header-bg.jpg

Wspólnie wyżywimy Europę jutra!

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie dbamy o to, aby rolnictwo europejskie było zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom osób w Europie. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

LONE ANDERSEN, PRELEGENTKA NA WYDARZENIU EUROPEAN FOOD FORUM

8 kwietnia Lone Andersen, producentka mleka z Danii i przewodnicząca grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa-Cogeca wzięła udział w wydarzeniu „Strategia od pola do stołu i strategia bioróżnorodności: czy rolnictwo ekologiczne jest jednym z rozwiązań?” jako prelegentka. Wydarzenie jest organizowane przez European Food Forum we współpracy z kilkoma posłami do Parlamentu Europejskiego. Lone Andersen podkreśliła, że wszystkie systemy rolne powinny mieć zapewnione równe szanse, aby przyczynić się do celów UE, a także zaznaczyła, że dalsze przepisy powinny opierać się na solidnej ocenie skutków.

OBEJRZYJ FILMIK
08/04/2021

9

najważniejszych wydarzeń

Polityka

Rolnictwo jest jednym z najbardziej zintegrowanych sektorów na szczeblu europejskim, leżącym u podstaw wielu inicjatyw instytucji unijnych. Copa i Cogeca powstały, by odpowiedzieć na wyzwania i pytania zadawane przez europejskich decydentów politycznych, by w ten sposób europejscy rolnicy i ich spółdzielnie mogły prezentować swoje opinie i propozycje dotyczące szeregu zagadnień bezpośrednio dotyczących rolników bez względu na to, jaki rodzaj działalności rolnej prowadzą. W poniższych dwunastu kategoriach znajdziesz nasze stanowiska w sprawie kluczowych kwestii, które mają wpływ na przyszłość europejskiego rolnictwa.

mln sztuk zwierząt gospodarskich

w Europie


mln rolników

w Europie


ha to średni rozmiar gospodarstwa

W Europie

Nasza wizja - We Farm 4 EU

Nadchodząca dekada będzie kluczowa dla rolnictwa UE. Stoi przed nami wiele wyzwań. Będziemy musieli wziąć udział w trudnych dyskusjach na temat zastępowalności pokoleń, niskich dochodów gospodarstw, niestabilności rynku oraz zmian klimatu. Jako europejscy rolnicy i spółdzielnie mamy świadomość trudności tych kwestii i jesteśmy gotowi je podjąć oraz stawić czoła zachodzącym zmianom. Staramy się stworzyć rolnictwo, jakiego oczekują i wymagają nasi współobywatele; rolnictwo, które zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego, wysokie standardy jakości, dobrostanu, zrównoważoności oraz ochrony środowiska naturalnego. Zobowiązaliśmy się do tego wobec Europy! W zamian oczekujemy od jej przywódców ram politycznych, które będą budować naszą przyszłość.  

Dowiedz się więcej

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

#WelcomeToMyForest – Witaj w moim lesie - by głos tych, którym zależy na lasach nie trafił w próżnię

„W Europie jest coraz mniej lasów.” „Nasze lasy są w bardzo kiepskim stanie.” „Wylesianie należy do poważnych wyzwań w Europie.” „Właścicielom lasów bardziej zależy na pieniądzach niż na różnorodności biologicznej.”... oto niektóre z argumentów, które nierzadko padają podczas dyskusji na temat lasów w UE. Osoby, które się nimi posługują często nie wiedzą jednak, jak wygląda sytuacja w terenie. Kto widział plan gospodarki leśnej? Kto wie czemu służą przecinki i w jaki sposób się odbywają? Kto wie, ile pieniędzy trzeba włożyć w gospodarkę leśną, zanim zacznie ona przynosić zyski? Dlatego właśnie trzeba poprawić poziom wiedzy opinii publicznej i decydentów politycznych na temat unijnych lasów i ich właścicieli. I czy można to zrobić lepiej niż oddając głos tym, którzy poświęcili swoje życie trosce o lasy?

30.03.2021 #KOMUNIKAT

Odroczenie uwzględnienia rolnictwa w akcie delegowanym w sprawie taksonomii jest rozwiązaniem praktycznym i spójnym

Copa i Cogeca zauważyły, że zgodnie ze wczorajszymi ustaleniami grupy ekspertów państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania rolnictwo nie należy do pierwszego zbioru rodzajów działalności gospodarczej, który zostanie objęty nową wersją aktu delegowanego w sprawie taksonomii. Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze cieszą się z tego odroczenia, gdyż jedynie w ten sposób można zapewnić spójność z przyszłą WPR, dyskusje w sprawie której jeszcze trwają.

26.03.2021 #KOMUNIKAT

Copa i Cogeca są zadowolone, gdyż Komisja rozważa zastosowanie podejścia rynkowego do opracowania nowego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego

Copa i Cogeca od zawsze wzywają do zastosowania podejścia rynkowego, gdyż jest to najlepszy sposób na zadbanie o zdrowy rozwój sektora. Kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie rentowności sektora, odpowiednich inwestycji i lepszego podziału zysków. Dlatego właśnie jesteśmy zadowoleni z planu działania opartego na strategii rynkowej.

25.03.2021 #KOMUNIKAT

Copa-Cogeca TV

#Welcometomyforest - Spotkanie z Karin Müller Vögel w jej lesie w Austrii

„Welcome To My Forest” czyli „Witaj w moim lesie” jest kampanią, w ramach której właściciele lasów z wielu państw członkowskich w serii wideoklipów zapraszają widzów do swoich lasów, by móc im opowiedzieć o swojej pracy, wyzwaniach, z jakimi się zmagają i ich celach związanych z gospodarką leśną, a także o tym, co ich motywuje.

#Welcometomyforest - Spotkanie z Nyströmem Mickelem w jego lesie w Finlandii

„Welcome To My Forest” czyli „Witaj w moim lesie” jest kampanią, w ramach której właściciele lasów z wielu państw członkowskich w serii wideoklipów zapraszają widzów do swoich lasów, by móc im opowiedzieć o swojej pracy, wyzwaniach, z jakimi się zmagają i ich celach związanych z gospodarką leśną, a także o tym, co ich motywuje.

HODOWLA ZWIERZĄT - 9 PARADOKSÓW STRATEGII OD POLA DO STOŁU

Strategia od pola do stołu jest bardzo ambitna. Europejski sektor hodowli zwierząt obawia się jednak, że nie bierze pod uwagę tradycji hodowli oraz ogromnych postępów, które poczyniono do tej pory. Hodowcy zwierząt w UE są zobowiązani do przeprowadzenia zmian i zwiększenia zrównoważoności. Według nich strategia od pola do stołu jest oparta na błędnych uprzedzeniach. European Livestock Voice wraz z Carni Sostenibili (włoski projekt zajmujący się zrównoważoną produkcją i konsumpcją mięsa) ukazali paradoksy w postaci krótkich filmików.

UMOWA UE-MERCOSUR Czy naprawdę chcesz sprowadzać produkty rolne, których nie chcemy w Europie?

Sześć minut, by poznać trzy główne powody, dla których unijni rolnicy sprzeciwiają się umowie handlowej z Mercosurem w jej obecnej formie i zrozumieć, dlaczego jest ona niesprawiedliwa dla rolników i konsumentów.


mln rolników
i ich rodzin


spółdzielni rolniczych


członków


organizacji
partnerskich