania i uhonorowania niezwykłego wkładu rolniczek, będących pionierkami innowacyjnych rozwiązań, zwiększających zrównoważoność w całym europejskim sektorze rolnym.

09.10.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Parlament Europejski uznaje cechy charakterystyczne olejków eterycznych - producenci mogą odetchnąć z ulgą

Na dzisiejszej sesji plenarnej w Strasbourgu Parlament Europejski zwrócił uwagę na wyjątkowe znaczenie produkcji olejków eterycznych w UE. Decyzja podjęta pod przewodnictwem sprawozdawczyni Marii Spyraki (EPL, GR) została przyjęta z ulgą przez cały sektor i jest obiecującą oznaką przed negocjacjami trójstronnymi,

04.10.2023 #Oświadczenie

Copa-Cogeca oraz Europejska Agencja Kosmiczna inicjują partnerstwo, by zapewnić przyszłość zrównoważonemu i cyfrowemu rolnictwu

Dzisiaj w Paryżu, Copa-Cogeca oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisały pierwszą umowę intencyjną, by „wspierać zrównoważoną transformację w sektorze rolno-spożywczym poprzez cyfryzację i technologię kosmiczną”.

28.09.2023 #Wspólnykomunikatprasowy

“Let’s have a European tax on meat” - 4 reasons not to be fooled by this simplistic narrative!

Early September Eric Lambin, one of the Chief Scientific Advisors to the European Commission gave an interview for the European Science-Media Hub about his vision for sustainable food consumption in the EU. I found that several interesting challenges were tackled in this article, but the headline was clearly intended to be sensationalist; Prof. Lambin is in favour of a tax on “heavy red meat eaters". Nothing new here, as such a proposal comes back from time to time – but with regular recurrence. In 2020, a Dutch NGO called Tapp Coalitie, came up with the same idea intending to inspire the EU Farm to Fork Strategy as, most probably, this recommendation is for the forthcoming initiatives of the European Commission post-2024.

20.09.2023 #OPINIONPIECE

Copa i Cogeca proponują, by UE przyjęła cel w wysokości 0% fałszowanego miodu do 2030 roku!

Prawie dwie trzecie miodu sprowadzanego aktualnie do UE noszi znamiona fałszerstwa. Ponadto mamy do czynienia z tendencją wzrostową. Eksperci z grupy roboczej „Miód” Copa i Cogeca szacują, że jeśli nie podejmie się żadnych działań to UE może stracić 5 mln kolonii pszczoły miodnej do 2030 roku. Sytuacji tej można jednak uniknąć, a pewne rozwiązania istnieją, zwłaszcza jeśli Komisja Europejska postanowi podjąć zdecydowane działania.

14.09.2023 #Oświadczenie

Orędzie o stanie Unii - Copa i Cogeca cieszą się z uznania dla sektorów rolnych wyrażonego przez Ursulę von der Leyen

Wszystkie osoby i podmioty związane z sektorem rolnym lub leśnym z niecierpliwością oczekiwały ostatniego orędzia o stanie Unii wygłoszonego przez Ursulę von der Leyen. Copa i Cogeca miały nadzieję, że przewodnicząca Komisji Europejskiej zwróci szczególną uwagę na te sektory. Nasze prośby zostały wysłuchane!

13.09.2023 #Oświadczenie

Nie można pominąć europejskiego rolnictwa i leśnictwa w orędziu o stanie Unii!

Zgodnie ze zwyczajem za kilka dni przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula Von der Leyen, wygłosi orędzie o stanie Unii pod koniec swojej kadencji. Wszyscy przedstawiciele sektora rolnego, leśnego i europejskich wsi ogółem z niecierpliwością czekają na tę mowę. Nie da się ująć wszystkiego w jednym przemówieniu i trudno jest podsumować wszystkie działania UE w kilku zdaniach. Na kilka miesięcy przed wyborami liczymy jednak na zdecydowany sygnał dla społeczności rolniczej. Częsty brak jakiejkolwiek wzmianki o rolnikach, leśnikach i spółdzielniach rolniczych w tym orędziu rozczarowuje naszą społeczność i wpływa na zwiększenie dystansu między Brukselą a obszarami wiejskimi.

08.09.2023 #LISTOTWARTY

Pozytywny początek nowego roku rolnego w Brukseli: Komisja Rolnictwa wspiera propozycję dotyczącą rolnictwa węglowego

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przegłosowała opinię posła Martina Hlaváčka (Renew, CZ) w sprawie ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, zatwierdzając ją zdecydowaną większością głosów. Głosowanie to stanowi jasny sygnał Komisji Rolnictwa: rolnictwo węglowe jest częścią rozwiązania, a rolnicy/leśnicy muszą być w centrum tego nowego modelu.

30.08.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Zbiory roślin uprawnych 2023 - W obliczu dynamicznie pogarszającej się sytuacji, Copa i Cogeca wzywają DG AGRI do podjęcia pilnych działań

W ciągu dwóch miesięcy prognozy zbiorów, które początkowo były pozytywne, zostały wywrócone do góry nogami w związku ze złymi warunkami pogodowymi w całej Europie. Ogólna produkcja roślin oleistych i roślin białkowych w UE, pomimo dramatycznej sytuacji w Hiszpanii i we Włoszech, pozostaje na prawidłowym poziomie. Jednak tendencja dotycząca zbóż jest niezwykle niepokojąca, gdyż spodziewana produkcja wynosi 256 milionów ton, co może oznaczać najgorsze zbiory od 2007 roku, będące 10% poniżej średniej z ostatnich 5 lat. Wielu rolników nie będzie w stanie pokryć kosztów produkcji, dlatego Copa i Cogeca pilne wzywają do działania, aby stawić czoła tej trudnej sytuacji w 2023 r. i jej konsekwencjom w 2024 r.

17.07.2023 #Oświadczenie

Felieton przewodniczącej Copa Christiane Lambert oraz przewodniczącego Cogeca Ramóna Armengola Umowa handlowa z Mercosurem - trącące myszką porozumienie oddalone o lata świetlne od założeń strategii „od pola do stołu”

Mercosur jest jak bumerang - bez względu na to ile razy o nim rozmawiamy, to temat ten ciągle powraca. Prezydencja hiszpańska, która panuje teraz nad Radą, chce dotrzeć do finiszu prac nad umową na zbliżającym się szczycie UE-Ameryka Łacińska. Uznaliśmy więc, że jest do dobra okazja, by przypomnieć o naszych odwiecznych, związanych z nią obawach.

13.07.2023 #FELIETON

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych - głosowanie, które nie powinno nikogo zadowolić oraz nie sprawi, że prawo łatwiej będzie zastosować w gospodarstwach

Wczoraj w Strasburgu Copa i Cogeca wyraziły się jasno: możemy pracować nad odbudową przyrody, jednak będzie to ciężkie do osiągnięcia za pośrednictwem prawa o odbudowie przyrody zaproponowanym przez Komisję. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zgromadzili się na sesji plenarnej w Strasburgu i po pełnym sporów głosowaniu, dostosowali się do stanowiska Rady i odrzucili, małą przewagą 12 głosów, pełne odrzucenie wniosku. Mimo usprawnień propozycji w zakresie rolnictwa, prawo jest w dalszym ciągu fundamentalnie źle przygotowane, bez budżetu i niemożliwe do wdrożenia dla rolników i właścicieli lasów.

12.07.2023 #Oświadczenie

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych: Parlament Europejski w głosowaniu zdecydowanie odrzuca retorykę Komisji odnośnie do hodowli zwierząt

Dzisiaj Parlament Europejski przegłosował zdecydowaną większością głosów (367 za, 245 przeciw) nierozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) na wszystkie gospodarstwa hodowlane. Oprócz wyraźnego sygnału wysłanego do Komisji Europejskiej, Parlament stwierdził, że IED nie jest dobrze dobranym instrumentem prawnym, gdyż nie uwzględnia realiów sektora hodowli.

11.07.2023 #Oświadczenie

Dwadzieścia krajowych delegacji rolników przybyło do Strasburga, aby wyrazić zdecydowane „NIE” dla prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych

Na wezwanie Copa i Cogeca stawiło się 300 demonstrantów i 50 traktorów z 20 różnych krajów europejskich, aby jasno powiedzieć, „Tak, rolnicy jako pierwsi chcą odbudować przyrodę, ale nie, nie umożliwi tego propozycja przedstawiona na sesji plenarnej w Strasburgu”. Dwadzieścioro posłów do Parlamentu Europejskiego wzięło udział w akcji, aby wyrazić swoje wsparcie dla rolników przed nadchodzącym głosowaniem nad prawem o odbudowie zasobów przyrodniczych.

11.07.2023 #Oświadczenie

Nieznośna lekkość podejścia Komisji do przyszłości uprawy winorośli oraz innych „upraw małoobszarowych”.

Wczoraj zapoznałem się z dodatkową analizą Komisji Europejskiej odnośnie przeglądu dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Pod koniec roku Rada zwróciła się o przeprowadzenie tego badania uzupełniającego. Jako że niektóre państwa członkowskie miały wątpliwości, zaapelowały o dokładniejszą analizę propozycji oraz celów wyznaczonych przez Komisję oraz ocenę konsekwencji zaproponowanych celów redukcji w świetle nowego kontekstu geopolitycznego.

07.07.2023 #FELIETON

Glifosat: Czy Komisja Europejska zastosuje się do oceny EFSA czy podąży za przeciwnikami glifosatu?

Po szumie medialnym nadchodzi czas na naukę! Dzisiaj Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował swoje pierwsze wnioski na temat oceny ryzyka związanego z glifosatem, który jest najszerzej rozpowszechnionym herbicydem. Agencja europejska podsumowała, że nie zidentyfikowano krytycznych obszarów budzących obawy.

06.07.2023 #Oświadczenie

Nowy filar rolniczego Zielonego Ładu - prawo o monitorowaniu gleby UE - uznany za dopuszczalny przez Copa i Cogeca

Komisja postanowiła przedstawić dzisiaj nową inicjatywę dotyczącą monitorowania jakości gleby w ramach nowego pakietu środków pt. „zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych” Wniosek ten, który ma zaradzić degradacji 60% europejskich gleb, będzie miał następstwa dla rolnictwa. Copa i Cogeca popierają tę inicjatywę, nawet jeśli współprawodawcy będą musieli poprawić pewne jej elementy.

05.07.2023 #Oświadczenie

Dopo oltre un decennio di rinvii, la Commissione europea ha finalmente avanzato una proposta di regolamento sui vegetali ottenuti con le nuove tecniche genomiche, insieme a una proposta di revisione delle direttive sulla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Il Copa e la Cogeca accolgono con entusiasmo l'iniziativa e considerano queste proposte un buon punto di partenza per offrire delle soluzioni quanto ai negoziati interistituzionali.

Dopo oltre un decennio di rinvii, la Commissione europea ha finalmente avanzato una proposta di regolamento sui vegetali ottenuti con le nuove tecniche genomiche, insieme a una proposta di revisione delle direttive sulla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Il Copa e la Cogeca accolgono con entusiasmo l'iniziativa e considerano queste proposte un buon punto di partenza per offrire delle soluzioni quanto ai negoziati interistituzionali.

05.07.2023 #Oświadczenie

488 Farm-to-Fork commitments so far…and still counting

Today two years ago the European Commission formally launched the EU Code of Conduct on Responsible Food Business and Marketing Practices.

05.07.2023 #JOINTSTATEMENT

Brak porozumienia w sprawie GSP: Presja na europejskich hodowców ryżu właśnie wzrosła

Po siedmiu rundach politycznych rozmów trójstronnych, mających na celu odnowienie wygasającego wkrótce systemu preferencji taryfowych (GSP), negocjatorom nie udało się wczoraj osiągnąć porozumienia. Komisja Europejska pracuje obecnie nad przedstawieniem ukierunkowanej propozycji w sprawie przedłużenia obecnego systemu, aby uniknąć krytycznego scenariusza. Copa i Cogeca ubolewają nad brakiem porozumienia między instytucjami w sprawie GSP. Odnowienie tego jednostronnego systemu handlowego, uwzględniającego automatyczny środek ochronny dla unijnego ryżu ma ogromne znaczenie dla europejskiego sektora ryżu.

28.06.2023 #Oświadczenie

Environment Committee rejects its proposal on nature restoration

Copa and Cogeca welcome the decision of the European Parliament’s Committee on Environment to reject its report on the Nature Restoration Law today despite unprecedented pressures and a debate politicised to the extreme. After the rejection by the Committee on Agriculture and then the Committee on Fisheries, this third rejection sends a clear message to the European Commission that it needs to withdraw its initial proposal and present a realistic alternative.

27.06.2023 #Oświadczenie

Unijne spółdzielnie rolne odgrywają kluczową rolę w zagwarantowaniu transformacji energetycznej sektora i nie tylko

Cogeca zorganizowała dzisiaj pierwsze Forum Biznesu 2023, zatytułowane „Jaką rolę odgrywają spółdzielnie w zapewnieniu przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii”, aby odnieść się do znaczenia tego tematu oraz uczcić Tydzień Energii Komisji Europejskiej.

21.06.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Podejście ogólne Rady w sprawie prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych zostało przyjęte - teraz wszystkie oczy są zwrócone na Parlament Europejski

Dzisiaj Rada Europejska osiągnęła porozumienie (podejście ogólne) odnośnie wniosku w sprawie prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych (z ang. NRL). Copa i Cogeca są zaniepokojone faktem, że Rada ds. Środowiska niestety nie odrzuciła wniosku w sprawie NRL. Ogólne podejście zostało osiągnięte podczas prezydencji szwedzkiej (20 głosów za, 5 przeciw oraz 2 wstrzymania się od głosu). Jest to nadzwyczajna sytuacja z uwagi na fakt, że wśród państw głosujących przeciwko znalazła się Szwecja, która odrzuciła wniosek w sprawie ogólnego podejścia autorstwa własnej prezydencji.

20.06.2023 #Oświadczenie

Głosowanie nad odbudową zasobów przyrodniczych - nawet Komisja ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego jest zbyt podzielona, by zająć stanowisko

Długo oczekiwane głosowanie w Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego nad odbudową zasobów przyrodniczych nie będzie decydujące, gdyż posłowie do PE są zbyt podzieleni. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła - ale równowaga między przeciwnikami i zwolennikami tego projektu ukazuje, że zdaniem posłów do PE największym problemem jest niewłaściwe przygotowanie dokumentu i brak odpowiednich rozwiązań. Dzisiejsze głosowanie nad poprawkami oznacza, że prawo to będzie jeszcze mniej praktyczne dla europejskich rolników, leśników i rybaków, jeśli zostanie przegłosowane w aktualnej formie. Dlatego właśnie w dalszym ciągu wzywamy do jego odrzucenia przez Komisję ds. Środowiska i na sesji plenarnej za kilka tygodni.

15.06.2023 #Oświadczenie

Bezpieczeństwo żywnościowe - Parlament Europejski przyjmuje kluczowe sprawozdanie formułujące jego wizję rolnictwa

Na dzisiejszej sesji plenarnej w Strasbourgu Parlament Europejski przyjął znaczną większością głosów (447 za, 142 przeciw, 31 posłów do PE wstrzymało się od głosu) sprawozdanie przedstawione przez Marlene Mortler (EPL, DE) w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i długoterminowej odporności rolnictwa w UE. Ten obszerny tekst przedstawia doktrynę Parlamentu w kwestiach rolnych, wypracowaną na podstawie doświadczeń nabytych podczas ostatnich sytuacji kryzysowych. Copa i Cogeca w pełni popierają to sprawozdanie, które przedstawia jasną, pragmatyczną i innowacyjną wizję, w której społeczność rolnicza się odnajduje i która pozwoli jej pracować. Apelujemy do Parlamentu Europejskiego o konsekwencję w nadchodzących głosowaniach nad kwestiami związanymi z rolnictwem!

14.06.2023 #Oświadczenie

Oznaczenia geograficzne - Europejski Parlament otrzymuje silny mandat do negocjacji trójstronnych z Radą

Posłowie do PE przyjęli na dzisiejszej mini sesji plenarnej w Brukseli sprawozdanie w sprawie oznaczeń geograficznych (OG) wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych. Zdecydowana większość posłów (603) głosująca za sprawozdaniem dała posłowi do PE Paolo de Castro (IT, S&D) mocny mandat do negocjacji międzyinstytucjonalnych, które rozpoczną się 6 czerwca. Copa i Cogeca są zadowolone z wyników głosowania, które chronią, a nawet poprawiają system OG.

01.06.2023 #Oświadczenie

Błyskawiczna akcja w Brukseli przeciwko prawu o odbudowie zasobów przyrodniczych - Gdzie jest miejsce rolnictwa?

W czwartek, 1 czerwca brukselski Plac Luksemburski został na chwilę przekształcony w krajobraz rolniczy. Europejscy rolnicy wraz z przedstawicielami związków rolniczych i organizacji reprezentującej europejskich rolników - Copa i Cogeca - zebrali się przed Parlamentem Europejskim, by upewnić się, że prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych zostanie odrzucone, gdyż zagraża ono naszemu sposobowi produkcji i jej miejscu w Europie. Mimo presji i antyprotestów wielu posłów do PE przyłączyło się do nas i poparło naszą akcję, pokazując w ten sposób, że zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.

01.06.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

„Koniec klatek” w rolnictwie - pierwsza europejska ocena przedstawiona przez Copa-Cogeca

W kontekście zbliżającego się przeglądu dyrektyw w sprawie dobrostanu zwierząt kwestia stosowania klatek coraz częściej przewija się w dyskusjach na szczeblu unijnym. Koncepcja ta, spopularyzowana przez europejską inicjatywę obywatelską „Koniec klatek” paradoksalnie nigdy nie była przedmiotem żadnej oceny skutków. Ponieważ Komisja Europejska nie planowała przedstawienia żadnych badań w tym zakresie, Copa i Cogeca zleciły realizację pierwszego, kompleksowego raportu, by lepiej zrozumieć skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe takiej propozycji. Jak można się było spodziewać wyniki wskazują na szereg konsekwencji, do tej pory całkowicie pominiętych w debacie publicznej.

31.05.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Still in a fog - The European Parliament split over the place of livestock farming in revision of the Industrial Emissions Directive

While the European Parliament's Committee on Agriculture understood the dramatic consequences of extending the scope of application of the Industrial Emission Directive (IED), today its Environment counterpart voted a position that showed no considerations to the EU’s farming realities. Causing a situation of the utmost concern for Copa and Cogeca ahead of the Plenary in June.

24.05.2023 #STATEMENT

Żniwa 2023 - Copa i Cogeca przewidują ogólny wzrost produkcji mimo poważnej suszy

Eksperci z grup roboczych „Zboża” oraz „Rośliny oleiste i białkowe” Copa i Cogeca zakładają ogólny wzrost produkcji zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych w UE w 2023 r. mimo spodziewanego znacznego spadku produkcji w Hiszpanii. Produkcja zbóż w UE-27 powinna wynieść 277 mln ton (+4,6% w stosunku do 2022). Tendencje w sektorze roślin oleistych i białkowych powinny być podobne (odpowiednio 34,1 mln ton; +8.2% oraz 3,9 mln ton; +5%).

24.05.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Komisja ds. Rolnictwa nie dała się zaszantażować Komisji Europejskiej i postanowiła odrzucić wniosek dotyczący odbudowy zasobów przyrodniczych

Copa i Cogeca są zadowolone z odważnej i roztropnej decyzji Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, która odrzuciła dzisiaj zdecydowaną większością głosów wniosek dotyczący prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych. Z przerażeniem obserwowaliśmy, jak wniosek ten w miarę postępów prac w Komisjach Parlamentu Europejskiego coraz bardziej odrywał się od rzeczywistości i od realiów panujących w terenie.

23.05.2023 #Oświadczenie

Wiodące organizacje łańcucha rolno-spożywczego UE jednoczą się, wzywając do większego zaangażowania w proces kształtowania przyszłych ram ustawodawczych dla zrównoważonych systemów żywnościowych

31 wiodących organizacji reprezentujących łańcuch żywnościowy w UE wysłało dzisiaj wspólne pismo do Komisji Europejskiej, zwracając się o większe zaangażowanie w proces tworzenia przewodniej inicjatywy strategii od pola do stołu: ram ustawodawczych dla zrównoważonych systemów żywnościowych (FSFS).

12.05.2023 #Oświadczenie

Parlament Europejski nie wpada w pułapkę programu dla szkół UE!

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej w Strasbourgu posłowie do PE zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdanie w sprawie wdrażania programu dostarczania owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych do szkół (534 głosy za, 57 przeciw, 23 posłów do PE wstrzymało się od głosu). Copa i Cogeca są zadowolone z przyjęcia sprawozdania autorstwa Carmen Avram (S&D, RO).

09.05.2023 #Oświadczenie

Komisja Rolnictwa Parlamentu UE wyraźnie zaznacza, że Zielony Ład nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjęła dzisiaj zdecydowaną większością sprawozdanie posłanki do PE Mortler (EPL, Niemcy) dotyczące „Zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz długoterminowej odporności unijnego rolnictwa”. Celem sprawozdania jest przedstawienie stanowiska Parlamentu Europejskiego odnośnie bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wyzwań w krótkim i średnim okresie.

25.04.2023 #Oświadczenie

Komisja ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego zdecydowanie odrzuca retorykę Komisji dotyczącą dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych!

Dzisiaj Komisja ds. Rolnictwa PE przegłosowała swoją opinię w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) (36 głosów za, 8 przeciw, 2 posłów do PE wstrzymało się od głosu). ComAgri po prostu odrzuciła instrument prawny nieprzystosowany do hodowli zwierząt. Copa i Cogeca od miesięcy wskazują na problemy i trudności w terenie , których źródłem byłoby wprowadzenie wniosku Komisji. Dlatego też cieszymy się z przyjęcia sprawozdania autorstwa posła do PE Benoit Lutgena (EPL, BE).

25.04.2023 #Oświadczenie

Swedish Presidency of the Council is rightly putting Bioeconomy back at the top of EU agenda

The publication of the progress report on the EU Bioeconomy strategy and the events organised under the Swedish Presidency of the EU Council proves that a new impetus must be given to bioeconomy. Bioeconomy is one of those silent revolutions that provides many concrete solutions to sustainable transitions. Big miss in the Green Deal, Europe is moving too slow considering the added value that could be generated by an upscale of bioeconomy especially in rural areas.

25.04.2023 #JOINTSTATEMENT

Przegląd norm handlowych - mieszane odczucia unijnych pszczelarzy po ogłoszeniu Komisji

Europejska Komisja przedstawiła dzisiaj swój wniosek dotyczący przeglądu norm handlowych, między innymi warzyw i owoców, soków owocowych i dżemów, miodu, drobiu oraz jaj. Europejscy producenci miodu od dawna czekali na tę publikację, która mogłaby uratować ich przed tragiczną sytuacją, z którą sektor zmaga się od lat. Komisja wzięła pod uwagę niektóre z postulatów sektora, środki ochrony przed oszustwami nie są jednak wystarczająco ambitne.

21.04.2023 #Oświadczenie

Porozumienie o wolnym handlu z Australią - ustępstwa w obszarze rolnictwa pozostają delikatną kwestią dla unijnych rolników i spółdzielni rolnych

Następna tura negocjacji rozpocznie się już za kilka dni. Z tego względu europejscy rolnicy i spółdzielnie rolne chcieliby odnieść się do ustępstw jeśli chodzi o sektory wrażliwe oraz do zrównoważonego rezultatu negocjacji dotyczących porozumienia o wolnym handlu UE-Australia.

21.04.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Unijny program handlowy szczególnie obciąża europejskie sektory wołowiny i baraniny

Europejskie sektory wołowiny i baraniny są jednym z filarów europejskiego dziedzictwa kulturowego i gastronomicznego. Jednakże z wielu powodów nasz sektor staje w obliczu spadku produkcji oraz znajduje się pod ogromną presją w związku z dostępem innych krajów do rynku oraz inicjatywami regulacyjnymi UE.

20.04.2023 #FELIETON

Negocjacje trójstronne w sprawie GSP: unijni producenci ryżu wzywają negocjatorów do „rzucenia im koła ratunkowego”, czyli do uruchomienia automatycznych zabezpieczeń dotyczących przywozu ryżu

Negocjacje odnośnie do ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) zostaną wznowione 27 kwietnia br. w Brukseli. W związku z tym Copa i Cogeca apelują do negocjatorów o zastosowanie się do stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie artykułu 29, by upewnić się, że Komisja wprowadzi automatyczne środki ochronne obowiązujące przywóz ryżu z krajów EBA. Dla europejskiego sektora ryżu to być albo nie być.

20.04.2023 #Oświadczenie

Głosowanie nad komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zrównoważonego obiegu węgla

Parlament Europejski przegłosował dziś (323 posłów do PE głosowało za, 59 wstrzymało się od głosu, a 257 głosowało przeciw) swoje sprawozdanie (autorstwa Alexandra Bernhubera) dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zrównoważonego obiegu węgla . Społeczność rolna i leśna są zadowolone z tego komunikatu, gdyż rosnące zainteresowaniem rolnictwem węglowym może stanowić okazję dla rolników i właścicieli lasów do przekształcenia ich modeli biznesowych i powinno pozwolić tym, którzy będą starać się wprowadzić bardziej zrównoważone praktyki rolne i leśne na uzyskanie lepszego wynagrodzenia.

18.04.2023 #Oświadczenie

EKES stara się utrzymać wilka w ryzach

W Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym nadal trwa debata na temat roli i wpływu populacji dużych zwierząt drapieżnych na obszary wiejskie i hodowców. Ponieważ Komisja Europejska niewiele robi, by złagodzić ten problem, EKES postanowił zgłębić temat.

14.04.2023 #Oświadczenie

Fałszowanie miodu - Copa i Cogeca rozpoczynają kampanię #HoneYstLabellingNow

Grupa robocza „Miód” Copa i Cogeca zorganizowała dzisiaj konferencję prasową online, aby odnieść się do szokujących odkryć badania przeprowadzonego przez służby Komisji Europejskiej, które wykazało, że co drugi testowany miód na rynku unijnym jest sfałszowany. Rozwiązanie na to masowe oszustwo jest znane i powinno zostać wdrożone w nachodzącym przeglądzie unijnej dyrektywy dotyczącej miodu. W tej sytuacji Copa i Cogeca wzywają do mobilizacji wszystkich unijnych pszczelarzy na mediach społecznościowych za pośrednictwem hashtagu #HoneYstlabellingNow.

12.04.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Porozumienie trójstronne w sprawie RED III - Copa i Cogeca uważają, że rezultat jest możliwym do przyjęcia kompromisem

W dn. 29 i 30 marca 2023 r. Parlament, Komisja oraz Rada Europejska osiągnęły porozumienie dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED III). Rezultat negocjacji dotyczących RED III stanowi zadowalający kompromis dla unijnej społeczności rolnej.

31.03.2023 #Oświadczenie

Joint statement of the European social partners in agriculture for the ratification of ILO Convention C184

In 2001, the International Labour Organisation introduced the Convention 184 for an "Agreement on Occupational Safety and Health in Agriculture". The Convention is an international agreement developed with the participation of the social partners in agriculture. It is an important instrument introducing a set of basic provisions guiding national authorities on how to improve occupational health and safety in this sector at risk.

30.03.2023 #JOINTSTATEMENT

W ciągu nachodzących miesięcy w Brukseli stawką będzie przetrwanie europejskiej pszczoły

Jakie są Wasze pierwsze skojarzenia z terminem podrabianych produktów w UE? Perfumy, torebki i produkty markowe? Jeżeli tak, proszę jeszcze raz się zastanowić. Kiedy myślicie o podrabianych produktach, to miód powinien znajdować się na górze tej listy! Komisja Europejska opublikowała właśnie sprawozdanie z unijnego śledztwa dotyczącego jakości miodu importowanego do UE. Jego wyniki są szokujące: 46% wszystkich próbek poddanych analizie1 przez organy publiczne UE jest podejrzanych z punktu widzenia oszustwa. Natomiast import w dalszym ciągu stanowi 40% europejskiej rocznej konsumpcji miodu.

29.03.2023 #FELIETON

„Miód” na bazie syropu zalewa unijny rynek: w końcu znamy zakres matactwa!

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj dwa wspólne12 sprawozdania w sprawie nieuczciwych praktyk stosowanych w przywozie miodu do UE. Śledztwo wykazało, że w 46% pobranych próbek podejrzewa się oszustwo polegające na dodaniu syropu, czyli tak zwane fałszowanie. Copa i Cogeca od lat potępiają tę dramatyczną sytuację. Istnieją jednak rozwiązania cieszące się jednomyślnym poparciem sektora - UE powinna w końcu zacząć działać!

23.03.2023 #Komunikat prasowy

Uzasadnianie twierdzeń dotyczących ekologiczności - europejska nowość ciesząca się poparciem społeczności rolniczej

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj kolejną cegiełkę Europejskiego Zielonego Ładu, tj. dyrektywę w sprawie uzasadniania twierdzeń dotyczących ekologiczności, która będzie obowiązywać wszystkie firmy działające w Unii Europejskiej. Copa i Cogeca są zadowolone z prób wprowadzenia środków mających zwiększyć harmonizację twierdzeń środowiskowych przez Komisję, by można było łatwiej odnaleźć się w natłoku twierdzeń i znaków. Trzeba będzie jednak dopracować jeszcze pewne procedury, zwłaszcza te obowiązujące sektor rolno-spożywczy.

22.03.2023 #Oświadczenie

Europejski program dla szkół na rozstaju dróg - program użyteczności publicznej, który musi prosperować, unikając ideologicznych pułapek

Znaczna większość posłów do PE należących do COM AGRI zagłosowała dzisiaj za sprawozdaniem posłanki Carmen Avram (S en D, RO) w sprawie realizacji programów owoce, warzywa oraz mleko i produkty mleczne dla szkół, mimo że budzi ono wciąż pewne wątpliwości. Ten bardzo użyteczny europejski program działa od kilku lat. Copa i Cogeca oraz EDA są zadowolone z jego utrzymania, ostrożnie podchodzą jednak do jego instrumentalizacji.

22.03.2023 #Wspólne oświadczenie

Od FADN do FSDN - stworzenie ram dla gromadzenia danych jest ważne, jednak uregulowanie ich wykorzystania ma jeszcze większe znaczenie!

Dzisiaj Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego głosowała nad sprawozdaniem odnośnie wniosku dotyczącego przekształcenia sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) w sieć danych dotyczących zrównoważoności gospodarstw rolnych (FSDN). Copa i Cogeca wyraża uznanie dla pracy przeprowadzonej przez sprawozdawcę, posła do PE, Jeremy’ego Decerle’a (Renew, FR), której wyniki odpowiadają na wiele obaw przedstawionych przez społeczność rolną.

22.03.2023 #Oświadczenie

Efforts for more sustainable packaging for the fruit and vegetables sector should be based on realistic, fair, and feasible targets for real environmental impact reduction

Copa-Cogeca, Freshfel Europe, the European Fresh Produce Association, and Europatat, the European Potato Trade Association, have taken note of the European Commission’s proposal for a Regulation on Packaging and Packaging Waste that was published on 30 November 2022, and support the ambitions of the text to reduce packaging waste, protect the functioning of the internal market and achieve a circular economy in line with the European Green Deal.

21.03.2023 #JOINTSTATEMENT

Za późno, za mało, niespójnie - Komisja Europejska już teraz musi zmienić swój wniosek dotyczący nadzwyczajnego wsparcia dla rolników, którym szkodzi import z Ukrainy

Copa i Cogeca wspierają ukraińską społeczność rolniczą od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji, zgadzając się na korytarze solidarnościowe i zniesienie ceł na przywóz towarów rolnych. Będący skutkiem tych działań wzrost przywozu stanowi jednak bardzo poważne wyzwanie dla rolników i spółdzielni działających w rejonach przygranicznych, przez które towary te są przewożone tranzytem. Dlatego też obiecane przez Komisję Europejską wsparcie unijne dla tych przygranicznych regionów ma kluczowe znaczenie. Toczą się właśnie rozmowy na temat pierwszego rozporządzenia wykonawczego i już wyraźnie widać, że obiecane wsparcie nie spełni oczekiwań i jest niespójne.

18.03.2023 #Oświadczenie

Stanowisko polityczne Rady Europejskiej dotyczące dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych nie spełnia oczekiwań i potrzeb europejskiej społeczności rolniczej

Po długotrwałych dyskusjach, Rada Środowiska szwedzkiej prezydencji przyjęła dzisiaj swoje stanowisko dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, uwzględniając sekcję dotyczącą rolnictwa. Dla Copa i Cogeca porozumienie osiągnięte przez państwa członkowskich jest w dużym stopniu niewystarczające, jako że pozostawia wiele wątpliwości. Ożywiona debata towarzysząca negocjacjom wyjaśniła przynajmniej następującą kwestię: wstępnie zaproponowane przez Komisję Europejską podejście do progów ma przede wszystkim charakter polityczny i karny oraz będzie miało nieprzewidziane konsekwencje, gdy zostanie zastosowane na poziomie gospodarstw.

16.03.2023 #Oświadczenie

Copa i Cogeca świętują Międzynarodowy Dzień Kobiet oraz podkreślają jak duże znaczenie dla rolniczek ma cyfryzacja

Copa i Cogeca obchodzą Międzynarodowy Dzień Kobiet i podkreślają zasadniczą rolę innowacji oraz cyfryzacji w dążeniu do równości płci oraz upodmiotowieniu rolniczek na europejskich obszarach wiejskich.

08.03.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Z nowego sprawozdania EFSA wynika, że unijny sektor hodowli spełnia wymagania ustanowione w rozporządzeniu w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych

Najnowsze sprawozdanie w sprawie obecności pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych i pewnych substancji w żywych zwierzętach i produktach pochodzenia zwierzęcego, opublikowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wskazuje, że rolnicy podejmują odpowiednie kroki, by stosować się do rozporządzenia UE w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Odsetek niespełniających wymogów próbek w 2021 roku był niższy niż w poprzednich latach.

28.02.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

EFSA Scientific Opinion on broilers on farms: the roadmap to unsustainable poultry production in Europe

Today, EFSA released its scientific opinion on broilers and laying hens based on a particularly narrow mandate on animal welfare set by the European Commission. Consequentially, EFSA’s opinion contains unprecedented recommendations which, if applied in these terms, would simply lead to the loss of most of the European poultry sector, meat and eggs combined.

21.02.2023 #JOINTSTATEMENT

SUR - 50%... czy 80%? Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego nadal gra w polityczne bingo żonglując celami dla rolnictwa

Wczoraj najważniejsze europejskie media opublikowały najciekawsze urywki z projektu sprawozdawczyni Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego dotyczącego unijnego rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SUR). W projekcie znalazł się między innymi cel dotyczący ograniczenia stosowania „bardziej niebezpiecznych środków ochrony roślin” o ponad 80% w stosunku do ich zużycia w latach 2018-2020. Oznacza to, że wniosek Komisji ENVI znacznie wykroczyłby poza wniosek Komisji Europejskiej dotyczący strategii „od pola do stołu”, w którym zaproponowano redukcję rzędu 50% w stosunku do poziomu z lat 2015-2017.

17.02.2023 #Oświadczenie

Progi żywego inwentarza w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych - czy domek z kart się wali?

W kwietniu 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED), w którym znalazły się środki ukierunkowane na europejskich hodowców. To bardzo krytykowane podejście Komisji Europejskiej ma ustanowić próg zwierząt gospodarskich na poziomie 150 dużych jednostek przeliczeniowych żywego inwentarza - powyżej którego gospodarstwa hodowlane trzody chlewnej, drobiu i bydła musiałyby przestrzegać tej dyrektywy. Komisja uzasadniła podejście polegające na wyznaczeniu progu specjalnie zleconą oceną skutków.

17.02.2023 #Oświadczenie

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące technik mutagenezy losowej in vitro

W orzeczeniu (sprawa C-688/21) z dn. 7 lutego 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości UE podjął decyzję, że genom żywego organizmu, zmodyfikowany bez wprowadzenia obcego materiału genetycznego (DNA) nie stanowi przedmiotu dyrektywy dotyczącej GMO. W orzeczeniu Trybunał ustalił jasne warunki: organizmy „są wyłączone z zakresu” dyrektywy dotyczącej GMO jeżeli są uzyskane w wyniku zastosowania „technik lub metod mutagenezy, które były tradycyjnie wykorzystywane do różnych zastosowań in vivo i których bezpieczeństwo zostało już dawno potwierdzone w odniesieniu do tych zastosowań”. Innymi słowy techniki mutagenezy są więc wyłączone z zakresu dyrektywy dotyczącej GMO (dyrektywa 2001/18/WE).

08.02.2023 #Oświadczenie

Komisja ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjmuje zdroworozsądkowe środki reagowania na kryzys na rynku nawozów

Komisja ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przegłosowała wczoraj projekt rezolucji uzupełniającej listopadowy komunikat Komisji w sprawie dostępności i przystępności cenowej nawozów. Copa i Cogeca są zadowolone, gdyż zdecydowana większość zagłosowała za rezolucją i popierają przegłosowane środki.

01.02.2023 #Oświadczenie

Odbudowa zasobów przyrodniczych, wylesianie i emisje przemysłowe - trzy niewiadome w równaniu, które muszą rozwiązać szwedzcy rolnicy

Właśnie rozpoczęła się szwedzka prezydencja UE. Jest to okazją do zastanowienia się, jak obecne i przyszłe przepisy UE, a w szczególności te wywodzące się z Zielonego Ładu, wpłyną na mój region. Jestem hodowcą bydła mlecznego i wraz z bratem prowadzę rodzinne gospodarstwo 40 km od Göteborga na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Jest to tradycyjne, szwedzkie gospodarstwo. Mamy 170 krów mlecznych i 350 ha użytków rolnych. Jesteśmy również właścicielami ok. 200 ha lasów, co jest dość powszechne w naszym regionie, którymi zarządzamy w ramach naszego przedsiębiorstwa. Liczne polityki UE oraz cele ustanowione w dwóch kluczowych komunikatach opublikowanych w ramach Zielonego Ładu - a mianowicie strategii „od pola do stołu” i różnorodności biologicznej - wpłyną na sytuację gospodarstw mieszanych, takich jak moje.

31.01.2023 #FELIETON

Szwedzka prezydencja dobrze robi przywracając biogospodarce priorytetowe znaczenie w UE!

Od momentu publikacji pierwszej strategii na rzecz biogospodarki UE Komisji udało się zachęcić państwa członkowskie i podmioty gospodarcze do opracowania konkretnych działań, dzięki czemu biogospodarka stała się cichą rewolucją. Biogospodarka nie była jednak integralną częścią Zielonego Ładu UE, w związku z czym tematowi temu poświęcono niewiele uwagi. Zdaniem Copa i Cogeca gotowość prezydencji szwedzkiej do podjęcia działań w tym temacie wysyła pozytywny sygnał.

27.01.2023 #Oświadczenie

On the CJEU ruling on the emergency use of banned neonic insecticides

CEFS, the European Association of Sugar Manufacturers, CIBE, the International Confederation of European Beet Growers, and COPA-COGECA take note of yesterday’s decision of the Court of Justice of the EU (CJEU). This ruling interprets Article 53 of the European Regulation on placing of plant protection products on the market in a very restrictive manner, prohibiting the use of seeds coated with banned pesticides – even through the use of national derogations and in emergencies.

20.01.2023 #JOINTPRESSRELEASE

Unijna grupa refleksyjna ds. wieprzowiny zakończyła swoją pracę przedstawiając konkretne rozwiązania oraz wizję dla sektora

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują pracę oraz wnioski unijnej grupy refleksyjnej ds. wieprzowiny, która została powołana przez UE. Raport końcowy oraz zawarte w nim zalecenia będą stanowiły dla sektora podstawę, aby sprostać wyzwaniom w zakresie zrównoważoności oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.

19.01.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Amerykańskie cła na hiszpańskie dojrzałe oliwki muszą zostać niezwłocznie zniesione

Prawie rok od momentu, gdy Stany Zjednoczone ogłosiły zamiar pełnego wdrożenia orzeczenia panelu WTO, które dało powód UE i hiszpańskim producentom oliwek, nie podjęto żadnych działań w celu zastosowania się do zaleceń. Po debacie na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, która odbyła się dzisiaj, Copa i Cogeca wzywają do szybkiego wdrożenia raportu WTO z 2021 roku i zniesienia wszystkich ceł.

09.01.2023 #KOMUNIKATPRASOWY

Wskaźnik zaufania europejskich rolników wykazuje dalszy spadek w całej UE w obliczu licznych kryzysów

Badanie zaufania europejskich rolników zostało przeprowadzone w siedmiu[1] państwach członkowskich UE i Wielkiej Brytanii. W badaniu zaobserwowano ciągły spadek ogólnego zaufania od ostatniego półrocza 2021 roku. Wchodząc bliżej w kontekst krajowy, wyniki pokazały mieszane poczucie zaufania związane głównie z sytuacją gospodarczą sektorów.

20.12.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Decyzja, która może zmienić wszystko dla europejskich hodowców ryżu?

W świetle rewizji ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) Rada Unii Europejskiej przyjęła swoje stanowisko, biorąc pod uwagę niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który unieważnił akt wykonawczy Komisji nakładający środki ochronne na przywóz z Kambodży i Myanmaru. Państwa członkowskie prowadziły szeroką debatę na temat GSP, w której środki ochronne były jednym z najczęściej omawianych tematów. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ten wynik, ponieważ wprowadzenie różnych ważnych zmian powinno ostatecznie doprowadzić do ochrony unijnych rolników uprawiających ryż.

20.12.2022 #Oświadczenie

SUR - Po dwóch latach wahania, Rada UE żąda od Komisji dodatkowej oceny wpływu

Rada Europejska zagłosowała wczoraj za decyzją z jasnym przesłaniem skierowanym do Komisji Europejskiej: należy pilnie przeprowadzić dodatkową ocenę wpływu dotyczącą szerszych skutków 50% redukcji środków ochrony roślin. Copa i Cogeca, jako od dawna występujące, w pełni popierają wniosek Rady i głęboko ubolewają, że po ponad dwóch latach dyskusji na temat Farm to Fork nadal znajdujemy się w tym samym punkcie!

20.12.2022 #Oświadczenie

Aktualizacja umowy stowarzyszeniowej UE-Chile

Dzisiaj UE i Chile osiągnęły porozumienie polityczne dotyczące aktualizacji dwudziestoletniej umowy stowarzyszeniowej. Copa i Cogeca odnotowały pogłębienie stosunków handlowych, zachowują jednak ostrożność ze względu na szersze, skumulowane skutki polityki handlowej UE.

09.12.2022 #Oświadczenie

Unijna Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa powinna uniknąć nierozważnej decyzji odnośnie węgorzy.

Podczas nachodzącego posiedzenia unijnej Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w dn. 11 i 12 grudnia, państwa członkowskie podejmą decyzję na temat wielkości dopuszczalnych połowów niektórych zasobów rybnych na 2023 r. W obecnie przedstawionej propozycji, jeden przepis będzie miał fatalne konsekwencje dla całego sektora połowów węgorza. Wszystkie kluczowe organizacje przedstawicielskie, Copa-Cogeca, Europêche i FEAP, wraz z grupą 18 posłów do Parlamentu Europejskiego wzywają państwa członkowskie do zwrócenia uwagi na ochronę tego tradycyjnego i zrównoważonego typu rybołówstwa.

09.12.2022 #Oświadczenie

Wstępne porozumienie w sprawie wylesiania

Copa i Cogeca przyjęły do wiadomości ogłoszone dzisiaj osiągnięcie wstępnego porozumienia, które ma zapewnić, że produkty powodujące wylesianie nie będą sprzedawane w UE. Parlament Europejski i Rada będą teraz musiały oficjalnie je zatwierdzić.

06.12.2022 #Oświadczenie

Forum Biznesu Cogeca - W jaki sposób spółdzielnie informują o swoim wkładzie w zrównoważoność?

Dzisiaj w Brukseli odbyło się - już tradycyjnie organizowane dwa razy w roku przez Cogeca - Forum Biznesu pod tytułem „Znaczenie przekazywania informacji na temat aspektów środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania: podejścia B2B i B2C europejskich spółdzielni rolniczych”.

30.11.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Próby wprowadzenia bardziej zrównoważonych opakowań powinny opierać się na realistycznych, uczciwych i wykonalnych założeniach, gdyż w przeciwnym razie miną się z celem

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Harmonizacja obowiązujących w UE zasad jest konieczna, by chronić jednolity rynek i nie dopuścić do jego fragmentacji. Dlatego przegląd ten przekształcający dyrektywę w rozporządzenie jest krokiem we właściwym kierunku. Copa i Cogeca żałują jednak, że niektóre z celów - mianowicie zawartość plastiku pochodzącego z recyklingu w opakowaniach i ponowne użycie/napełnianie opakowań - są oderwane od rzeczywistości i będą się wiązać z poważnymi konsekwencjami, w szczególności dla producentów wina oraz świeżych owoców i warzyw, znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

30.11.2022 #Oświadczenie

Dotyczące wniosku Komisji Europejskiej odnośnie ustanowienia certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała swój wniosek dotyczący rozporządzenia, aby ustanowić ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, w następstwie komunikatu z zeszłego roku. W świetle licznych oddolnych inicjatyw pojawiających się na całym kontynencie, próba ujednolicenia oraz ustrukturyzowania sektora jest mile widziana. Jednak trudno jest uzyskać dokładny obraz ram, jako że przedstawiony wniosek w dalszym ciągu nie jest jasny. O wielu elementach zadecydują akty delegowane. Copa i Cogeca żałują, że definicja praktyk rolnictwa regeneratywnego jest bardzo restrykcyjna, co wyklucza wszystkie działania łagodzące z zakresu stosowania.

30.11.2022 #Oświadczenie

dotyczące wyników głosowania odnośnie wspólnej rezolucji w sprawie dużych drapieżników

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują podsumowanie trwającej rok dyskusji na temat dużych drapieżników, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim. Wspólna rezolucja, która została dzisiaj przegłosowana zdecydowaną większością (306 głosów za, 225 głosów przeciw) zestawiła ze sobą wiele przeciwstawnych poglądów w celu przeprowadzenia szczerej dyskusji na ten temat oraz wywarcia wpływu na inne instytucje UE, aby podjęły działania w tym zakresie.

24.11.2022 #Oświadczenie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dużych drapieżników nie może stracić pazura!

Jutro posłowie do PE zebrani w Strasbourgu będą musieli zagłosować nad wspólną rezolucją ze względu nagły wzrost populacji dużych drapieżników. Mimo codziennych dramatów dotykających europejskie stada obawiamy się, że projekt, nad którym będzie głosował Parlament Europejski okaże się jedynie pustą skorupką, zawierającą teoretyczne rozwiązania, nieadekwatne do naglących potrzeb. Europejscy hodowcy są przekonani, że wszelkie wnioski nieodnoszące się do art. 19 trzydziestoletniej dyrektywy siedliskowej nie pozwolą na skuteczne zarządzanie populacjami dużych drapieżników.

23.11.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Jak nie zobaczy, to w siebie nie uwierzy! Inspirowanie kobiet do rozpoczęcia działalności w rolnictwie

Tak brzmiał cel dzisiejszego wydarzenia w Parlamencie Europejskim, które zorganizowały posłanki do Parlamentu Europejskiego Carvalhais (S D, PT), Avram (S D, RO) oraz Schmiedtbauer (EPP, AT). Chodziło o podkreślenie roli jaką odgrywają kobiety w sektorze rolnym. Z tej okazji, Copa i Cogeca rozpoczęły zgłoszenia do następnej edycji nagrody za innowacje dla rolniczek 2023 r.

17.11.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

To nie koniec złej passy europejskich producentów miodu. Sytuacja w 2022 roku równie trudna co w latach 2020-2021

Lata mijają, a sytuacja europejskich producentów miodu pozostaje bez zmian. Po rekordowo niskiej produkcji na całym kontynencie w 2021 r., wydaje się że sezon 2022 będzie dużo lepszy, dzięki wysokiemu poziomowi produkcji na północy Europy. Na południu jednak - gdzie większość produkcji ma miejsce - wystąpiły poważne susze. Tym niejednorodnym wynikom towarzyszy gwałtowny wzrost kosztów produkcji w sektorze. Po wielu niełatwych latach europejscy producenci zastanawiają się, czy mają przyszłość w sektorze. Copa i Cogeca liczą na konkretne i szybkie odpowiedzi w ramach przeglądu dyrektywy miodowej.

17.11.2022 #KOMUNIUKATPRASOWY

Spadek unijnej produkcji chmielu oraz kwasów alfa o 28% w 2022 r. jest martwiący dla całego przemysłu.

Szacuje się, że niekorzystne warunki pogodowe, czyli wysokie temperatury, grad oraz susze, które wystąpiły latem doprowadziły do spadku produkcji o 28,2% dla chmielu z wysoką zawartością kwasów alfa oraz chmielu aromatycznego w porównaniu z 2021 r. (64,338 t dla całej UE), co jest wartością poniżej dziesięcioletniej średniej dotyczącej plonów. Oczekiwany jest również spadek produkcji kwasów alfa o 37,8%. W obliczu gwałtownego wzrostu kosztów produkcji (energii, nawozów, pracowników, drutów) oraz braku środków ochrony roślin, wyniki zbiorów stanowią duże wyzwanie dla całego sektora chmielu.

16.11.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Cea mai recentă hotărâre a CJUE ar trebui să determine decidenții europeni să consolideze mecanismele de protecție a comunității cultivatorilor de orez din UE

La 9 noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis o hotărâre importantă privind importurile de orez Indica originar din Cambodgia și Myanmar. Consecința majoră a acestei decizii este că instanța a anulat actul de punere în aplicare al Comisiei prin care se impuneau măsuri de salvgardare pentru importurile din cele două țări. În ultimii ani, Cambodgia și Myanmar au beneficiat în mare măsură de regimul "Totul în afară de arme" (EBA), ceea ce le-a permis să exporte în Europa volume considerabile de orez scutite de taxe, punând în pericol viabilitatea producătorilor din UE. În timp ce la Bruxelles se află în curs de elaborare regulamentul privind sistemul generalizat de preferințe tarifare (SGP), Copa și Cogeca solicită decidenților europeni să ia act de această decizie și să propună un sistem consolidat.

14.11.2022 #Declarație

Nawozy: Nowy komunikat (prawie) do niczego?

W obliczu trwającego kryzysu na rynku nawozów, Komisja Europejska opublikowała w dniu dzisiejszym długo oczekiwany komunikat w tym zakresie. Stanowi on uzupełnienie marcowych komunikatów RepowerEU oraz Food Security, które objęły już kwestię nawozów. Copa-Cogeca jest tak rozczarowana, jak tego oczekiwała. Nowy komunikat nie przedstawił konkretnych rozwiązań problemów, z którymi zmierzają się europejscy rolnicy.

09.11.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Brazylijski efekt motyla - Czy powrót Luli oznacza, że Komisja Europejska przeforsuje porozumienie z Mercosurem?

Wybory w Brazylii, które miały miejsce w 30 października 2022 z wielu powodów przejdą do historii oraz będą miały konsekwencje wykraczające daleko poza granice kraju. Dla Unii Europejskiej wygrana Luli stanowi sygnał do możliwości odmrożenia porozumienia handlowego z Mercosurem. W istocie polemiczna umowa zawarta z latynoamerykańskim blokiem handlowym w 2019 r., nie została ratyfikowana. Cztery lata temu Parlament Europejski oraz niektóre państwa członkowskie wyraźnie wskazały, że nie mogą wyrazić poparcia dla porozumienia z uwagi na jego istotny negatywny wpływ na unijne rynki rolne oraz środowisko. Czy posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz państwa członkowskie nagle zmienią stanowisko w zależności od orientacji politycznej nowo wybranego prezydenta?

08.11.2022 #FELIETON

Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjmuje kluczowe sprawozdanie w sprawie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE

Copa i Cogeca są zadowolone z przyjęcia sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE - W kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich, pracom nad którym przewodniczyła posłanka do PE Isabel Carvalhais i które zostało dzisiaj przyjęte przez Komisję ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (COM AGRI)

25.10.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Unijne wino - gwałtowny wzrost kosztów produkcji przysłania nieznaczną poprawę zbiorów w 2022 r.

Z okazji święta zbiorów wina 2022, grupa robocza Copa-Cogea przedstawiła szacunki dotyczące zbiorów. Unijna produkcja wina UE 2022 ma ulec marginalnej poprawie (+ 2%) w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym, jednak nadal utrzymuje się poniżej 5-letniej średniej, co prognozowano w poprzednim komunikacie. Susze, wysokie temperatury oraz przymrozki i opady gradu są odpowiedzialne za niewielki wzrost plonów. Pozytywnym aspektem jest oczekiwana wysoka jakość wina, spowodowana dobrym statusem zdrowotnym winogron oraz brakiem chorób.

25.10.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Kongres Europejskich Rolników - trzy filary, na których spoczywa przyszłość rolnictwa UE: bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważoność i innowacje

10. edycja Kongresu Europejskich Rolników, zorganizowanego przez Copa i Cogeca przy wsparciu Chorwackiej Izby Rolniczej (HPK) odbyła się w Szybeniku od 12 do 14 października. Dyskusje prowadzone przez 400 uczestników i panelistów dotyczyły obaw związanych z wielokrotnymi kryzysami spowodowanymi Covid-19, wojną w Ukrainie i zmianą klimatu. Wszystkie strony zainteresowane zaangażowane w panele dyskusyjne osiągnęły konsensus: bezpieczeństwo żywnościowe oraz zrównoważoność powinny być najważniejszymi celami, które połączy innowacja i inwestycje.

13.10.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

W obliczu gwałtownego wzrostu cen energii wspólna i natychmiastowa reakcja Europy ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia dostaw żywności

Dzisiaj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Copa i Cogeca, aby omówić trwający kryzys energetyczny oraz jego wpływ na sektor rolny oraz produkcję żywności. Spotkanie miało miejsce w kluczowym momencie decyzyjnym w UE i zbiegło się w czasie z posiedzeniem szefów państw UE w Pradze.

07.10.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Kryzys energetyczny - osiągnięte wczoraj w Radzie przełomowe porozumienie, które ma strategiczne znaczenie również dla zapewnienia dostaw żywności

Wczoraj w Brukseli ministrowie energii państw członkowskich UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w odpowiedzi na kryzys wysokich cen energii, który jest odczuwalny w całej Unii. Porozumienie stanowi przełomowy krok, na który z niecierpliwością oczekiwała europejska społeczność rolna.

01.10.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

EU must recognise agri-food producers as a priority in new emergency intervention

Brussels, 29 September 2022 – EU Energy Ministers will meet on Friday to discuss emergency interventions to address skyrocketing energy prices. Agri-food chain associations Copa-Cogeca, Primary Food Processors (PFP) and FoodDrinkEurope urge Members States to recognise the agri-food chain as a priority as it decides on a new emergency intervention and to ensure access to energy at affordable prices.

29.09.2022 #JOINTPRESSRELEASE

Wybory COPA 2022 - Christiane Lambert została ponownie wybrana na przewodniczącą COPA. Wybrano również wiceprzewodniczących.

Jest to kluczowy moment demokracji wewnętrznej dla COPA, europejskiego organu reprezentującego rolników, która w dniu dzisiejszym wybrała nową prezydencję. Christiane Lambert (FNSEA, Francja) została jednomyślnie wybrana na drugą, trwającą dwa lata kadencję, co wydarzyło się po raz pierwszy od ponad 15 lat. Oprócz tego (ponownie) wybrano sześciu wiceprzewodniczących: Massimiliana Giansantiego (Confagricoltura, Włochy), Pedra Gallardo (ASAJA, Hiszpania), Mladena Jakopovicia (HPK, Chorwacja), Tima Cullinana (IFA, Irlandia), Mariusa Mihaia Micu (AAC, Rumunia) oraz Palle’a Borgströma (LRF, Szwecja).

23.09.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Unijne zbiory wina 2022: ekstremalne warunki pogodowe prawdopodobnie doprowadzą do zróżnicowanych rezultatów

Prognozuje się, że unijna produkcja wina utrzyma się na mniej więcej stabilnym poziomie w porównaniu z poprzednim rokiem, ale będzie niższa niż pięcioletnia średnia (2017-2021). Pojawią się istotne rozbieżności wewnątrz krajów, spowodowane suszą i wysokimi temperaturami, które odnotowano wiosną i latem.

16.09.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Parlamentarny paradoks - nie możemy liczyć na osiągnięcie 45% energii ze źródeł odnawialnych w 2030 roku bez bioenergii

Wczoraj Parlament Europejski głosował nad sprawozdaniem posła do PE Markusa Piepera (EPL, DE), który zaproponował przegląd dyrektywy UE w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (RED III). Stereotypowa debata, mająca niewiele wspólnego z realiami panującymi w terenie, dotyczyła przede wszystkim roli i miejsca bioenergii stałej (biomasa leśna) i płynnej (biopaliwa). Parlamentarzyści w swoim stanowisku przyparli europejski sektor biomasy leśnej do muru.

15.09.2022 #Oświadczenie

Prognozy Copa-Cogeca dziesiątkują produkcję oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych w sezonie 2022/2023

Susze oraz wysokie temperatury w unijnych krajach produkujących mają odcisnąć swoje piętno na produkcji oliwy z oliwek i oliwek stołowych w sezonie 2022/23. Biorąc pod uwagę obecne prognozy, całkowita produkcja unijnej oliwy z oliwek spadnie o 1,5 mln ton, co stanowi ponad 35% spadek w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym 2021/2022 (2,264 mln ton). Przewiduje się podobną tendencję spadkową dla oliwek stołowych (-30%).

14.09.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Wylesianie - Parlament Europejski zwiększa poziom złożoności i nie jest w stanie odpowiedzieć na główne obawy przedstawione przez dotknięte sektory

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie wylesiania, wysyłając zdecydowany sygnał, świadczący o zlekceważeniu obaw, na które zwróciły uwagę dotknięte sektory. Tekst odnośnie którego odbyło się głosowanie przedstawia poprawki, które zwiększą złożoność oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw. Copa i Cogeca wspierają walkę z tym szkodliwym zjawiskiem na poziomie globalnym i rozumieją pilną potrzebę podjęcia działań. Jednakże walka z wylesianiem nie powinna zagrażać konkurencyjności unijnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa oraz nie powinna zakłócać dostaw towarów ani negatywnie wpływać na ceny oraz bezpieczeństwo żywnościowe.

13.09.2022 #KOMUNIKATPRASOWY

Support from European Parliament to sustainable forest management and those implementing it

European Parliament adopted its report on the EU Forest Strategy for 2030 (Rapporteur MEP Ulrike Müller) which echoes several important views and concerns expressed by European forest owners and by Member States1. On the contrary to the Commission’s proposal, the Parliament report takes a balanced approach to sustainable forest management.

13.09.2022 #JOINTPRESSRELEASE

Zbiory 2022 - nowe dane Copa i Cogeca potwierdzają ogólny spadek produkcji zbóż w UE-27 i poprawę wyników roślin oleistych i białkowych

Eksperci z grupy roboczej Copa-Cogeca spotkali się w tym tygodniu w Brukseli i potwierdzili tendencje, które organizacja przewidziała już w lipcu: w UE-27 całkowita produkcja zbóż powinna wynieść 269 mln ton, co oznacza znaczny spadek w wysokości 6,8% w stosunku do ubiegłorocznych zbiorów. Równocześnie spodziewamy się lepszych wyników dla roślin oleistych (31,9 mln ton, +7,2%) i roślin białkowych (3,92 mln ton, +5,1%).

09.09.2022 #Oświadczenie

Alarm bells ringing for EU agri-food sector as energy crisis bites

Many operators in the EU’s agri-food sector are struggling to maintain business in the face of rapidly rising input costs and extreme weather events, according to agri-food chain as- sociations Copa-Cogeca, the Primary Food Processors (PFP) and FoodDrinkEurope.

08.09.2022 #JOINTSTATEMENT

Copa i Cogeca popierają decyzję UE i apelują o pełne wdrożenie środków schładzania owoców cytrusowych pochodzących z importu

Copa i Cogeca popierają nowy środek UE nakładający obowiązek chłodzenia owoców cytrusowych importowanych z RPA w celu ochrony unijnych sadów przed spustoszeniem, które może wywołać Thaumatotibia leucotreta. Ostatnio wykryto zbyt wiele przypadków obecności tego szkodnika na owocach cytrusowych pochodzących z RPA.

31.08.2022 #Oświadczenie

Sustainable Forest Management: Keeping the potential of forest biodiversity unlocked

According to the Helsinki resolution1, Sustainable Forest Management (SFM) is: “the stewardship and use of forests and forest lands in a way, and at a rate, that maintains their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality and their potential to fulfil, now and in the future, relevant ecological, economic and social functions, at local, national, and global levels, and that does not cause damage to other ecosystems”.

30.08.2022 #JOINT STATEMENT

Rolno-spożywczy łańcuch dostaw kluczowy dla społeczeństwa. Zabezpieczenie dostaw gazu jest niezbędne dla utrzymania unijnych dostaw żywności.

Copa-Cogeca, pierwotni przetwórcy żywności (PFP) i FoodDrinkEurope z zadowoleniem przyjmują uznanie rolno-spożywczego łańcucha dostaw za sektor kluczowy dla społeczeństwa w unijnej inicjatywie „oszczędzamy gaz, by wystarczyło go w zimie”, którą wsparły unijne państwa członkowskie w dn. 26 lipca 2022 .

28.07.2022 #Wspólny komunikat prasowy

Odstępstwa od warunkowości WPR - Decyzja podjęta na czas daje rolnikom niezbędną jasność sytuacji, jednak nie zapewnia wystarczających narzędzi oraz zachęt

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji zapewniający pewne odstępstwa od zasad warunkowości w ramach WPR. Jednak poddają w wątpliwość skuteczność ich wkładu w łagodzenie niedoborów i zakłóceń spowodowanych przez wojnę w Ukrainę oraz zwracają uwagę na skomplikowane wdrożenie.

27.07.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Porozumienie między Ukrainą a Rosją w sprawie eksportu zboża daje nadzieję, że uda się uniknąć globalnego kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują porozumienie osiągnięte w dniu dzisiejszym między Ukrainą, Federacją Rosyjską i Turcją pod egidą ONZ dotyczące ponownego otwarcia ukraińskich portów na Morzu Czarnym w celu eksportu zboża, co może uspokoić coraz bardziej niepewną sytuację dotyczącą zaopatrzenia w żywność na świecie oraz zakłócenia rynkowe. Dla ukraińskich rolników i spółdzielni rolnych jest to bardzo zachęcający sygnał po miesiącach niezwykłych trudności i niepewności.

22.07.2022 #Oświadczenie

Tymczasowe zniesienie ceł nałożonych na nawozy - Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują decyzję Komisji, która zmierza w dobrym kierunku, ale na chwilę obecną pozostaje niekompletna

W obliczu napiętej sytuacji na rynku nawozów, Komisja Europejska (DG Trade) podjęła długo oczekiwaną przez społeczność rolną decyzję o zniesieniu ceł konwencyjnych nałożonych na niektóre nawozy (mocznik i bezwodny amoniak). Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ten krok w dobrym kierunku i wzywają Komisję do trzymania się tego logicznego podejścia poprzez zniesienie konwencyjnych ceł nałożonych na kluczowe nawozy, bezpośrednio wykorzystywane przez rolników (UAN, DAP, MAP i NPK) oraz środków antydumpingowych nałożonych na import UAN z Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych. Tylko takie ambitnie środki mogą sprawić, że rynki staną się bardziej dynamiczne oraz doprowadzić do obniżenia cen płaconych przez rolników w długim okresie.

20.07.2022 #Oświadczenie

Zabezpieczenie dostaw gazu jest niezbędne do utrzymania dostaw żywności w UE

Bruksela, 20 lipca 2022 r. - Unijny sektor rolno-spożywczy poparł opublikowany w dniu dzisiejszym wniosek Komisji Europejskiej „oszczędzamy gaz, by wystarczyło go w zimie”, który podkreśla kluczowe znaczenie europejskiego łańcucha dostaw żywności oraz potrzebę zabezpieczenia dostawy gazu w celu utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego.

20.07.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Nagrody ekologiczne UE: Nagrodzenie wyjątkowej pracy kobiet w dziedzinie rolnictwa ekologicznego

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska ogłosiła listę finalistek pierwszej edycji corocznych nagród ekologicznych UE. Organizacja edycji nagród stanowi część zobowiązania w ramach planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w celu uznania doskonałości w całym łańcuchu żywności ekologicznej, od rolnika do restauracji. Celem tej edycji jest nagrodzenie najlepszych i najbardziej innowacyjnych podmiotów działających w obszarze rolnictwa ekologicznego, które przyczyniają się do redukcji wpływu rolnictwa na klimat i środowisko.

20.07.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Parliament committee keeps role for biofuels in fighting climate change, boosting food security and ensuring European energy independence

The European Parliament has taken a positive step on EU renewable energy policy as ITRE Committee members voted decisively in favour of increasing the ambition for GHG emissions reduction in transport while leaving Member States free to use crop-based biofuels in their transport energy mix.

12.07.2022 #JOINT STATEMENT

Strategia leśna UE 2030 musi wspierać wielofunkcyjną rolę lasów

Copa i Cogeca są zadowolone ze sprawozdania w sprawie Strategii leśnej UE 2030 opracowanego przez Ulrike Müller, które zostało dzisiaj przyjęte przez Komisję ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z tego, że uznano w nim znaczenie zintegrowanego i wyważonego podejścia do trzech wymiarów zrównoważoności - środowiskowego, społecznego i gospodarczego.

12.07.2022 #Oświadczenie

Prognozy dotyczące plonów opracowane przez Copa i Cogeca: niższa produkcja zbóż w Europie; obiecujące plony roślin oleistych; wiele zależy od pogody

Eksperci z grup roboczych „Zboża” oraz „Rośliny oleiste” zebrali się w tym tygodniu w Brukseli. Szacunkowe plony wyniosą 277 mln ton w 2022 r. w UE-27. Produkcja będzie o 4,4% niższa niż w poprzednim roku gospodarczym (290 mln ton) i o 3,8% poniżej wieloletniej średniej, która plasuje się na poziomie 288 mln ton.

01.07.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Umowa handlowa między UE a Nową Zelandią została podpisana: w ofierze złożono sektor mleka, baraniny i wołowiny

Dziś Nowa Zelandia i Unia Europejska osiągnęły porozumienie polityczne w zakresie umowy handlowej. Ostateczna wersja obejmująca także kontyngenty taryfowe (TRQ) została zawarta i obejmuje dostęp do unijnego rynku mleka, mięsa baraniego i wołowego. I choć, co Copa i Cogeca przyznają, w Nowej Zelandii obowiązują wysokie standardy w zakresie ochrony konsumenta, a także uznają wysiłki Komisji w kwestii ochrony OG oraz unijnych standardów produkcji, to jednak poczyniono znaczne i bolesne kompromisy w obszarze wrażliwych sektorów.

30.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Przełomowe porozumienia w Radzie wiążą się ze znacznymi konsekwencjami dla unijnego modelu rolnego

Po trwających trzy dni dyskusjach, które miały miejsce w Radzie ds. Środowiska i Energii w Luksemburgu, ministrowie 27 państw członkowskich UE osiągnęli porozumienia w sprawie ważnych dla sektora rolnictwa kwestii.

29.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin: obowiązkowe cele w zakresie redukcji z ograniczonymi propozycjami dotyczącymi sposobu ich realizacji w terenie

Unijna społeczność rolnicza z niecierpliwością czekała na przegląd dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SU - 2009/128/KE) Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR) jest flagową inicjatywą zapowiedzianą w komunikacie dotyczącym strategii „od pola do stołu”. Copa i Cogeca spodziewały się wyważonego podejścia i przedstawienia nie tylko znanych już celów, lecz również konkretnych rozwiązań i alternatyw umożliwiających ich realizację. Opublikowany dzisiaj wniosek, przekształcający dyrektywę w rozporządzenie, ciągle nie zawiera odpowiedzi na te pytania, mimo że sytuacja staje się coraz bardziej paląca w związku z globalnym wyzwaniem, jakim jest zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego.

22.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Odbudowa zasobów przyrodniczych - społeczność rolnicza UE wzywa do określenia realistycznych ambicji i wprowadzenia długofalowego wsparcia zamiast arbitralnie narzuconych terminów

Dzisiaj Komisja Europejska opublikowała od dawna oczekiwany wniosek dotyczący prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych. W związku z tym Copa i Cogeca ostrzegają, że bez kontroli prawo to może się rozrosnąć w niepohamowany sposób, oddalając się od swojego pierwotnego celu jakim jest odmłodzenie przyrody. Bardzo ważne jest, by państwa członkowskie i zainteresowane strony zaangażowały się w wyznaczanie przyszłych celów, zwłaszcza tych, które będą prawnie wiążące i które bezpośrednio wpłyną na rządy państw członkowskich, a przede wszystkim na rolników, właścicieli lasów i ich spółdzielnie działające w terenie. Odbudowa zacznie się na terenach prywatnych i będzie mogła zakończyć się sukcesem wyłącznie przy pełnym wsparciu ze strony tych, do których owe grunty należą i którym zapewniają one byt.

22.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Forum Biznesu Prezydencji Cogeca - Współpraca jako czynnik napędzający odporność sektora

W dniu dzisiejszym w Brukseli odbyło się Forum Biznesu, organizowane tradycyjnie co dwa lata przez Cogeca. Tematem tegorocznej edycji było „Zapewnienie żywności i konkurencyjność w czasie kryzysu. Na czym polega rola spółdzielni rolno-spożywczych?”. Forum zgromadziło przedstawicieli spółdzielni rolnych z całej Unii Europejskiej. Prowadzone debaty i dyskusje skupiły się na konsekwencjach trwającego kryzysu w Ukrainie dla sektora rolno-spożywczego oraz roli spółdzielni rolnych w tym kontekście, a także na możliwych rozwiązaniach kluczowych kwestii, które mają wpływ na sektor.

15.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Fit for 55, sukces zielonej transformacji będzie możliwy, jeżeli wkład społeczności rolniczej zostanie uznany i odzwierciedlony w zrównoważony sposób biorąc pod uwagę wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny

Po burzliwych dyskusjach i głosowaniach nad propozycjami Fit for 55 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, które miały miejsce w ciągu ostatnich dni, Copa i Cogeca analizują wyniki głosowań, w szczególności w sprawie LULUCF , CBAM i norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych..

09.06.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

World Food Safety Day: EU Agri-food chain’s commitment to safer food for better health

World Food Safety Day is an important way to raise awareness on the need to prevent, detect and manage foodborne risks. To mark the fourth World Safety Day today, CELCAA, Copa-Cogeca, EuroCommerce, FEFAC and FoodDrinkEurope want to reiterate their strong commitment to delivering safe food to consumers in Europe and all around the globe. Food safety is essential to human health and well-being, a crucial component to food security, a prerequisite for the achievement of the Sustainable Development Goals and a truly cross-cutting area.

07.06.2022 #JOINT PRESS RELEASE

Rozporządzenia w sprawie LULUCF i wspólnego wysiłku redukcyjnego są niekorzystne dla dynamiki sektora rolnego i leśnego

W dniu dzisiejszym Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego głosowała nad sprawozdaniem Komisji dotyczącym rozporządzeń w sprawie LULUCF i wspólnego wysiłku redukcyjnego. Obie propozycje są częścią serii propozycji przyjętych przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 roku, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Co do zasady propozycje te muszą być zgodne z porozumieniem paryskim, ale ich ambicje środowiskowe nie przyczyniają się do zachowania równowagi między trzema filarami zrównoważoności. Aspekty społeczne i ekonomiczne wydają się mieć tu znaczenie drugorzędne.

17.05.2022 #Oświadczenie

Skoro rolnictwo staje się kluczowym elementem globalnej geopolityki, to Unia Europejska jest naszym największym wspólnym kapitałem!

W ten Dzień Europy rolnicy powtarzają swoje zaangażowanie we wspólne polityki UE. Od momentu powstania UE pozwala budować dobrze prosperującą i pokojową Europę, zapewniając swoim rolnikom i spółdzielniom mocne i dobrze ustrukturyzowane ramy. W tym roku przypada również 60 rocznica stworzenia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR); dziś powinniśmy także obchodzić święto tej kluczowej polityki.

09.05.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Komisja Handlu Międzynarodowego przyjęła kluczowy dokument dotyczący zapewnienia uczciwej konkurencji dla europejskich rolników z sektora ryżu i cukru

Komisja Handlu Międzynarodowego (COM INTA) przyjęła w dniu dzisiejszym przegląd rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) znaczącą większością pozytywnych głosów.

03.05.2022 #Oświadczenie

Europejski Parlament zajmuje zdecydowane stanowisko w kwestii rolnictwa ekologicznego

Na sesji plenarnej zatwierdzono dzisiaj sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, które skupiło się na wielu zagadnieniach ważnych dla europejskich rolników i spółdzielni rolniczych. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez Komisję ds. Rolnictwa 6 kwietnia br.

03.05.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

EU and world food security - Neither dramatising nor minimising!

Copa and Cogeca held their presidency meetings this week in Brussels. Speakers from the Commission, the FAO and UNAF analysed the complexity of the Ukrainian, European and global agri-food situation. These exchanges were at odds with the stances taken by Executive Vice President, Frans Timmermans, at the same time in the Environment Committee.

30.04.2022 #PRESS RELEASE

Agri-cooperatives DNA – resilience, innovation and value creation

While the COVID crisis has certainly represented an unprecedented challenge for us, I am happy to be able to say that it has also reinforced my belief in the potential and strength of our sector. Agri-cooperatives have in this time of crisis once again proved their ability to innovate, to face challenges and to further strengthen their resilience while delivering to consumers.

28.04.2022 #OPINION PIECE

Rozwój innowacji i tworzenie wartości - dotychczasowy scenariusz postępowania europejskich spółdzielni rolniczych

Prawie 150 przedstawicieli europejskich spółdzielni rolniczych spotkało się dzisiaj w Brukseli z okazji ceremonii wręczenie nagród sześciu zwycięzcom 5. edycji Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze, zorganizowanej przez Cogeca i sponsorowanej przez hiszpański bank spółdzielczy Cajamar Caja Rural.

27.04.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Food supply chain - Working together to ensure reliable food supplies for Europe

Our four organisations – representing Europe’s farmers, food processors, retailers, wholesalers and traders – express our joint solidarity with the people of Ukraine, including the millions that have fled their country to seek safety elsewhere.

20.04.2022 #JOINT STATEMENT

Na temat konkluzji Rady w sprawie rolnictwa niskoemisyjnego

Copa i Cogeca są zadowolone z przyjętych wczoraj przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa „Konkluzji Rady w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej na temat zrównoważonego obiegu węgla w sektorach rolnym i leśnym”.

08.04.2022 #Oświadczenie

Pierwsza odpowiedź Komisji na kryzys na rynku nawozów nie zawiera żadnych konkretnych działań krótkoterminowych

Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do zaburzeń na wielu rynkach i do przerwania łańcuchów wartości. Oprócz energii i produktów rolnych, które były już przedmiotem licznych analiz i komentarzy, jest jeszcze jeden rynek, poprzez który wojna znacząco wpływa na unijne rolnictwo - chodzi o nawozy.

07.04.2022 #FELIETON

Przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych - rodzinne gospodarstwa hodowlane zapłacą wysoką cenę

Komisja Europejska opublikowała wczoraj przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych z 2010 r. Mimo że w przeszłości tylko największe gospodarstwa hodowlane w UE były objęte dyrektywą, to w najnowszym przeglądzie zaproponowano dziesięciokrotne zwiększenie liczby gospodarstw hodowlanych bydła, trzody chlewnej i drobiu wchodzących w jej zakres, który docelowo ma objąć gospodarstwa rodzinne traktowane teraz jako „instalacje rolno-przemysłowe”. W obecnym kształcie przegląd ten zmusiłby tysiące rodzinnych gospodarstw hodowlanych do stosowania kosztownych protokołów emisyjnych opracowanych przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw. Zaledwie kilka dni po publikacji komunikatów instytucji na temat potrzeby zwiększenia strategicznej autonomii żywnościowej w UE, to rachunkowe, ideologiczne i oderwane od realiów panujących w terenie podejście jest ciosem dla europejskich hodowców.

06.04.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

na temat sprawozdania dotyczącego Platformy ds. zrównoważonego finansowania z zaleceniami w zakresie technicznych kryteriów kwalifikacji dla czterech pozostałych celów środowiskowych taksonomii UE

Copa i Cogeca reprezentują 22 miliony rolników i ich rodzin oraz 22 tysiące spółdzielni, które każdego dnia dostarczają 446 milionom obywateli UE bezpiecznej, pożywnej, wysokiej jakości, zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności.

05.04.2022 #Oświadczenie

Komisja rolnictwa i rozwoju wsi Parlamentu Europejskiego wysyła ważny sygnał do sektora rolnictwa ekologicznego

Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś jednogłośnie swoje sprawozdanie na temat planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego zaproponowanego przez Komisję Europejską w zeszłym roku. Copa i Cogeca cieszą się z prac przeprowadzonych przez Komisję, którym przewodziła eurodeputowana Simone Schmiedtbauer. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na kilka kwestii ważnych dla unijnych rolników i spółdzielni rolnych.

31.03.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Wniosek Komisji w sprawie przeglądu systemu OG pozostawia zbyt wiele pytań bez odpowiedzi i budzi niepokój w związku z propozycją przekazania kompetencji EUIPO

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj swój wniosek w sprawie przeglądu systemu oznaczeń geograficznych (OG) UE, który był zaplanowany w ramach strategii „od pola do stołu”. OG są użytecznym i niepowtarzalnym tworem UE, który umożliwia waloryzację produktów, unijnej spuścizny kulinarnej i pracy producentów. Odgrywają też ważną rolę w rozwoju regionalnym, a w szczególności społeczności wiejskich, z których się wywodzą. Pomagają również w zachowaniu kultury i różnorodnych, charakterystycznych technik rolniczych oraz odmian roślin i gatunków zwierząt specyficznych dla danego regionu. OG są przykładem sukcesu Unii Europejskiej.

31.03.2022 #Oświadczenie

From the EU Biofuels Chain on the European Commission Communication on food security

The European Commission has sent a welcome signal about the urgent need to strengthen EU food security – one that recognises the strategic importance of European agriculture, calls for an increase in production by using fallow land, and highlights the urgent need to reduce and diversify imports of resources such as energy, fertiliser and animal feed.

30.03.2022 #JOINT STATEMENT

Parlament Europejski dostrzega pilną potrzebę podjęcia działań przez UE dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego

Copa i Cogeca z zadowoleniem odnoszą się do wspólnego projektu rezolucji, który został dzisiaj przyjęty zdecydowaną większością w Parlamencie Europejskim, w sprawie pilnej potrzeby ustalenia planu działania UE dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Projekt rezolucji wynika z deklaracji szefów państw i rządów z Wersalu i komunikatu opublikowanego wczoraj przez Komisję Europejską oraz jest z nimi zgodny.

24.03.2022 #Oświadczenie

Komisja Europejska zgadza się z tym, że unijna produkcja rolna ma strategiczne znaczenie dla ogólnoświatowego bezpieczeństwa żywnościowego

Dziś, zgodnie z Deklaracją z Wersalu, Komisja Europejska przedstawiła pierwszy zestaw środków w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz odporności naszych systemów żywnościowych. Copa i Cogeca zgadzają się z analizą Komisji w zakresie sytuacji oraz z ustalonymi celami zwiększania zrównoważoności rolnictwa przy jednoczesnym zapewnianiu jego wydajności produkcyjnej. Unijna wspólnota rolnicza cieszy się z opublikowanej w trybie pilnym tymczasowej odpowiedzi zawartej w tym oświadczeniu zaczynającemu się od wsparcia, które zostanie udzielone narodowi ukraińskiemu i tamtejszym rolnikom.

23.03.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Wspólne wezwanie dotyczące strategii UE w sprawie białek roślinnych

W ostatniej deklaracji z Wersalu Rady Europejskiej, głowy państw lub rządów wyszczególniły zamiar wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez ograniczenie zależności UE od importu kluczowych produktów rolnych i środków produkcji rolnej, przede wszystkich za pomocą zwiększenia unijnej produkcji białek roślinnych. Poza tym Komisja opublikuje komunikat w sprawie żywności przystępnej cenowo oraz uczciwych dochodów gospodarstw rolnych. W świetle tych wydarzeń strony zainteresowane - COPA COGECA, EUROSEEDS i FEFAC wzywają Komisję Europejską do podjęcia wiodącej roli w promocji uprawy oraz wykorzystania europejskich białek roślinnych.

21.03.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Unijna propozycja w sprawie przejrzystości wynagrodzeń: Sektorowe organizacje pracodawców wzywają do wsparcia bardziej zrównoważonego podejścia w sprawie przejrzystości wynagrodzeń w trakcie sesji plenarnej

Europejskie organizacje pracodawców, Ceemet (branża metalurgii, inżynierii i technologii, ECEG (przemysł chemiczny, farmaceutyczny, tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych), Geopa (rolnictwo), Hotrec (hotelarstwo) oraz EFCI (usługi w zakresie sprzątania i obsługi obiektów) ubolewają nad wynikiem głosowania w Komisjach EMPL i FEMM dotyczącego propozycji Komisji w sprawie przejrzystości wynagrodzeń.

18.03.2022 #Wspólne oświadczenie

Komunikat w sprawie REPowerEU: Unia Europejska uznaje kluczową rolę hodowli zwierząt dla naszej niezależności energetycznej

UE musi się uniezależnić od rosyjskiego gazu ze względu na eskalację napięcia w związku z wojną w Ukrainie. Obecnie na rynkach energii panuje tendencja zwyżkowa, ceny gazu są rekordowo wysokie, a jego dostępność pozostaje w rękach władz rosyjskich. Spośród paliw kopalnych, UE jest w największym stopniu zależna od rosyjskiego gazu, którego import pokrywa 45% naszego zapotrzebowania. Szybkie przejście na czysty gaz - w każdym znaczeniu tego słowa - jeszcze nigdy nie było tak pilne, zarówno dla naszej niezależności jak i dla klimatu.

09.03.2022 #Oświadczenie

The rise of large carnivore conflicts in Europe

2022 marks the 30th Anniversary of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora - the Habitats Directive - which has protected a wide variety of habitats and species in the European Union for the past 30 years. Nevertheless, due to ongoing successful conservation measures, certain populations of large carnivore species are causing increased conflicts, which is exacerbated by challenging legal frameworks. In many cases, legal interpretation of “strict protection” prevents the implementation of active management of the species, which can help to reduce serious conflicts with livestock, people, and biodiversity-rich landscapes. These conflicts are adding to the existing pressures on rural livelihood interests.

17.03.2022 #JOINT STATEMENT

Ukraińskie Krajowe Forum Rolnicze (UNAF) wchodzi do Copa i Cogeca

Podczas dzisiejszego wirtualnego posiedzenia przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Copa i Cogeca przyjęli w swoje szeregi Ukraińskie Krajowe Forum Rolnicze (UNAF), reprezentowane przez dyrektorkę Mariię Dudikh, jako organizację partnerską.

09.03.2022 #Oświadczenie

Reakcja na gorąco europejskiej społeczności rolniczej na komunikat w sprawie REPowerEU

Europa importuje z Rosji 40% zużywanego tu gazu, 27% ropy i 46% węgla. W związku z wojną w Ukrainie, UE zaprezentowała wczoraj komunikat pt. „REPowerEU”, by zmniejszyć swoją zależność od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 rokiem.

09.03.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Social Partners launch the Online interactive Risk Assessment (OiRA) tool in the agriculture sector

Today the representative European Social Partners in Agriculture, the European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) and the Employers’ Group of Professional Agricultural Organisations in the European Union (GEOPA), officially launch the Online interactive Risk Assessment (OiRA) tool in the agriculture sector.

09.03.2022 #JOINT PRESS RELEASE

EU PAY TRANSPARENCY PROPOSAL: SECTORAL EMPLOYERS’ ORGANISATIONS SUGGEST A MORE BALANCED APPROACH

The European employers’ organisations, Ceemet (MET industries), Geopa (agriculture), Hotrec (hospitality), ECEG (chemical, pharmaceutical, plastic and rubber industries), EFCI (cleaning and facility services) and EuroCommerce (retail and wholesale) strongly support the principle of equal pay for equal work or work of equal value, as stated in the European Treaties. Employers consider pay discrimination unacceptable and they are fully committed to promoting equal opportunities and equal remuneration. Despite this, the sectors fear that the Commission’s proposal on pay transparency does not address the root causes of the gender pay gap. Instead, it challenges social partners’ autonomy, businesses’competitiveness, and the role of the Member States.

09.03.2022 #JOINT PRESS RELEASE

Rozważania europejskich właścicieli i zarządców lasów dotyczące propozycji Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia na temat wylesiania i degradacji lasów

Propozycja w sprawie rozporządzenia na temat wylesiania i degradacji lasów, opublikowana przez Komisję Europejską dn. 17 listopada 2021 r. wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia swojego celu z powodu nieodpowiednich definicji oraz niewykonalnych przepisów dotyczących monitorowania i wdrożenia.

07.03.2022 #Wspólny komunikat prasowy

Europa musi wyposażyć swoje rolnictwo w tarczę żywnościową, by stawić czoła konsekwencjom dwóch poważnych kryzysów - wojny w Ukrainie i zmianie klimatu

Copa i Cogeca zorganizowały ze swoimi członkami spotkanie koordynacyjne w sprawie sytuacji humanitarnej wynikającej z wojny w Ukrainie i pierwszych reakcji po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady AGRIFISH zwołanym przez prezydencję francuską.

06.03.2022 #PRESS RELEASE

W kwestii rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej skutków dla unijnego rolnictwa

Cała unijna wspólnota rolnicza przygląda się rozwojowi konfliktu w Ukrainie z dużym smutkiem. W czasie zeszłotygodniowych Prezydiów Copa i Cogeca wszyscy członkowie wyrazili swoją solidarność z narodem ukraińskim, kierując w tym trudnym momencie szczególnie dużo myśli w stronę swoich kolegów rolników i spółdzielców. Nasza solidarność to nie tylko słowa, w najbliższych dniach i tygodniach Copa i Cogeca zorganizują konkretne działania, uwzględniając przy tym rozwój sytuacji.

28.02.2022 #Oświadczenie

Europejski Pakiet na rzecz umiejętności – inauguracja partnerstwa na rzecz umiejętności w ekosystemie rolno-spożywczym.

Łańcuch rolno-spożywczy jest jednym z najdłuższych łańcuchów w europejskiej gospodarce, daje zatrudnienie blisko 20 milionom osób pracujących w 10 milionach gospodarstw, 22 000 spółdzielni rolno-spożywczych i 289 000 miejsc, gdzie produkowana jest żywność i napoje. Sektor rolno-spożywczy jest największym pracodawcą w Europie i wywiera on znaczący wpływ na społeczności wiejskie i miejskie w jego skład w 90% wchodzą małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

18.02.2022 #Wspólny komunikat prasowy

Parlament Europejski głosuje za wsparciem produkcji foie gras

Euro Foie Gras i Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjmują pozytywny wynik głosowania Parlamentu Europejskiego odnośnie sprawozdania Jeremy’ego Decerle’a z wdrażania dobrostanu zwierząt w gospodarstwach. Członkowie do Parlamentu Europejskiego uznali, że „produkcja foie gras opiera się na procedurach rolnych, które respektują kryteria dobrostanu zwierząt” i odrzucili wezwanie do zakazu żywienia wspomaganego kaczek i gęsi.

16.02.2022 #Wspólny komunikat prasowy

Parlament Europejski okazuje zaufanie europejskim hodowcom w zakresie stosowania przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w gospodarstwach 

W dniu wczorajszym Copa i Cogeca z radością przyjęły informację, że Parlament UE na sesji plenarnej przyjął sprawozdanie AGRI z wdrażania dobrostanu zwierząt w gospodarstwach. Niewielka liczba zmian wprowadzonych do dokumentu przyjętego w COM AGRI w październiku 2021 r. pokazuje, że sprawozdawcy, eurodeputowanemu Jérémy’emu Decerle’owi, udało się znaleźć odpowiednią równowagę. Wczorajsze jednoznaczne odrzucenie kontrpropozycji oraz zdecydowana - 72% - większość w dzisiejszym głosowaniu jasno pokazują, że Parlament Europejski ma zaufanie do rolników w kwestii ich zdolności do wdrożenia najbardziej zaawansowanych na świecie przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt. Cieszymy się, że mimo regularnych pomówień i oskarżeń wobec sektora hodowlanego na poziomie unijnym Parlament Europejski uznał fakty i zachęca hodowców do kontynuowania wysiłków. 

16.02.2022 #Oświadczenie

SOS call to preserve coastal fishing communities in the Mediterranean Sea

Yesterday, during the meeting of the Social Dialogue Committee for Sea Fisheries, the Social Partners–ETF,EuropêcheandCopa-Cogeca–adoptedajointresolutiononthesituationof fisheriesintheMediterranean.Thesectorrepresentativesseizedtheopportunitytocallupon the European Commission to propose balanced measures that secure a future for fishermen, coastal communities and fishing resources alike in the Mediterranean Sea.

03.02.2022 #JOINT PRESS RELEASE

Wspieramy ambitny unijny cel 40% energii ze źródeł odnawialnych, ale nie uda się go osiągnąć bez europejskiej biomasy rolnej i leśnej.

Po lipcowych deklaracjach Komisji, propozycje pakietu „Fit for 55” przechodzą teraz przez unijne instytucje. Spodziewamy się, że wzbudzą wiele dyskusji, oczekujmy debaty w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza na temat przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Aby osiągnąć stawiane cele, Komisja zaproponowała zwiększenie celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z 32 do 40% do roku 2030. Jest to duże wyzwanie, ale może zostać zrealizowane. Aby tak się stało, trzeba zmobilizować wszystkie technologie i rozważać ich zastosowanie na takim samym poziomie, pod warunkiem przestrzegania zasady neutralności technologicznej.

01.02.2022 #FELIETON

Kolejny tydzień debat wokół analiz poświęconych strategii „od pola do stołu” kończy się wnioskiem, że... potrzeba więcej analiz!

Ten tydzień był kolejnym, w którym europejskie wiadomości na temat rolnictwa skupiały się w dużej mierze na kwestii analiz dotyczących skutków strategii „od pola do stołu”, czy to w czasie wysłuchania Juliena Denormalndie w Parlamencie Europejskim czy oficjalnego ogłoszenia wyników analiz prowadzonych przez badaczy z Uniwersytetu w Wageningen, z których jedna -poświęcona skutkom w sektorze hodowlanym - została zlecona przez członków European Livestock Voice.

27.01.2022 #FELIETON

Farm to Fork Strategy: how to reach the targets?

With the Farm to Fork deadline looming in 8 years’ time and no comprehensive impact assessment in sight, we must build solution-oriented policies, based on the available data we have at hand, with innovation as their cornerstone. European agri-food production is among the most resource-efficient and sustainable in the world. The European farming sector believes that, with innovation and further support at the forefront of EU agricultural policy, farmers will and can continue to produce in an even more sustainable manner. We acknowledge the expectations of society and policymakers food production systems and believe that for innovation is key in the sustainable transition outlined by the Farm to Fork Strategy. But innovation cannot happen without the necessary legislative and financial support. The agri-food sector calls on European policymakers to enable innovation as a driver of its Farm to Fork targets.

27.01.2022 #JOINT STATEMENT

„Fit for 55” - jedno uniwersalne rozwiązanie nie sprawdzi się w obszarach wiejskich, a zwłaszcza w kwestii transportu rolnego

Copa-Cogeca wzięła dziś udział w 19 edycji wydarzenia „Fuels of the Future”- konferencji poświęconej pakietowi „Fit for 55” oraz paliwom alternatywnym. Była to dobra okazja do tego, aby przypomnieć o znaczeniu rolnictwa dla sektora produkcji paliw alternatywnych, ale także o tym, że pakiet „Fit for 55” powinien uwzględniać specyfikę potrzeb transportu rolnego oraz większej mobilności w obszarach wiejskich.

24.01.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

Transport zwierząt - wymagania powinny dotyczyć konkretnych gatunków i opierać się na nauce, a nie na emocjach

Odnosząc się do dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie zalecenia dotyczącego przeglądu przepisów w zakresie transportu zwierząt, Copa i Cogeca chciałyby powtórzyć słowa komisarz Kyriakides, aby podkreślić że każdy przegląd przepisów powinien opierać się na nauce oraz mieć na celu ochronę zwierząt i ułatwienie wdrożenia. Ma to szczególne znaczenie dla unijnych rolników i spółdzielni z uwagi na potencjalne konsekwencje społeczno-gospodarcze.

20.01.2022 #KOMUNIKAT PRASOWY

FPEU - mapa drogowa dla rolnictwa ograniczona do najważniejszych kwestii.

„To czas dla Europy” - oto jak otwiera się program francuskiej prezydencji Rady UE (FPEU) , nawiązując do kwestii zdrowotnych i klimatycznych. Zdanie to odnosi się również do rolnictwa: rok 2021 był jednym z najintensywniejszych pod względem brukselskich inicjatyw w obszarze rolnictwa, jakie kiedykolwiek widziałam. Wraz ze wzrostem znaczenia Zielonego Ładu, WPR pozostaje najważniejszą europejską polityką oraz historycznym elementem scalającym UE, ale oczywistym jest dla nas, że WPR nie jest już jedyną polityką, która ma znaczący wpływ na rolnictwo.

14.01.2022 #FELIETON

Duże drapieżniki - zagrożenie dla dobrostanu ludzi i zwierząt domowych w obszarach wiejskich!

Temat dużych drapieżników i szkód przez nie czynionych w dobrach należących do rolników jest przedmiotem dyskusji od momentu, kiedy pierwszy drapieżnik spotkał pierwszego hodowcę. Tymczasem, mimo wszelkich wysiłków podjętych przez hodowców i działań wdrożonych przez władze w poszczególnych państwach UE status pełnej chroniony, z jakiego drapieżniki korzystają sprawił, że wszelkie środki podjęte w ramach debaty mającej na celu doprowadzenie do pokojowego współistnienia człowieka i dzikich drapieżników, są niewystarczające i nieskuteczne.

07.01.2022 #TRIBUNE

Why wine is more than just an alcoholic beverage

As 2021 comes to an end, it will soon be time to make a toast for the New Year. It is also time for some reflection on past events and defining the direction for 2022. I am seizing this opportunity to take a closer look at one of the most festive agricultural products: wine.

22.12.2021 #OPINION PIECE

Rolnictwo regeneratywne może być doskonałą szansą dla rolników i właścicieli lasów, jeżeli poprze się podejście rynkowe i rozwieje pozostające wątpliwości

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj długo oczekiwany komunikat na temat „przywrócenia zrównoważonego obiegu węgla w przyrodzie” (tak zwany komunikat o rolnictwie regeneratywnym). Następnie przedstawiony zostanie wniosek ustawodawczy na temat świadectwa usunięcia dwutlenku węgla do końca 2022 r. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują uwzględnienie rolnictwa regeneratywnego w agendzie politycznej oraz przyszłe działania podejmowane w celu wykorzystania potencjału rolnictwa do walki ze zmianami klimatu i osiągnięcia bardziej ekologicznej Europy.

15.12.2021 #KOMUNIKAT

Rozpoczynają się rozmowy z wykonawczym wiceprzewodniczącym Komisji p. Timmermansem na temat przyszłości unijnego sektora hodowlanego.

7 grudnia przedstawiciele organizacji zrzeszonych w European Livestock Voice zaprosili p. Timmermansa do odwiedzenia gospodarstwa zajmującego się produkcją mleka i wołowiny, które znajduje się w Walonii, belgijskim regionie. Wizyta ta zorganizowana została we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem rolnym Union FWA i była doskonałą okazją dla wiceprzewodniczącego Timmermansa, żeby nawiązać bezpośredni i otwarty dialog z przedstawicielami sektora hodowlanego na temat celów Zielonego Ładu. Był to także pierwszy krok w stronę dialogu nastawionego na działania między wykonawczym wiceprzewodniczącym Komisji i unijnymi przedstawicielami łańcucha wartości sektora hodowlanego na temat przyszłości strategii „od pola do stołu”. Europejski sektor hodowlany od wielu już lat inwestuje w celu wprowadzenia ulepszeń i udało mu się to osiągnąć w wielu obszarach. Najlepsze standardy w zakresie zdrowia zwierząt i ich dobrostanu przy jednym z najniższych poziomów emisji; wysokie standardy środowiskowe - sektor nie unika zaangażowania się w nowe projekty, aby spełnić rosnące wymagania. Wszyscy przedstawiciele europejskiego sektora hodowlanego zgadzają się, że należy zrobić więcej, aby sprostać w wyzwaniom w obszarze społecznym, środowiskowym czy dobrostanu zwierząt. Ale nie wolno o nikim zapominać.

08.12.2021 #KOMUNIKAT

EKES wzywa do spójnej, pewnej i jasnej unijnej strategii leśnej na 2030 r.

Europejscy właściciele i zarządcy lasów z radością przyjęli opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) na temat przyjętej dziś strategii leśnej na 2030 r. Ta opinia zwraca uwagę na te same kwestie, które zostały przedstawione przez sektor leśnictwa i państwa członkowskie na Radzie Europejskiej. Podkreśla ona konieczność zastosowania całościowego i zrównoważonego podejścia do lasów i systemu zarządzania nimi oraz kluczową w realizacji strategii właścicieli i zarządców lasów.

08.12.2021 #Wspólne oświadczenie

Transport zwierząt - przegląd powinien opierać się na solidnej wiedzy naukowej, skupiając się na jakości podróży oraz rozwiązując kwestię niedociągnięć w zakresie stosowania przepisów

Po wyniku głosowania w Komisji ANIT Parlamentu Europejskiego na temat projektu raportu i zaleceń po postępowaniu w sprawie domniemanych naruszeń i złego zarządzania w zakresie stosowania unijnego prawa dotyczącego ochrony zwierząt w czasie transportu wewnątrz i poza UE, Copa i Cogeca z radością przyjmują inicjatywę przeglądu bieżących przepisów w zakresie transportu zwierząt. Po 16 latach od przyjęcia przegląd jest potrzebny tak samo jak zaktualizowanie przepisów w oparciu o naukowe dowody - to może zapewnić jednolite wdrożenie i implementacje w poszczególnych państwach członkowskich rozporządzenia 1/2005. Jednak, wynik głosowania, zwłaszcza głosowania nad sprawozdaniem jest trochę rozczarowujący i niepokojący dla unijnych rolników, ponieważ większa jego treść nie znajduje potwierdzenia i oparcia w dowodach naukowych. To ogranicza pole manewru dla dalszego zniuansowania zaleceń w czasie głosowania na styczniowej sesji plenarnej (styczeń 2022) i może ostatecznie zaszkodzić sektorowi, opierając się bardziej na emocjach niż faktach.

03.12.2021 #KOMUNIKAT

Przegląd dyrektywy w sprawie miodu nie powinien być jedynie miodem dla uszu dla sektora po kolejnym katastrofalnym dla pszczelarzy roku

Rok 2021 będzie kolejnym dramatycznym sezonem dla sektora. Spadek produkcji jest szacowany na 10-15% w porównaniu z 2020 r., kiedy to zbiory miodu były bardzo niskie. Ekstremalne warunki pogodowe znacząco ograniczyły okres kwitnienia oraz zapylania, co miało poważny wpływ na produkcję. Natomiast import w dalszym ciągu rośnie. Jeżeli europejscy konsumenci nie dostrzegają tego na półkach sklepowych, to dlatego że oznaczanie pochodzenia pozostaje niedostateczne pod względem strukturalnym. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ogłoszenie przez Komisję przeglądu dyrektywy w sprawie miodu i wzywają do szybkiego wprowadzenia zmian, zwłaszcza w kwestii przejrzystości rynku.

29.11.2021 #KOMUNIKAT

Parlament Europejski potwierdza swoje poparcie dla nowej WPR, teraz trzeba rozwiać ostatnie wątpliwości

Po ponad trzech latach trudnych i skomplikowanych negocjacji Copa i Cogeca z radością przyjmują informację o tym, że Parlament Europejski na czas przyjął przyszłą WPR. Około 70% oddanych głosów było za trzema rozporządzeniami przyszłej WPR - co jest jasnym potwierdzeniem Parlamentu UE, że popiera on kompromis, który udało się wypracować w czerwcu w czasie rozmów trójstronnych. Jednak to głosowanie nie oznacza końca procesu, gdyż wciąż pozostaje do zrealizowania klika kwestii zanim nowa WPR będzie operacyjna. Wiele niepewności wciąż wzbudza harmonogram, spójność i sama implementacja - zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym.

23.11.2021 #KOMUNIKAT

#DumpTheAntidumping: Komisja Europejska (w końcu) rozpoczyna dochodzenie w sprawie ceł przywozowych nałożonych na nawozy UAN

W ciągu ostatnich miesięcy Copa i Cogeca kwestionowały użyteczność środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do nawozów UAN na poziomie europejskim. Ceny pobiły rekord tej zimy a sytuacja jest coraz trudniejsza na poziomie gospodarstw. DG Trade podjął decyzję, aby rozpocząć dochodzenie odnośnie rzeczywistego wpływu środków antydumpingowych. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują te pierwsze kroki, które mogą prowadzić do zniesienia ceł antydumpingowych i zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkiego działania.

19.11.2021 #KOMUNIKAT

OŚWIADCZENIE- dotyczące przedstawienia strategii UE na rzecz ochrony gleby na 2030 r.

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała nową strategię, która skupia się na osiągnięciu dobrego stanu gleby do 2030 r. Ochrona gleby stanowi sedno wielu działań i inicjatyw rolników, bez względu na stosowaną przez nich metodę produkcji: konwencjonalną czy ekologiczną. Na szczeblu europejskim, duży zakres przepisów UE już teraz wpływa pośrednio lub bezpośrednio na stan gleby i obejmuje zagrożenia dotyczące tego wysoce cennego zasobu naturalnego. Niektóre przykłady to, między innymi, WPR, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa, dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów i dyrektywy dotyczące ochrony przyrody. Z tego względu, na tym etapie Copa i Cogeca oczekują szerszego wyjaśnienia odnośnie tego jak nowe środki, takie jak przepisy dotyczące stanu gleby uzupełnią już istniejący zestaw narzędzi, dostarczając złożone i konkretne sposoby działania dla rolników i spółdzielni rolnych. Nowe elementy administracyjne to ostatnie, czego społeczność rolna UE potrzebuje do osiągnięcia skuteczności.

17.11.2021 OŚWIADCZENIE

Oświadczenie dotyczące propozycji rozporządzenia w sprawie produktów niepowodujących wylesiania.

W związku z opublikowaną dziś Propozycją regulacji w sprawie produktów niepowodujących wylesiania, Copa i Cogeca popierają pracę Komisji w zakresie walki z wylesianiem, która wpisuje się w cele Zielonego Ładu. Dla europejskiego rolnictwa istotnym jest, aby unijne ambicje polityczne w tym zakresie były spójne z ambicjami w zakresie sprawiedliwego handlu, uczciwej konkurencji oraz bieżących przepisów.

17.11.2021 #OŚWIADCZENIE

Państwa członkowskie są mocno zaniepokojone i oczekują wyjaśnień na temat nowej strategii leśnej UE na 2030 rok

Europejscy właściciele i zarządcy lasów z radością przyjęli wnioski Rady na temat strategii leśnej UE na rok 2030 i w pełni podzielają obawy wyrażone przez państwa członkowskie. Te wnioski są jednoznaczną prośbą skierowaną do Komisji Europejskiej dotyczącą działań zaproponowanych w strategii i wezwaniem do tego, aby naprawdę angażować państwa członkowskie i tych, którzy na co dzień dbają o lasy oraz słuchać tego, co mają do powiedzenia.

15.11.2021 #KOMUNIKAT

Copa-Cogeca wspiera plan awaryjny Komisji dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego oraz jest gotowa wziąć aktywny udział w europejskim mechanizmie gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym (EFSCM)

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj ważny komunikat w sprawie poglądów na temat wniosków wyciągniętych z kryzysu spowodowanego pandemią COVID, w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego oraz rozwiązań dostosowanych do obszarów obarczonych zwiększonym ryzykiem. Copa i Cogeca powszechnie zgadzają się z oceną Komisji i z zadowoleniem przyjmują odpowiedź ze strony instytucji zaproponowaną przez Komisję, która zakłada stworzenie europejskiego mechanizmu gotowości i reagowania na kryzysy (EFSCM), co ma na celu skoordynowanie reakcji na kryzys w łańcuchu dostaw żywności. Niemniej jednak w obliczu podatności i zależności UE, określonych przez Komisję, rozwiązania zaproponowane w strategii od pola do stołu pozostają niejasne.

12.11.2021 #OŚWIADCZENIE

EU Wine harvest 2021/22: historically low but of excellent quality

Following Copa and Cogeca’s initial harvest forecast issued in September, the updated data at the end of the harvesting period shows that the predictions were confirmed: yields have dropped considerably. On the positive side of this harvest is the excellent quality of the wines produced. The 2021/22 harvest estimates were presented during the annual Copa-Cogeca Wine harvest event titled “Taking stock of market and consumer trends – The way ahead”.

09.11.2021 #PRESS RELEASE

Support tools for agri-food cooperatives in the new CAP

In the context of the legislative procedure of the CAP Reform, the role of COGECA together with COPA had been essential to make the European Institutions aware of the importance of this Policy and of the view of 12 million European farmers and their agri-cooperatives.

09.11.2021 #OPINION PIECE

COP26 - szansa wykorzystania potencjału rolnictwa i leśnictwa

Copa i Cogeca z radością przyjęły rozpoczęcie się w Glasgow COP26 - globalnej konferencji poświęconej tematowi zobowiązań zapisanych w porozumieniu paryskim zawartym w czasie COP21. Copa i Cogeca, jako aktywny uczestnik i gorący zwolennik tego porozumienia, bardzo cieszą się z możliwości udziału w tym wydarzeniu i kontynuowania prac. Ponieważ sektor rolny i leśny są kluczowe do tego, aby osiągnąć ambitne cele w zakresie zmian klimatu, które zostały określone w porozumieniu paryskim, Copa i Cogeca chcą, aby w czasie COP26 bardziej skupiać się na tych właśnie istotnych sektorach.

02.11.2021 #KOMUNIKAT

FEDE i Geopa-Copa podpisują Memorandum of Understanding, aby zlikwidować przepaść między ośrodkami edukacyjnymi a farmami

W czwartek 21 października 2021 r. Federacja na rzecz Edukacji w Europie (FEDE) i Grupa Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych w Unii Europejskiej (Geopa-Copa) podpisały Memorandum of Understanding (MoU) w Malmö w Szwecji, aby wzmocnić współpracę obu organizacji w kierunku wspólnego celu, jakim jest określenie umiejętności potrzebnych w sektorze rolnym.

27.10.2021 #JOINT STATEMENT

Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego głosuje za zrównoważonym podejściem do dobrostanu zwierząt na fermach

Dziś komisja AGRI Parlamentu Europejskiego poparła zdecydowaną większością swoje stanowisko w sprawie sprawozdania z wdrażania dotyczącego dobrostanu zwierząt w gospodarstwach. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują dogłębną pracę konsultacyjną przeprowadzoną przez sprawozdawcę Jéremy'ego Decerle'a (FR, Renew), która zaowocowała ambitnym, wyważonym tekstem skupiającym się na środkach i rozwiązaniach wspierających wysiłki podejmowane przez rolników UE w zakresie dobrostanu zwierząt.

26.10.2021 #KOMUNIKAT PRASOWY

STRATEGIA UE NA METAN – PE wzywa do stworzenia spójnych ram i kompleksowej oceny skutków, jednocześnie prosząc o wiążące cele w zakresie emisji metanu

Dzisiaj odbyło się głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE dotyczącej metanu. Najważniejsza dla sektora rolnego strategia wzywa do ograniczenia emisji metanu w ramach działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

21.10.2021 #KOMUNIKAT PRASOWY

Copa-Cogeca TV

Przewodnicząca COPA Christiane Lambert 26.04.24

Przewodnicząca COPA Christiane Lambert w reakcji na spotkanie z Ursulą von der Leyen 26.04.24

Przewodniczący COGECA Lennart Nilsson 26.04.24

Przewodniczący COGECA Lennart Nilsson reaguje na wynik spotkania z Ursulą von der Leyen 26.04.24

Jeden na dwa importowane miody w Europie jest fałszywy, ale nie musi tak być!

Obecnie w Europie co drugi importowany miód jest nielegalny! Techniki oszustw są liczne i trudne do wykrycia, co wyjaśnia ich stały wzrost zgodnie z oficjalnymi danymi zebranymi przez Komisję Europejską. Konsekwencje tego nieuczciwego importu są liczne i brutalne dla europejskich pszczelarzy, którzy nie są w stanie przeciwstawić się tej absolutnie nieuczciwej konkurencji. Dlatego też Copa-Cogeca proponuje Komisji jeden nowy cel: ograniczenie podrabiania o połowę do 2027 r. w porównaniu z danymi z analizy przeprowadzonej w marcu 2023 r., tak aby do 2030 r. w ogóle nie było sfałszowanego miodu na rynku europejskim!

10 rzeczy, które należy wiedzieć na temat rolnictwa regeneratywnego

Uprawa sprzyjająca pochłanianiu dwutlenku węgla stała się modnym zwrotem w UE. Na czym jednak ona polega? Podjęliśmy wyzwania wytłumaczenia w 10 punktach, o co w niej chodzi z punktu widzenia rolników.


mln rolników
i ich rodzin


spółdzielni rolniczych


członków


organizacji
partnerskich